Bản Tin Văn Bản Mới 13/04/2024 07:40 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 10 - 12/04/2024

13/04/2024 07:40 AM

Từ ngày 10 - 12/04/2024, có 516 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 01 Nghị định, 05 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/04/2024) Công văn 1440/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (02/04/2024) Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 rà soát công tác quản lý thuế đối hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
3. (28/03/2024) Công văn 1289/TCT-CS năm 2024 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án thủy điện Nậm Ban 3 do Tổng cục Thuế ban hành
4. (28/03/2024) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu
5. (27/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT quy định về danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. (26/03/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (26/03/2024) Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (11/03/2024) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
9. (21/02/2024) Kế hoạch 31/KH-UBND triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10. (09/02/2024) Công văn 547/BTTTT-KTS&XHS năm 2024 triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (19/01/2024) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12. (16/01/2024) Kế hoạch 10/KH-UBND đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2024
Đầu tư
1. (01/04/2024) Quyết định 1186/QĐ-UBND Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
2. (01/04/2024) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư thuộc Đề án Phát triển làng nghề trồng hoa Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
3. (27/03/2024) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (25/03/2024) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
5. (22/03/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
6. (21/03/2024) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
7. (20/03/2024) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ
8. (20/03/2024) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (15/03/2024) Công văn 2733/BGTVT-CĐCTVN năm 2024 triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các tuyến đường bộ cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (07/03/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành
11. (12/01/2024) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
12. (08/12/2023) Nghị quyết 308/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương do tỉnh Gia Lai ban hành
13. (08/12/2023) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Hải Dương
14. (08/12/2023) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 tỉnh Thái Bình
15. (08/12/2023) Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Tây Ninh ban hành
16. (24/09/2020) Công văn 3997/TCT-CS năm 2020 chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục thuế ban hành
Thương mại
1. (10/04/2024) Công điện 35/CĐ-TTg năm 2024 tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (09/04/2024) Quyết định 294/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2024) Quyết định 402/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải
4. (29/03/2024) Công văn 1539/BYT-KHTC năm 2024 đôn đốc triển khai thực hiện và báo cáo giải ngân vốn hằng tháng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (26/03/2024) Công văn 3046/BTC-TCNH năm 2024 chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
6. (26/03/2024) Công văn 3047/BTC-TCNH năm 2024 tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino do Bộ Tài chính ban hành
7. (22/03/2024) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
8. (22/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (20/03/2024) Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (15/03/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
11. (23/02/2024) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh
12. (09/01/2024) Quyết định 01/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
13. (26/12/2023) Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
14. (14/12/2023) Nghị quyết 450/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Thanh Hóa
15. (08/12/2023) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2023 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Thái Bình ban hành
16. (08/12/2023) Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2023 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
17. (08/12/2023) Nghị quyết 88/NQ-HĐND kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
18. (08/12/2023) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2023 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (04/04/2024) Thông báo 124/TB-NHNN kết luận của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (29/03/2024) Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/04/2024) Công văn 1445/TCT-CS năm 2024 lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
2. (09/04/2024) Công văn 1444/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (09/04/2024) Công văn 1453/TCT-DNNCN năm 2024 kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD do Tổng cục Thuế ban hành
4. (04/04/2024) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (03/04/2024) Công văn 17339/CT-TTHT năm 2024 xử lý hóa đơn có sai sót do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/04/2024) Công văn 17338/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/04/2024) Công văn 1336/TCT-TTKT năm 2024 tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê do Tổng cục Thuế ban hành
8. (02/04/2024) Công văn 16888/CTHN-TTHT năm 2024 hưởng giảm trừ bảo hiểm khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
9. (01/04/2024) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2024 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023-2024 do tỉnh Bình Định ban hành
10. (29/03/2024) Công văn 3348/BTC-TCT năm 2024 chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do Bộ Tài chính ban hành
11. (25/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định giá lúa (thóc) thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024, nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nợ thuế đất ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (21/03/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2023-2024
13. (21/03/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
14. (13/03/2024) Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND quy định về thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do tỉnh Nam Định quản lý
15. (08/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm
1. (10/04/2024) Công văn 1843/BYT-BH năm 2024 tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML do Bộ Y tế ban hành
2. (29/03/2024) Công văn 862/BHXH-TST năm 2024 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Hàn Quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (22/03/2024) Kế hoạch 86/KH-UBND thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (11/04/2024) Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (10/04/2024) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (08/04/2024) Quyết định 869/QĐ-BYT năm 2024 phê duyệt "Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (04/04/2024) Công văn 1382/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, Quyết định 416/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (03/04/2024) Công văn 1368/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (03/04/2024) Quyết định 398/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
7. (03/04/2024) Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
8. (02/04/2024) Văn bản hợp nhất 1345/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
9. (29/03/2024) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
10. (27/03/2024) Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (27/03/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
12. (22/03/2024) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
13. (22/03/2024) Kế hoạch 87/KH-UBND tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
14. (21/03/2024) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
15. (21/03/2024) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
16. (21/03/2024) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
17. (20/03/2024) Kế hoạch 175/KH-UBND hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
18. (19/03/2024) Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
19. (19/03/2024) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
20. (15/03/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Bình
21. (15/03/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
22. (06/02/2024) Kế hoạch 423/KH-UBND đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
23. (08/01/2024) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24. (14/12/2023) Nghị quyết 477/NQ-HĐND năm 2023 quyết định số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
25. (08/12/2023) Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
26. (08/12/2023) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2023 giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước; khoán hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và khối Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024
27. (08/12/2023) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công nghệ thông tin
1. (12/04/2024) Công văn 1337/BTTTT-CATTT năm 2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (07/04/2024) Công điện 33/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (04/04/2024) Quyết định 295/QĐ-BXD năm 2024 về Kế hoạch triển khai Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ Xây dựng
4. (03/04/2024) Quyết định 565/QĐ-BTP năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
5. (27/03/2024) Kế hoạch 687/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (25/03/2024) Quyết định 377/QĐ-BTTTT phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 For Gov năm 2024" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (25/03/2024) Công văn 1073/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (25/03/2024) Công văn 1074/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (22/03/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, phiên bản 1.0
10. (19/03/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11. (18/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12. (18/03/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
13. (08/03/2024) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14. (01/03/2024) Công văn 882/BXD-KTXD năm 2024 khai thác, sử dụng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (28/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030
16. (18/01/2024) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2024 cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025
17. (08/12/2023) Nghị quyết 94/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18. (22/12/2021) Quyết định 3415/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về “Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
19. (13/05/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Thành phố Hà Nội
20. (05/05/2021) Kế hoạch 1525/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
Bất động sản
1. (05/04/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
2. (05/04/2024) Công văn 225/TTg-NN năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
3. (05/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 36/2023/QĐ-UBND
4. (03/04/2024) Quyết định 1304/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
5. (03/04/2024) Quyết định 1303/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
6. (01/04/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (29/03/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (25/03/2024) Quyết định 1569/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
9. (22/03/2024) Quyết định 1130/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
10. (21/03/2024) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
11. (21/03/2024) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
12. (21/03/2024) Quyết định 623/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
13. (21/03/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 299/2019/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
14. (20/03/2024) Quyết định 238/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
15. (20/03/2024) Quyết định 237/QĐ-UBND phê duyệt danh mục bổ sung công trình, dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
16. (20/03/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (19/03/2024) Quyết định 1069/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
18. (14/03/2024) Quyết định 853/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
19. (13/03/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bản tỉnh Nam Định
20. (13/03/2024) Nghị quyết 09/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
21. (12/03/2024) Quyết định 650/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
22. (04/03/2024) Quyết định 579/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
23. (26/02/2024) Quyết định 549/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
24. (26/02/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
25. (26/02/2024) Quyết định 548/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
26. (26/02/2024) Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng của công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
27. (26/02/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
28. (26/02/2024) Quyết định 546/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
29. (26/02/2024) Quyết định 545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
30. (26/02/2024) Quyết định 547/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
31. (22/02/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng của công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
32. (07/02/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND
33. (02/02/2024) Nghị quyết 154/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) từ năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
34. (19/01/2024) Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
35. (19/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
36. (18/01/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND quy định nội dung về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
37. (17/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
38. (15/01/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
39. (29/12/2023) Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
40. (29/12/2023) Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
41. (21/12/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. (08/12/2023) Nghị quyết 307/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
43. (08/12/2023) Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành
44. (08/12/2023) Nghị quyết 60/NQ-HĐND thống nhất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
45. (08/12/2023) Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ từ năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
46. (08/12/2023) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2023 thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
47. (04/12/2023) Công văn 10227/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
48. (09/10/2023) Quyết định 2523/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (25/03/2024) Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và lĩnh vực đăng ký bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (22/02/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
3. (20/02/2024) Quyết định 414/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Bộ máy hành chính
1. (11/04/2024) Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (11/04/2024) Quyết định 300/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/04/2024) Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (11/04/2024) Quyết định 421/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
5. (11/04/2024) Thông báo 157/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (10/04/2024) Quyết định 978/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. (10/04/2024) Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2024 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (10/04/2024) Thông báo 153/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (10/04/2024) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (09/04/2024) Quyết định 945/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11. (09/04/2024) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
12. (09/04/2024) Kế hoạch 947/KH-BHXH hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
13. (09/04/2024) Quyết định 415/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
14. (09/04/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
15. (09/04/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
16. (09/04/2024) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
17. (09/04/2024) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
18. (08/04/2024) Quyết định 313/QĐ-BXD năm 2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
19. (08/04/2024) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
20. (08/04/2024) Nghị quyết 1035/NQ-UBTVQH15 năm 2024 hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
21. (08/04/2024) Thông báo 145/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (08/04/2024) Thông báo 146/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
23. (08/04/2024) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
24. (06/04/2024) Quyết định 285/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
25. (05/04/2024) Công văn 1748/BYT-PC năm 2024 báo cáo số liệu kết quả thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 do Bộ Y tế ban hành
26. (05/04/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Lai Châu
27. (05/04/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
28. (05/04/2024) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
29. (05/04/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
30. (05/04/2024) Nghị quyết 44/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
31. (05/04/2024) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
32. (04/04/2024) Quyết định 51/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2024
33. (04/04/2024) Công văn 3548/BTC-KBNN năm 2024 đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
34. (03/04/2024) Công văn 2411/BNN-ĐĐ năm 2024 tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 50/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
35. (03/04/2024) Công văn 2397/BNN-LN năm 2024 tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
36. (03/04/2024) Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
37. (01/04/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
38. (01/04/2024) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
39. (30/03/2024) Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
40. (29/03/2024) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
41. (28/03/2024) Công văn 3303/BGTVT-TC năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nam Định gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
42. (28/03/2024) Công văn 3309/BGTVT-KHĐT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
43. (28/03/2024) Công văn 3308/BGTVT-KHĐT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đắk Nông gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
44. (28/03/2024) Công văn 3305/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
45. (28/03/2024) Công văn 3306/BGTVT-CĐCTVN năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
46. (28/03/2024) Kế hoạch 1118/KH-UBND năm 2024 triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
47. (27/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
48. (27/03/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
49. (27/03/2024) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2024 đính chính Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 41/2021/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
50. (27/03/2024) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51. (27/03/2024) ​Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới và 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
52. (26/03/2024) Công văn 1877/BTNMT-PC năm 2024 trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
53. (26/03/2024) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
54. (26/03/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
55. (25/03/2024) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
56. (25/03/2024) Quy định 490/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đo đạc và bản đồ kèm theo Quyết định 1812/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57. (25/03/2024) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
58. (25/03/2024) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
59. (25/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
60. (25/03/2024) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61. (25/03/2024) Quyết định 1573/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
62. (25/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
63. (25/03/2024) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2024 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hà Nội
64. (25/03/2024) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
65. (25/03/2024) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
66. (24/03/2024) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
67. (24/03/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
68. (23/03/2024) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
69. (22/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
70. (22/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2024 thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
71. (22/03/2024) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và nội dung tái cấu trúc Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
72. (22/03/2024) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
73. (22/03/2024) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
74. (22/03/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
75. (22/03/2024) Kế hoạch 192/KH-UBND công tác đối ngoại năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
76. (22/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
77. (22/03/2024) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh Quảng Nam ban hành
78. (22/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
79. (21/03/2024) ​Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
80. (21/03/2024) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
81. (21/03/2024) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
82. (21/03/2024) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
83. (21/03/2024) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
84. (21/03/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ trực hàng đêm tại nơi làm việc hoặc trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
85. (21/03/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
86. (21/03/2024) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
87. (21/03/2024) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
88. (21/03/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
89. (21/03/2024) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
90. (20/03/2024) Quyết định 178/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược
91. (20/03/2024) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
92. (20/03/2024) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trong phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
93. (20/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội
94. (20/03/2024) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
95. (20/03/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu
96. (20/03/2024) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác (Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp) trong phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính và Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
97. (20/03/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt mới, bãi bỏ Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
98. (19/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
99. (19/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
100. (19/03/2024) Quyết định 209/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
101. (19/03/2024) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
102. (19/03/2024) Nghị quyết 1013/NQ-UBTVQH15 năm 2024 sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
103. (19/03/2024) Nghị quyết 1012/NQ-UBTVQH15 năm 2024 thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
104. (19/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 do tỉnh Ninh Bình ban hành
105. (18/03/2024) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 24 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
106. (18/03/2024) Kế hoạch 54/KH-UBND kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
107. (15/03/2024) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
108. (15/03/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 11)
109. (14/03/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
110. (14/03/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị quyết 98/2023/QH15
111. (14/03/2024) Quyết định 854/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
112. (13/03/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định, giai đoạn 2023-2025
113. (13/03/2024) Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
114. (11/03/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
115. (07/03/2024) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
116. (05/03/2024) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
117. (01/03/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2024 sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2024-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
118. (01/03/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức của Phòng Giảo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
119. (28/02/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
120. (28/02/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang kỳ 2019 - 2023
121. (27/02/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
122. (27/02/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, kỳ 2019-2023
123. (27/02/2024) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2019-2023
124. (27/02/2024) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
125. (26/02/2024) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
126. (26/02/2024) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
127. (26/02/2024) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
128. (19/02/2024) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
129. (19/02/2024) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
130. (19/02/2024) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
131. (19/02/2024) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
132. (15/02/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
133. (07/02/2024) Công văn 1567/BGTV-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
134. (05/02/2024) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
135. (02/02/2024) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
136. (01/02/2024) Công văn 195/UBDT-CSDT năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV do Ủy ban Dân tộc ban hành
137. (01/02/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
138. (31/01/2024) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023
139. (31/01/2024) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
140. (23/01/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế (lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
141. (23/01/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
142. (22/01/2024) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
143. (22/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 731-KL/TU phương án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025
144. (20/01/2024) Công văn 345/BNV-CQĐP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Nội vụ ban hành
145. (19/01/2024) Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 2829/QĐ-UBND
146. (19/01/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
147. (18/01/2024) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
148. (15/01/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
149. (15/01/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
150. (04/01/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
151. (03/01/2024) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2024 về Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc chi cục và tương đương do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
152. (02/01/2024) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
153. (02/01/2024) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
154. (02/01/2024) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
155. (27/12/2023) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
156. (27/12/2023) Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực tài chính, thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
157. (25/12/2023) Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
158. (15/12/2023) Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Tây Ninh
159. (14/12/2023) Nghị quyết 482/NQ-HĐND năm 2023 hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
160. (12/12/2023) Công văn 7956/BYT-VPB1 năm 2023 trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành
161. (08/12/2023) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024
162. (08/12/2023) Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2023 Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2024
163. (08/12/2023) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2024
164. (08/12/2023) Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
165. (08/12/2023) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
166. (08/12/2023) Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2023 quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
167. (08/12/2023) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2023 bãi bỏ Nghị quyết 89/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
168. (08/12/2023) Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2023
169. (08/12/2023) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2023 giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
170. (08/12/2023) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2023 hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
171. (07/12/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND bãi bỏ một số Nghị quyết do hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
172. (21/11/2023) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
173. (21/11/2023) Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
174. (15/11/2023) Quyết định 2628/QĐ-BKHCN năm 2023 quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ khoa học và Công nghệ
175. (26/10/2023) Quyết định 2471/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế quản lý nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học và Công nghệ
176. (25/10/2023) Công văn 9109/BTNMT-PC năm 2023 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
177. (07/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
178. (20/09/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Vi phạm hành chính
1. (05/04/2024) Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
2. (25/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tài chính nhà nước
1. (05/04/2024) Quyết định 798/QĐ-BTC năm 2024 kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (04/04/2024) Quyết định 793/QĐ-BTC năm 2024 Chương trình hành động thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính để thực hiện chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (04/04/2024) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (01/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (01/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định về Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại khu vực cù lao Long Thành, xã Sơn Phú và Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
6. (28/03/2024) Quyết định 772/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2024
7. (28/03/2024) Nghị quyết 375/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8. (27/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND năm 2024 quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (27/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 04/2023/QĐ-UBND
10. (25/03/2024) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2024 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành
11. (23/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
12. (22/03/2024) Công văn 2983/BTC-NSNN năm 2024 kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
13. (21/03/2024) Quyết định 513/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành
14. (21/03/2024) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. (21/03/2024) Kế hoạch 933/KH-UBND năm 2024 đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 do tỉnh Kon Tum ban hành
16. (20/03/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 triển khai Kế hoạch 213-KH/TU thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Sơn La ban hành
17. (15/03/2024) Quyết định 817/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (nguồn vốn viện trợ và vốn vay nước ngoài) của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18. (07/03/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19. (27/02/2024) Kế hoạch 543/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20. (22/02/2024) Quyết định 353/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
21. (19/02/2024) Công văn 652/BXD-KTXD năm 2024 tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành
22. (05/02/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành
23. (23/01/2024) Quyết định 242/QĐ-UBND công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
24. (18/01/2024) Kế hoạch 13/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25. (17/01/2024) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 64/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
26. (16/01/2024) Quyết định 121/QĐ-UBND công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
27. (28/12/2023) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Thái Bình ban hành
28. (14/12/2023) Nghị quyết 472/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
29. (08/12/2023) Nghị quyết 309/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
30. (08/12/2023) Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế
31. (08/12/2023) Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
32. (08/12/2023) Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
33. (08/12/2023) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Tây Ninh ban hành
34. (08/12/2023) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2023 dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Yên Bái ban hành
35. (08/12/2023) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
36. (08/12/2023) Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
37. (08/12/2023) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Yên Bái ban hành
38. (08/12/2023) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
39. (08/12/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
40. (08/12/2023) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
41. (08/12/2023) Nghị quyết 66/NQ-HĐND bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (10/04/2024) Thông báo 154/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2024) Thông báo 148/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/04/2024) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (27/03/2024) Công văn 1323/BXD-QHKT năm 2024 hướng dẫn quy trình lập quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn mở rộng và lập quy hoạch chi tiết và chấp thuận tổng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành
6. (25/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy trình bảo trì mẫu, để quản lý vận hành và bảo trì công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
7. (19/03/2024) Công văn 1186/BXD-QLN năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự án 5 do Bộ Xây dựng ban hành
8. (13/03/2024) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2024 thông qua quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
9. (13/03/2024) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
10. (13/03/2024) Công văn 1103/BXD-QLN rà soát, xác định nhu cầu và mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo do Bộ Xây dựng ban hành
11. (08/03/2024) Công văn 1645/BNN-VPĐP năm 2024 chủ động quy định cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao đã được phân cấp tại Quyết định 211/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (04/03/2024) Công văn 909/BXD-TTr năm 2024 tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (19/02/2024) Công văn 653/BXD-KTXD năm 2024 rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (16/02/2024) Công văn 625/BXD-HTKT năm 2024 đánh giá triển khai Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và xây dựng Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị từ loại V trở lên do Bộ Xây dựng ban hành
15. (01/02/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2024
16. (15/01/2024) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040
17. (14/12/2023) Nghị quyết 478/NQ-HĐND năm 2023 đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
18. (14/12/2023) Nghị quyết 481/NQ-HĐND năm 2023 đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, Thống Nhất, Quý Lộc và Yên lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
19. (14/12/2023) Nghị quyết 480/NQ-HĐND năm 2023 đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn bến sung huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Giao thông - Vận tải
1. (11/04/2024) Công điện 36/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (10/04/2024) Thông tư 10/2024/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (05/04/2024) Kế hoạch 1242/KH-UBND bảo đảm an toàn giao thông năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (05/04/2024) Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
5. (11/03/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2024 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (22/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
7. (07/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
8. (04/02/2024) Kế hoạch 88/KH-UBND thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Giáo dục
1. (12/04/2024) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Ban điều hành và các cơ quan thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/04/2024) Quyết định 298/QĐ-TTg năm 2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/04/2024) Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (06/04/2024) Quyết định 284/QĐ-TTg năm 2024 chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/04/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (28/03/2024) Nghị quyết 374/2024/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (28/03/2024) Công văn 1421/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (27/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và Kế hoạch 433-KH/TU tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (27/03/2024) Kế hoạch 2126/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP
10. (22/03/2024) Công văn 1314/BGDĐT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (22/03/2024) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (19/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
13. (05/03/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2024 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (29/02/2024) Công văn 826/BGDĐT-CSVC năm 2024 hướng dẫn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (28/02/2024) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2024 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16. (23/01/2024) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2024 triển khai Kế hoạch 173-KH/TU thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Tây Ninh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/04/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sơn La ban hành
2. (10/04/2024) Chỉ thị 32-CT/TW năm 2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (08/04/2024) Công điện 34/CĐ-TTg năm 2024 tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (08/04/2024) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/04/2024) Công văn 2495/BNN-KL năm 2024 thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP về thực hiện Kết luận 61-KL/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (04/04/2024) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030
7. (29/03/2024) Công văn 2271/BNN-TL năm 2024 tăng cường xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (29/03/2024) Kế hoạch 99/KH-UBND phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2024
9. (22/03/2024) Công văn 1786/BTNMT-KSON năm 2024 triển khai nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (21/03/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2024 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (21/03/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum
12. (20/03/2024) Công văn 2034/BNN-KL năm 2024 kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (18/03/2024) Công văn 1944/BNN-VPĐP năm 2024 đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình thí điểm Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (18/03/2024) Công văn 1649/BCT-ĐT năm 2024 thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia do Bộ Công thương ban hành
15. (18/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (15/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 9 Điều 1 Nghị quyết 124/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực do tỉnh Ninh Bình ban hành
17. (11/03/2024) Công văn 435/ĐCVN-ĐCƯD năm 2024 phối hợp triển khai công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn theo các Giấy phép đã cấp do Cục Địa chất Việt Nam ban hành
18. (04/03/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 980/QĐ-TTg về Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19. (29/02/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2023
20. (15/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 980/QĐ-TTG về danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
21. (29/12/2023) Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Thể thao - Y tế
1. (10/04/2024) Quyết định 231/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (10/04/2024) Quyết định 230/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (09/04/2024) Quyết định 228/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (09/04/2024) Công văn 1798/BYT-MT năm 2024 tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (05/04/2024) Công văn 1751/BYT-KHTC năm 2024 xử lý nội dung và kiến nghị có liên quan tại Báo cáo chuyên đề về "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" do Bộ Y tế ban hành
6. (04/04/2024) Công văn 1542/BGDĐT-GDTC năm 2024 hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (03/04/2024) Quyết định 350/QĐ-UBND Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (29/03/2024) Nghị quyết 68/2024/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý
9. (26/03/2024) Kế hoạch 2086/KH-UBND đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (22/03/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (21/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 tỉnh Ninh Bình
12. (18/03/2024) Quyết định 60/QĐ-YDCT năm 2024 sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuộc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
13. (15/03/2024) Quyết định 1678/QĐ-SYT năm 2024 thí điểm Khung chương trình hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ y khoa để cấp giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề y khoa do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (27/02/2024) Kế hoạch 35/KH-UBND phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (07/02/2024) Kế hoạch 446/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phát triển Phục hồi chức năng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Tây Ninh
16. (05/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện “Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (30/01/2024) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2030
18. (04/05/2023) Công văn 2633/BYT-KCB năm 2023 tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Bộ Y tế ban hành
19. (10/11/2021) Công văn 9545/BYT-KH-TC năm 2021 đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
20. (14/05/2021) Công văn 3973/BYT-KH-TC năm 2021 đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (25/03/2024) Kế hoạch 2059/KH-UBND năm 2024 triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (20/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 do tỉnh Hậu Giang ban hành
3. (20/03/2024) Quyết định 253/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 33 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
4. (20/03/2024) Quyết định 256/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Ông Juan, Meng-Chun do Chủ tịch nước ban hành
5. (20/03/2024) Quyết định 254/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 209 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (20/03/2024) Quyết định 255/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Ching-Tsui do Chủ tịch nước ban hành
7. (17/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (11/03/2024) Quyết định 214/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 29 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
9. (11/03/2024) Quyết định 213/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
10. (02/02/2024) Kế hoạch 25/KH-UBND công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (11/04/2024) Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/04/2024) Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB năm 2024 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (09/04/2024) Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL năm 2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
4. (09/04/2024) Công văn 944/BHXH-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (08/04/2024) Quyết định 373/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (04/04/2024) Kế hoạch 1393/KH-BVHTTDL tổ chức tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành
7. (29/03/2024) Quyết định 825/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (29/03/2024) Công văn 1303/BLÐTBXH-VBÐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (22/03/2024) Hướng dẫn 148-HD/BTGTW năm 2024 báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
10. (22/03/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (20/03/2024) Kế hoạch 925/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành
12. (19/03/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 140/QĐ-TTg Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
13. (18/03/2024) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội Những người hâm mộ Bóng đá tỉnh Khánh Hòa
14. (15/03/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
15. (15/03/2024) Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới do tỉnh Ninh Bình ban hành
16. (15/03/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; làng rau Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
17. (14/03/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024
18. (12/03/2024) Công văn 982/BLÐTBXH-CTE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
19. (06/03/2024) Công văn 884/BLÐTBXH-CPCTNXH năm 2024 tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành
20. (01/03/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
21. (29/02/2024) Kế hoạch 49/KH-UBND thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2024
22. (27/02/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án: “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hóa, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy” năm 2024
23. (23/02/2024) Công văn 687/BLÐTBXH-TTr năm 2024 thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
24. (20/02/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
25. (05/02/2024) Kế hoạch 90/KH-UBND điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 do tỉnh Lào Cai ban hành
26. (02/02/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
27. (18/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
28. (16/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Lĩnh vực khác
1. (09/04/2024) Kế hoạch 2456/KH-UBND phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Nam năm 2024
2. (05/04/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh Dại do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (27/03/2024) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2024-2030
4. (27/03/2024) Kế hoạch 2119/KH-UBND giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
5. (22/03/2024) Quyết định 1110/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa năm 2024
6. (15/03/2024) Chỉ thị 1900/CT-BNN-BVTV năm 2024 tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (13/03/2024) Công văn 334/LN-KHTC năm 2024 thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Cục Lâm nghiệp ban hành
8. (26/02/2024) Kế hoạch 533/KH-UBND năm 2024 phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2024
9. (19/01/2024) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 về Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng chủ yếu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn