Bản Tin Văn Bản Mới 06/04/2024 07:28 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 03 - 05/04/2024

06/04/2024 07:28 AM

Từ ngày 03 - 05/04/2024, có 367 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 02 Nghị định, 10 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (02/04/2024) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
2. (01/04/2024) Thông báo 132/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/03/2024) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (15/03/2024) Quyết định 430/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
5. (11/03/2024) Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai các hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
6. (08/03/2024) Công văn 11226/CTHN-TTHT năm 2024 chi phí đại lý doanh nghiệp bảo hiểm do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/02/2024) Quyết định 118/QĐ-UBND-HC năm 2024 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (02/02/2024) Quyết định 227/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024
9. (01/02/2024) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
10. (29/01/2024) Quyết định 170/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2024
11. (08/01/2024) Kế hoạch 05/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024
Đầu tư
1. (01/04/2024) Công điện 29/CĐ-TTg năm 2024 hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (26/03/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
3. (26/03/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu
4. (18/03/2024) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
5. (14/03/2024) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
6. (08/12/2023) Nghị quyết 305/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn ngân sách địa phương) do tỉnh Gia Lai ban hành
Thương mại
1. (04/04/2024) Thông tư 06/2024/TT-BCT quy định về nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (04/04/2024) Công văn 2232/BCT-TTTN năm 2024 điều chỉnh kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (31/03/2024) Nghị định 34/2024/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa
4. (29/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (29/03/2024) Quyết định 740/QĐ-BCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2024
6. (29/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
7. (27/03/2024) Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (18/03/2024) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
9. (17/03/2024) Công văn 1725/VPCP-KTTH năm 2024 thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (15/03/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (15/03/2024) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 17/QD-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (14/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
13. (10/02/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bình Phước ban hành
14. (06/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
15. (02/02/2024) Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (19/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17. (17/01/2024) Chương trình 20/CTr-UBND hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (02/04/2024) Công văn 1342/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (01/03/2024) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/04/2024) Công văn 1388/TCT-DNNCN năm 2024 Truy thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
2. (01/04/2024) Công văn 1325/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/04/2024) Công văn 1324/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (01/04/2024) Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (01/04/2024) Công văn 1326/TCT-CS năm 2024 hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
6. (01/04/2024) Công văn 1322/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
7. (01/04/2024) Công văn 1321/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (29/03/2024) Công văn 1304/TCT-QLN năm 2024 thực hiện cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (29/03/2024) Công văn 1292/TCT-DNNCN năm 2024 quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
10. (29/03/2024) Công văn 16267/CTHN-TTHT năm 2024 xuất hóa đơn điều chỉnh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/03/2024) Công văn 1253/TCT-KK thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
12. (28/03/2024) Công văn 1287/TCT-DNNCN tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
13. (25/03/2024) Thông báo 218/TB-TCT năm 2024 giải thể trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và phân công các đơn vị tiếp nhận các nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
14. (18/03/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
15. (14/03/2024) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND
16. (14/03/2024) Công văn 12445/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế đối với văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (14/03/2024) Công văn 12320/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn về thuế suất giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (14/03/2024) Công văn 12444/CTHN-TTHT năm 2024 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
19. (11/03/2024) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (08/03/2024) Công văn 11227/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
21. (29/03/2023) Công văn 989/TCT-CS năm 2023 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (26/03/2024) Công văn 836/BHXH-CNTT năm 2024 triển khai xác thực OTP kiểm soát đăng nhập hệ thống quản lý truy cập tập trung (SSO) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (05/03/2024) Văn bản hợp nhất 836/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (04/04/2024) Công văn 1385/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (29/03/2024) Thông tư 01/2024/TT-BTTTT sửa đổi Phụ lục kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (29/03/2024) Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (25/03/2024) Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2024 về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (25/03/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
6. (22/03/2024) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
7. (19/03/2024) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
8. (19/03/2024) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (19/03/2024) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
10. (19/03/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
11. (14/03/2024) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
12. (13/03/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025
13. (08/03/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
14. (04/03/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
15. (04/03/2024) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
16. (04/03/2024) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
17. (21/01/2024) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
18. (12/01/2024) Quyết định 66/QĐ-SXD năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19. (11/01/2024) Quyết định 09/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
20. (04/01/2024) Quyết định 1/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Công nghệ thông tin
1. (04/04/2024) Quyết định 278/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/04/2024) Quyết định 473/QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (03/04/2024) Công văn 221/TTg-KSTT khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/04/2024) Quyết định 31/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
5. (29/03/2024) Công văn 944/QLD-ĐK năm 2024 cập nhật các thông tin của hồ sơ thay đổi bổ sung đã nộp bản giấy trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (29/03/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 về Quy trình tổ chức, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh Bình Phước
7. (29/03/2024) Quyết định 520/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (28/03/2024) Công văn 1288/TCT-DNNCN năm 2024 triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
9. (28/03/2024) Công văn 937/QLD-CL năm 2024 triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt sản xuất (GMP) của cơ sở sản xuất tại nước ngoài (TT-48) do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (26/03/2024) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
11. (18/03/2024) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2024 tạm thời Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp huyện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (15/03/2024) Quyết định 561/QĐ-CHK năm 2024 về Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13. (15/03/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14. (08/03/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến gắn với đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (28/02/2024) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
16. (31/01/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
17. (30/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Họp không giấy phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bất động sản
1. (04/04/2024) Công văn 223/TTg-NN năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/03/2024) Quyết định 1179/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
3. (25/03/2024) Quyết định 962/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. (22/03/2024) Quyết định 941/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
5. (18/03/2024) Quyết định 592/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
6. (15/03/2024) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
7. (15/03/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (15/03/2024) Quyết định 1015/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
9. (15/03/2024) Quyết định 1016/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
10. (15/03/2024) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
11. (14/03/2024) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
12. (14/03/2024) Quyết định 999/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
13. (13/03/2024) Quyết định 279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
14. (12/03/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND cho phép cập nhật các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
15. (12/03/2024) Quyết định 651/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
16. (08/03/2024) Quyết định 951/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
17. (05/03/2024) Quyết định 579/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (16/02/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
19. (07/02/2024) Quyết định 268/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
20. (07/02/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
21. (02/02/2024) Quyết định 221/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
22. (02/02/2024) Quyết định 222/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
23. (30/01/2024) Quyết định 169/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
24. (08/01/2024) Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
25. (29/12/2023) Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
26. (28/12/2023) Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27. (08/12/2023) Nghị quyết 302/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh Nghị quyết 75/NQ-HĐND và 225/NQ-HĐND
28. (08/12/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha do Thành phố Cần Thơ ban hành
29. (08/12/2023) Nghị quyết 303/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
30. (27/11/2023) Quyết định 3388/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (27/11/2023) Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2023 cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
32. (17/11/2023) Quyết định 3090/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
33. (31/03/2023) Quyết định 724/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
34. (01/03/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
35. (20/01/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Dịch vụ pháp lý
1. (15/03/2024) Quyết định 266/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Bộ máy hành chính
1. (04/04/2024) Nghị quyết 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024 do Chính phủ ban hành
2. (04/04/2024) Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2024) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (03/04/2024) Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành
5. (03/04/2024) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
6. (03/04/2024) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Sơn La
7. (03/04/2024) Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền; lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
8. (03/04/2024) Kế hoạch 105/KH-UBND thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
9. (03/04/2024) Kế hoạch 102/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
10. (03/04/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (02/04/2024) Quyết định 48/QĐ-BCĐCCHC năm 2024 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
12. (02/04/2024) Quyết định 371/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi Điều 3 Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
13. (02/04/2024) Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (02/04/2024) Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
15. (02/04/2024) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (02/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp
17. (02/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (02/04/2024) Nghị định 35/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
19. (01/04/2024) Quyết định 542/QĐ-BTP kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
20. (01/04/2024) Quyết định 858/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024
21. (01/04/2024) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (01/04/2024) Công văn 947/QLD-ĐK năm 2024 đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (01/04/2024) Thông báo 133/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
24. (01/04/2024) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
25. (01/04/2024) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
26. (01/04/2024) Quyết định 236/QĐ-BNV điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ
27. (30/03/2024) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
28. (29/03/2024) Quyết định 543/QĐ-BKHCN Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
29. (29/03/2024) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng
30. (29/03/2024) Quyết định 220/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024
31. (29/03/2024) Quyết định 743/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quyết định 159/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới, bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh
32. (29/03/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33. (29/03/2024) Quyết định 542/QĐ-BKHCN Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
34. (28/03/2024) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
35. (28/03/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
36. (28/03/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
37. (28/03/2024) Kế hoạch 236/KH-UBND kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
38. (28/03/2024) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực chính quyền địa phương; lĩnh vực thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
39. (28/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nôi bộ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
40. (28/03/2024) Quyết định 487/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chính quyền địa phương của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
41. (28/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
42. (28/03/2024) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
43. (27/03/2024) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
44. (27/03/2024) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Y, dược cổ truyền; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
45. (27/03/2024) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Trà Vinh ban hành
46. (27/03/2024) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
47. (27/03/2024) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
48. (27/03/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Trà Vinh ban hành
49. (27/03/2024) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
50. (26/03/2024) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
51. (26/03/2024) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
52. (26/03/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
53. (26/03/2024) Quyết định 471/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
54. (26/03/2024) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
55. (26/03/2024) Quyết định 969/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
56. (25/03/2024) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
57. (25/03/2024) Thông tư 03/2024/TT-TTCP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
58. (22/03/2024) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
59. (22/03/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND về Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024
60. (20/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-TTCP về Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
61. (20/03/2024) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
62. (20/03/2024) Kế hoạch 977/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
63. (20/03/2024) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi tuyển sinh, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
64. (19/03/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
65. (19/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
66. (19/03/2024) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
67. (19/03/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Thành phố Cần Thơ ban hành
68. (18/03/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
69. (18/03/2024) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
70. (18/03/2024) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
71. (18/03/2024) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
72. (15/03/2024) Quyết định 02/QĐ-UBQGNKT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam năm 2024
73. (15/03/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
74. (15/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
75. (14/03/2024) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
76. (14/03/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
77. (14/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
78. (14/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
79. (14/03/2024) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
80. (14/03/2024) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
81. (13/03/2024) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch kiến trúc và Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
82. (13/03/2024) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
83. (13/03/2024) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
84. (13/03/2024) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
85. (13/03/2024) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2024 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
86. (13/03/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
87. (12/03/2024) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
88. (12/03/2024) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 1123/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
89. (12/03/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
90. (12/03/2024) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
91. (12/03/2024) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
92. (12/03/2024) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
93. (12/03/2024) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
94. (11/03/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình 04-CTr/BCĐCCTP công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
95. (11/03/2024) Công văn 812/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
96. (11/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
97. (11/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
98. (11/03/2024) Công văn 808/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
99. (11/03/2024) Quyết định 416/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm; các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác Quốc tế; các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
100. (08/03/2024) Quyết định 623/QĐ-UBND lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
101. (07/03/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
102. (07/03/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
103. (06/03/2024) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
104. (06/03/2024) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
105. (06/03/2024) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2024 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
106. (06/03/2024) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
107. (06/03/2024) Quyết định 348/QĐ-BKHCN năm 2024 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp mặt bê tông nhựa rỗng thoát nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
108. (05/03/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
109. (05/03/2024) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
110. (05/03/2024) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
111. (05/03/2024) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
112. (05/03/2024) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
113. (04/03/2024) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
114. (01/03/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
115. (01/03/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
116. (29/02/2024) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019-2023
117. (28/02/2024) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
118. (28/02/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
119. (28/02/2024) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ 2019-2023
120. (27/02/2024) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
121. (27/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
122. (26/02/2024) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật 2019-2023 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
123. (23/02/2024) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kỳ 2019-2023
124. (23/02/2024) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
125. (22/02/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
126. (20/02/2024) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
127. (16/02/2024) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
128. (06/02/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
129. (05/02/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
130. (05/02/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
131. (05/02/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
132. (03/02/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 941/QĐ-UBND quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
133. (02/02/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
134. (31/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
135. (31/01/2024) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của sở nội vụ tỉnh Sóc Trăng
136. (30/01/2024) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
137. (29/01/2024) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
138. (29/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hòa Bình năm 2024
139. (26/01/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở nội vụ tỉnh Vĩnh Long
140. (24/01/2024) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023
141. (22/01/2024) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
142. (22/01/2024) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
143. (22/01/2024) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
144. (22/01/2024) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
145. (22/01/2024) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
146. (22/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
147. (18/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
148. (18/01/2024) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án, Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
149. (18/01/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
150. (18/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
151. (18/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thư viện áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
152. (18/01/2024) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
153. (18/01/2024) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
154. (16/01/2024) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
155. (15/01/2024) Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
156. (12/01/2024) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
157. (11/01/2024) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
158. (11/01/2024) Quyết định 41/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
159. (09/01/2024) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
160. (09/01/2024) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2023
161. (08/01/2024) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
162. (03/01/2024) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2023
163. (08/12/2023) Nghị quyết 298/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
164. (08/12/2023) Nghị quyết 300/NQ-HĐND năm 2024 kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm theo Nghị quyết 253/NQ-HĐND
165. (07/12/2023) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2024
166. (20/10/2023) Quyết định 2379/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
167. (25/08/2023) Quyết định 1890/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
168. (25/08/2023) Quy định 121-QĐ/BCSĐ năm 2023 bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành
169. (01/08/2023) Quy định 117-QĐ/BCSĐ năm 2023 phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp do Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành
170. (09/02/2023) Công văn 1227/BTC-TCCB năm 2023 xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (26/03/2024) Công văn 1083/VKSTC-V9 năm 2024 giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (28/03/2024) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2024 số lượng xe ô tô bán tải và xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung do tỉnh Bình Định ban hành
2. (15/03/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thu nhận, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (14/03/2024) Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (03/01/2024) Quyết định 08/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (29/12/2023) Quyết định 3493/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 tỉnh Đồng Nai
6. (08/12/2023) Nghị quyết 301/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Gia Lai ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (03/04/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2030
2. (31/03/2024) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/03/2024) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Lão đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Bình Định ban hành
4. (26/03/2024) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
5. (22/03/2024) Công văn 2101/SXD-KTXD năm 2024 thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/03/2024) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2024 về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
7. (13/03/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (29/12/2023) Quyết định 139/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (27/12/2023) Nghị quyết 315/NQ-HĐND năm 2023 thông qua quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (03/04/2024) Thông báo 136/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về bảo đảm nguồn vật liệu cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2024) Thông tư 06/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (31/03/2024) Thông tư 07/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
4. (28/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (19/03/2024) Công văn 180/TTg-CN năm 2024 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (06/03/2024) Quyết định 349/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (27/02/2024) Quyết định 199/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (26/02/2024) Quyết định 188/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (29/01/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
10. (17/01/2024) Kế hoạch 11/KH-UBND bảo đảm an toàn giao thông năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
11. (13/01/2024) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (13/11/2023) Quyết định 2568/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giáo dục
1. (01/04/2024) Quyết định 1044/QĐ-BGDĐT năm 2024 điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Phát triển Giáo dục Quốc tế và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (22/03/2024) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (21/03/2024) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2024 tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (19/03/2024) Quyết định 497/QĐ-UBND về Kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024
5. (14/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (17/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án Phát triển Trường trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2030
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/04/2024) Công điện 31/CĐ-TTg năm 2024 chủ động, tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (03/04/2024) Công văn 104/MT-SKMT năm 2024 dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
3. (02/04/2024) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/04/2024) Quyết định 262/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2024) Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2024 tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (20/03/2024) Quyết định 816/QĐ-BNN-KL năm 2024 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (28/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (02/03/2023) Công văn 237/BĐKH-GNPT năm 2023 công bố thông tin các tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát do Cục Biến đổi khí hậu ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/04/2024) Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2024) Quyết định 210/QĐ-QLD năm 2024 Danh mục 193 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 195 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (27/03/2024) Quyết định 75/QĐ-ATTP năm 2024 Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời do Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm ban hành
4. (15/03/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (15/03/2024) Kế hoạch 930/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Bình Thuận năm 2024
6. (13/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
7. (23/02/2024) Quyết định 163/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (30/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (26/12/2023) Quyết định 4657/QĐ-BYT năm 2023 phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026” do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (04/04/2024) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Cộng hòa Ca-dắc-xtan do Chính phủ ban hành
2. (04/04/2024) Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và U-gan-đa do Chính phủ ban hành
3. (08/03/2024) Quyết định 201/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen, Ying-Hsiu do Chủ tịch nước ban hành
4. (08/03/2024) Quyết định 202/QĐ-CTN năm 2024 trở lại quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Juan, Hung-Tsui do Chủ tịch nước ban hành
5. (08/03/2024) Quyết định 205/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 288 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (08/03/2024) Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Yang Tâm Di do Chủ tịch nước ban hành
7. (08/03/2024) Quyết định 203/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Fan, Hsiu-Mei do Chủ tịch nước ban hành
8. (08/03/2024) Quyết định 204/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
9. (08/03/2024) Quyết định 200/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li, Shih-Ying do Chủ tịch nước ban hành
10. (01/03/2024) Quyết định 190/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
11. (01/03/2024) Quyết định 191/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
12. (01/03/2024) Quyết định 192/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Hoàng Bảo Sơn do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (04/04/2024) Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2024) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (29/03/2024) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hướng tới mục tiêu đưa địa bàn Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy
4. (18/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
5. (15/03/2024) Kế hoạch 200/KH-UBND tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (15/03/2024) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định mẫu hiện vật khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
7. (14/03/2024) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (14/03/2024) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Ninh
9. (13/03/2024) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
10. (13/03/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2024 truyền thông và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2045
Lĩnh vực khác
1. (19/03/2024) Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Vĩnh Long
2. (15/03/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật do tỉnh Thái Bình ban hành
3. (13/03/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (01/03/2024) Quyết định 370/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (26/02/2024) Quyết định 167/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (23/02/2024) Quyết định 162/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (15/02/2024) Quyết định 138/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (15/02/2024) Quyết định 139/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Ứng dụng đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (13/11/2023) Quyết định 2569/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phúc lợi động vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (13/11/2023) Quyết định 2562/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Bệnh thuỷ sản và Bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (13/11/2023) Quyết định 2563/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bệnh thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (24/10/2023) Quyết định 2413/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thảm địa kỹ thuật composit gốc xi măng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn