Bản Tin Văn Bản Mới 20/04/2024 07:25 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 17 - 19/04/2024

20/04/2024 07:25 AM

Từ ngày 17- 19/04/2024, có 430 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 03 Nghị định, 06 Thông tư.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/04/2024) Quyết định 1004/QĐ-BTNMT giao chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đánh giá hoạt động doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024
2. (15/04/2024) Kế hoạch 118/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/04/2024) Công văn 1517/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (11/04/2024) Công văn 1511/TCT-KK năm 2024 hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính do Tổng cục Thuế ban hành
5. (11/04/2024) Quyết định 820/QĐ-BTC về Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (10/04/2024) Công văn 1473/TCT-CS năm 2024 sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (28/03/2024) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
8. (27/03/2024) Kế hoạch 1103/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (27/03/2024) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2024–2027 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (25/03/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
11. (18/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2024 phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
12. (15/03/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (12/03/2024) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác)
14. (12/03/2024) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hợp tác xã; Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh)
15. (07/02/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý công sản; Tài chính doanh nghiệp)
Đầu tư
1. (10/04/2024) Quyết định 821/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
2. (29/03/2024) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
3. (28/03/2024) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
4. (27/03/2024) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2024 về “Quy trình bảo trì mẫu đối với các công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
5. (26/03/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (21/03/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2) do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (14/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
8. (30/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc
9. (25/01/2024) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam)
10. (14/12/2023) Nghị quyết 454/NQ-HĐND năm 2023 về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa
11. (08/12/2023) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Hà Giang
12. (08/12/2023) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang
Thương mại
1. (18/04/2024) Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/04/2024) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
3. (10/04/2024) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phối hợp "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững" giai đoạn 2024 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (05/04/2024) Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2024 ký Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
5. (28/02/2024) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
6. (01/02/2024) Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
Xuất nhập khẩu
1. (12/04/2024) Công văn 1585/TCHQ-GSQL năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/04/2024) Công văn 1584/TCHQ-GSQL năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế làm thực phẩm, đồ uống, gia vị do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (11/04/2024) Thông báo 1548/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Systane Hydration Lubricant Eye Drops do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/04/2024) Công văn 1484/TCHQ-TXNK năm 2024 kê khai trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (07/04/2024) Công văn 1757/BYT-QLD năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế do Bộ Y tế ban hành
6. (22/03/2024) Công văn 1371/BYT-QLD năm 2024 đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu tinh dầu quế cho các doanh nghiệp do Bộ Y tế ban hành
7. (20/03/2024) Công văn 1139/TCHQ-TXNK năm 2024 hàng hóa thuê Doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/03/2024) Công văn 2578/BTC-TCHQ năm 2024 hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/08/2018) Hướng dẫn 3768/NHCS-TDSV năm 2018 thực hiện bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/04/2024) Công văn 1577/TCT-KK năm 2024 xác định trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Hưng Việt do Tổng cục Thuế ban hành
2. (16/04/2024) Công văn 1603/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/04/2024) Công văn 1555/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (15/04/2024) Công văn 1554/TCT-CS năm 2024 hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
5. (15/04/2024) Công văn 1553/TCT-CS năm 2024 hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
6. (15/04/2024) Công văn 1558/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (15/04/2024) Công văn 1569/TCT-KK năm 2024 chuyển số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
8. (15/04/2024) Công văn 1560/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (15/04/2024) Công văn 1559/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (12/04/2024) Công văn 1547/TCT-DNNCN triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
11. (12/04/2024) Công văn 1542/TCT-QLN năm 2024 phân loại nợ do Tổng cục Thuế ban hành
12. (12/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định 30/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
13. (12/04/2024) Công văn 1541/TCT-QLN năm 2024 gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
14. (12/04/2024) Công văn 1526/TCT-KK năm 2024 gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
15. (11/04/2024) Công văn 1510/TCT-KK năm 2024 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (10/04/2024) Công văn 19093/CTHN-TTHT năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ phục vụ viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
17. (10/04/2024) Công văn 19094/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn về hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (10/04/2024) Công văn 19090/CTHN-TTHT năm 2024 thời điểm xuất hóa đơn đối với dịch vụ tiếp thị liên kết do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
19. (05/04/2024) Công văn 3617/BTC-TCHQ năm 2024 thuế giá trị gia tăng dược liệu do Bộ Tài chính ban hành
20. (05/04/2024) Công văn 1415/TCT-QLRR năm 2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
21. (22/03/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 cho ý kiến về danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
22. (28/02/2024) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi Trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: chính sách thuế)
23. (16/02/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thuế)
24. (22/03/2021) Công văn 764/TCT-QLN năm 2021 tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất được ghi nợ do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (11/04/2024) Công văn 967/BHXH-VP năm 2024 sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
2. (17/04/2024) Công văn 2421/UBCK-PTTT hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
3. (15/04/2024) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
4. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1548/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1547/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (10/04/2024) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7. (10/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
8. (08/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
9. (01/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (29/03/2024) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
11. (29/03/2024) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
12. (28/03/2024) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
13. (28/03/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Nội vụ
14. (28/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, hoạt động của hòa giải viên lao động trên địa bàn tinh Quảng Ninh
15. (28/03/2024) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
16. (26/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nghề đào tạo và định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17. (25/03/2024) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
18. (22/03/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2024 tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
19. (14/03/2024) Hướng dẫn 11/HD-TLĐ năm 2024 Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
20. (14/03/2024) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21. (04/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2024-2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành
22. (04/03/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
23. (04/03/2024) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
24. (04/03/2024) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
25. (04/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
26. (29/12/2023) Quyết định 190/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27. (29/12/2023) Quyết định 356/QĐ-SXD công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
28. (29/12/2023) Quyết định 355/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
29. (28/12/2023) Quyết định 973/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
30. (27/12/2023) Quyết định 91/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023
31. (27/12/2023) Quyết định 317/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
32. (26/12/2023) Quyết định 382/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33. (26/12/2023) Quyết định 365/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34. (26/12/2023) Quyết định 364/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
35. (22/12/2023) Quyết định 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
36. (22/12/2023) Quyết định 312/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
37. (19/12/2023) Quyết định 170/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
38. (15/12/2023) Quyết định 338/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
39. (12/12/2023) Quyết định 652/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
40. (07/12/2023) Quyết định 5010/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
41. (07/12/2023) Nghị quyết 441/NQ-HĐND giao, tạm giao biên chế công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 và năm 2024
42. (07/12/2023) Nghị quyết 442/NQ-HĐND giao, tạm giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023 và năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
43. (05/12/2023) Quyết định 140/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
44. (05/12/2023) Quyết định 3994/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
45. (30/11/2023) Quyết định 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2023
46. (27/11/2023) Quyết định 110/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
47. (27/11/2023) Quyết định 109/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
48. (07/11/2023) Quyết định 196/QĐ-SXD năm 2023 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
49. (06/11/2023) Quyết định 195/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
50. (24/08/2023) Quyết định 169/QĐ-SXD năm 2023 công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
51. (19/06/2023) Quyết định 1117/QĐ-SXD năm 2023 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
52. (09/05/2023) Công văn 778/SXD-KT&QLHĐXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
53. (24/03/2023) Công bố 948/SXD-KTVLXD năm 2023 đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
54. (13/01/2023) Quyết định 29/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55. (12/01/2023) Quyết định 06/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
56. (12/01/2023) Quyết định 07/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
57. (10/01/2023) Quyết định 02/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
58. (03/01/2023) Quyết định 01/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công nghệ thông tin
1. (17/04/2024) Công văn 1465/BTTTT-CATTT năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (11/04/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo
3. (02/04/2024) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Trà Vinh ban hành
4. (30/03/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (28/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024
6. (26/03/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình triển khai mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
7. (21/03/2024) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
8. (31/01/2024) Kế hoạch 37/KH-UBND về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
9. (29/12/2023) Quyết định 3826/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản
1. (17/04/2024) Thông báo 168/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (15/04/2024) Quyết định 1983/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
4. (15/04/2024) Quyết định 1986/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
5. (15/04/2024) Quyết định 1997/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
6. (15/04/2024) Quyết định 1987/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội tại Quyết định 422/QĐ-UBND
7. (15/04/2024) Quyết định 1996/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
8. (15/04/2024) Quyết định 1998/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
9. (15/04/2024) Quyết định 1992/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
10. (15/04/2024) Quyết định 1994/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
11. (15/04/2024) Quyết định 1981/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
12. (15/04/2024) Quyết định 1973/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
13. (15/04/2024) Quyết định 1988/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
14. (15/04/2024) Quyết định 1993/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
15. (09/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Cơ quan Tài chính, Cơ quan Thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên
16. (02/04/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
17. (01/04/2024) Quyết định 649/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
18. (29/03/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 49/2021/QĐ-UBND
19. (27/03/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
20. (22/03/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
21. (22/03/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất và mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2024
22. (21/03/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23. (28/02/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Đất đai)
24. (28/02/2024) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường, Đất đai)
25. (28/02/2024) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường; Đất đai; Biển và Hải đảo; Tài nguyên nước)
26. (29/01/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2024 phối hợp, hỗ trợ trong việc thực hiện công tác thống kê đất đai, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27. (08/12/2023) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2023 hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Yên Bái ban hành
28. (08/12/2023) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
29. (01/03/2023) Quyết định 363/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (01/03/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (12/01/2023) Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (28/02/2024) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (lĩnh vực Trợ giúp pháp lý) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Bộ máy hành chính
1. (17/04/2024) Nghị quyết 49/NQ-CP Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024 do Chính phủ ban hành
2. (16/04/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (16/04/2024) Nghị định 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
4. (16/04/2024) Quyết định 320/QĐ-BXD phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024"
5. (16/04/2024) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, tỉnh Bắc Giang
6. (16/04/2024) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
7. (16/04/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
8. (15/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
9. (15/04/2024) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (15/04/2024) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
11. (15/04/2024) Quyết định 533/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế, thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
12. (15/04/2024) Quyết định 532/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
13. (15/04/2024) Quyết định 1462/QĐ-BQP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
14. (15/04/2024) Quyết định 531/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
15. (15/04/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
16. (15/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Gia Lai
17. (15/04/2024) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
18. (15/04/2024) Quyết định 86/QĐ-ĐĐ-VP năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai do Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ban hành
19. (15/04/2024) Công văn 2470/VPCP-QHĐP năm 2024 xử lý các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (15/04/2024) Quyết định 311/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21. (15/04/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
22. (14/04/2024) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
23. (12/04/2024) Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
24. (12/04/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
25. (12/04/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
26. (12/04/2024) Quyết định 1388/QĐ-BQP năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
27. (12/04/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh
28. (12/04/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
29. (11/04/2024) Kế hoạch 113/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội" năm 2024
30. (11/04/2024) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
31. (10/04/2024) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
32. (10/04/2024) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ
33. (10/04/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2023/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
34. (09/04/2024) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Nghệ An ban hành
35. (09/04/2024) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
36. (09/04/2024) Công văn 732/UBND-NC năm 2024 đính chính sai sót tại Quyết định 01/2024/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (08/04/2024) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
38. (08/04/2024) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
39. (08/04/2024) Quyết định 582/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại Bộ Tư pháp
40. (08/04/2024) Thông tư 04/2024/TT-TTCP quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
41. (05/04/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
42. (05/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
43. (03/04/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
44. (02/04/2024) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
45. (01/04/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
46. (01/04/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
47. (01/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
48. (01/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
49. (01/04/2024) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Sơn La
50. (01/04/2024) Kế hoạch 2199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
51. (01/04/2024) Quyết định 272/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
52. (01/04/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
53. (01/04/2024) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
54. (01/04/2024) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
55. (29/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
56. (29/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
57. (29/03/2024) ​Kế hoạch 714/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024
58. (29/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
59. (29/03/2024) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
60. (29/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
61. (29/03/2024) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
62. (29/03/2024) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
63. (29/03/2024) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
64. (29/03/2024) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
65. (29/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
66. (29/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND đổi tên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thành Chi cục Dân số tỉnh và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế
67. (29/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
68. (28/03/2024) Công văn 1731/UBND-TP năm 2024 đính chính Quyết định 01/2024/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
69. (28/03/2024) Quyết định 6/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
70. (28/03/2024) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
71. (28/03/2024) Quy chế 1029/QCPH-UBND-UBMT năm 2024 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum
72. (28/03/2024) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
73. (27/03/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
74. (27/03/2024) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
75. (27/03/2024) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
76. (27/03/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực y, dược cổ truyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
77. (27/03/2024) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
78. (27/03/2024) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
79. (26/03/2024) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
80. (26/03/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
81. (26/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
82. (25/03/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
83. (25/03/2024) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
84. (25/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ cán bộ và chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
85. (25/03/2024) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được quy định mới tại Thông tư 02/2024-TT-BYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên Huế
86. (23/03/2024) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
87. (23/03/2024) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
88. (22/03/2024) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
89. (20/03/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
90. (20/03/2024) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc thẩm quyến tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Thành phố Hồ Chí Minh
91. (19/03/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2249/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
92. (18/03/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
93. (15/03/2024) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Y tế dự phòng)
94. (14/03/2024) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
95. (12/03/2024) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
96. (12/03/2024) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường thủy nội địa)
97. (12/03/2024) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
98. (12/03/2024) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
99. (12/03/2024) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ tái cấu trúc giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
100. (08/03/2024) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
101. (08/03/2024) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
102. (08/03/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
103. (05/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
104. (04/03/2024) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
105. (01/03/2024) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kỳ 2019-2023
106. (29/02/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
107. (28/02/2024) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Bạc Liêu
108. (28/02/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
109. (28/02/2024) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
110. (28/02/2024) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
111. (27/02/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh)
112. (27/02/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
113. (27/02/2024) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
114. (27/02/2024) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh)
115. (26/02/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
116. (22/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh (Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
117. (22/02/2024) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng)
118. (22/02/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực thanh tra)
119. (22/02/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thanh tra)
120. (22/02/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thanh tra)
121. (19/02/2024) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kỳ 2019-2023
122. (07/02/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
123. (07/02/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đăng kiểm, Du lịch, Đường bộ, Đường thủy nội địa)
124. (02/02/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2024 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
125. (31/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
126. (31/01/2024) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng)
127. (31/01/2024) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Xây dựng)
128. (30/01/2024) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2024 về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế; Công chức, viên chức)
129. (30/01/2024) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (các lĩnh vực Nội vụ) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
130. (30/01/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)
131. (30/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Nội vụ)
132. (30/01/2024) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
133. (30/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực thi đua - khen thưởng) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
134. (30/01/2024) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
135. (29/01/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
136. (26/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
137. (26/01/2024) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
138. (26/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
139. (26/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An Giang
140. (26/01/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
141. (25/01/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
142. (25/01/2024) Quyết định 155/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023 và tháng 01 năm 2024
143. (23/01/2024) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Văn hóa)
144. (23/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Văn hóa; Thể dục thể thao)
145. (22/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
146. (15/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
147. (15/01/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
148. (10/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
149. (08/12/2023) Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (27/03/2024) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Nghệ An ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (17/04/2024) Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (16/04/2024) Quyết định 848/QĐ-BTC năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính
3. (15/04/2024) Quyết định 843/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Bộ Tài chính
4. (12/04/2024) Công văn 1540/TCT-KTNB năm 2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/04/2024) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (12/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý
7. (10/04/2024) Công văn 3767/BTC-KHTC năm 2024 tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
8. (09/04/2024) Công văn 165/CLTC-QLKH năm 2024 xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ năm 2025 do Bộ tài chính ban hành
9. (05/04/2024) Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND về Quy định danh mục nghề, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10. (29/03/2024) Quyết định 157/QĐ-TTCP năm 2024 về “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
11. (29/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
12. (28/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về áp dụng các hệ số K thành phần để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (22/03/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022 do Thành phố Hải Phòng ban hành
14. (08/03/2024) Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15. (05/03/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
16. (22/02/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
17. (25/01/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
18. (23/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2024 tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
19. (22/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Hải Phòng
20. (14/12/2023) Nghị quyết 452/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa
21. (14/12/2023) Nghị quyết 451/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa
22. (08/12/2023) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hà Giang ban hành
23. (07/12/2023) Nghị quyết 433/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
24. (07/12/2023) Nghị quyết 414/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
25. (07/12/2023) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2022
Xây dựng - Đô thị
1. (11/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (10/04/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (29/03/2024) Công văn 1366/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi nhà nước thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (29/03/2024) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2024
5. (28/03/2024) Công văn 1329/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
6. (28/03/2024) Công văn 1349/BXD-KTXD năm 2024 điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp do Bộ Xây dựng ban hành
7. (27/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2024 thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
8. (22/03/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hải Phòng, định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
9. (22/03/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
10. (18/03/2024) Công văn 1151/BXD-KTXD năm 2024 giá trị phần hạ tầng kỹ thuật phân bổ vào chi phí phát triển đối với khu đất nhà ở xã hội để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư do Bộ Xây dựng ban hành
11. (31/01/2024) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
12. (28/12/2023) Quyết định 974/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
13. (27/12/2023) Quyết định 318/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
14. (22/12/2023) Quyết định 172/QĐ-SXD năm 2023 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Giao thông - Vận tải
1. (16/04/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2024 tăng cường thực hiện quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (13/04/2024) Công điện 37/CĐ-TTg năm 2024 đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (12/04/2024) Quyết định 834/QĐ-CHK công bố điều chỉnh lần 2 tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5 và cao điểm Hè 2024 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (12/04/2024) Quyết định 830/QĐ-CHK năm 2024 sửa đổi sơ đồ bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại 22 cảng hàng không sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (10/04/2024) Thông báo 155/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/04/2024) Kế hoạch 1155/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (28/03/2024) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và 26 tại Quyết định 3275/QĐ-UBND về công bố Danh mục mạng lưới tuyến nội tỉnh và liền kề, mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (25/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (22/03/2024) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
10. (07/03/2024) Chỉ thị 935/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 diễn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
11. (06/02/2024) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2024 triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh An Giang ban hành
12. (23/01/2024) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Giáo dục
1. (15/04/2024) Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (15/04/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2024 thực hiện Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1550/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1546/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1549/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
6. (11/04/2024) Quyết định 1122/QĐ-BGDĐT năm 2024 điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Đại học Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (11/04/2024) Quyết định 850/QĐ-SGDĐT năm 2024 giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2024-2025 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
8. (10/04/2024) Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (05/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (29/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (28/03/2024) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
12. (27/03/2024) Quyết định 29/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (22/03/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND về Giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
14. (20/03/2024) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15. (13/03/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2024 triển khai Phong trào "Đắk Lắk thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do tỉnh Đắk Lắk ban hành
16. (22/02/2024) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc đến năm 2030 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (16/04/2024) Nghị định 42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển
3. (15/04/2024) Công điện 38/CĐ-TTg triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (12/04/2024) Quyết định 854/QĐ-BCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (09/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (27/03/2024) Quyết định 803/QĐ-UBND về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024
7. (07/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2024 thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (05/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Thể thao - Y tế
1. (16/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BYT về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
2. (15/04/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/04/2024) Công văn 1648/BYT-MT năm 2024 cung cấp sữa thực hiện Chương trình sức khỏe học đường do Bộ Y tế ban hành
4. (29/03/2024) Kế hoạch 191/KH-UBND phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
5. (29/03/2024) Kế hoạch 192/KH-UBND hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2024
6. (28/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024
7. (28/03/2024) Công văn 249/DP-KLN năm 2024 khuyến nghị hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn do Cục Y tế dự phòng ban hành
8. (26/03/2024) Kế hoạch 86/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
9. (25/03/2024) Kế hoạch 133/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (20/03/2024) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (12/03/2024) Kế hoạch 156/KH-UBND chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2024
12. (01/02/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
13. (24/01/2024) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2024 đáp ứng công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới, giai đoạn 2024-2025
Văn hóa - Xã hội
1. (16/04/2024) Nghị định 39/2024/NĐ-CP quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
2. (12/04/2024) Quyết định 1005/QÐ-BVHTTDL năm 2024 phê duyệt Mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (12/04/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (12/04/2024) Công văn 1544/TCT-TCCB năm 2024 hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/04/2024) Công văn 1543/TCT-TCCB năm 2024 đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong toàn ngành thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (11/04/2024) Quyết định 1113/QĐ-BGDĐT điều chỉnh Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (10/04/2024) Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Thành phố Cần Thơ năm 2024
8. (09/04/2024) Công văn 1461/BVHTTDL-GÐ năm 2024 triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (01/04/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10. (29/03/2024) Công văn 2082/VPCP-KGVX năm 2024 gửi Hồ sơ "Mo Mường" và "Nghệ thuật Chèo" trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (28/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (28/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
13. (26/03/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
14. (21/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
15. (21/03/2024) Kế hoạch 1967/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND về nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2030
16. (19/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (18/03/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (18/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19. (18/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND Phương án điều tra thống kê về thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2024
20. (14/03/2024) Kế hoạch 165/KH-UBND công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
21. (28/02/2024) Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
22. (23/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực khác
1. (15/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (12/04/2024) Công văn 1545/TCT-CC năm 2024 đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ và Hội thảo khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025 do Tổng cục Thuế ban hành
3. (05/03/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2024 thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn