Bản Tin Văn Bản Mới 03/04/2024 07:45 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 30/03 - 02/04/2024

03/04/2024 07:45 AM

Từ ngày 30/03 - 02/04/2024, có 367 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 01 Nghị định, 03 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/03/2024) Thông báo 125/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về kế hoạch sắp xếp Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/03/2024) Công văn 14116/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (15/03/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (11/03/2024) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (26/02/2024) Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành
6. (02/02/2024) Quyết định 227/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024
7. (29/01/2024) Quyết định 170/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2024
Đầu tư
1. (01/04/2024) Công điện 29/CĐ-TTg năm 2024 hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (30/03/2024) Quyết định 258/QĐ-TTg giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải và 08 địa phương để thực hiện 03 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết 58/2022/QH15, 59/2022/QH15 và 60/2022/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/03/2024) Công điện 27/CĐ-TTg năm 2024 khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (26/03/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
5. (22/03/2024) Công văn 14113/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai và nộp thuế nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (15/03/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (15/03/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
8. (15/03/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (15/03/2024) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
10. (08/03/2024) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11. (08/03/2024) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau
12. (07/02/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
13. (07/12/2023) Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
14. (07/12/2023) Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
Thương mại
1. (29/03/2024) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
2. (29/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (28/03/2024) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15 do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/03/2024) Công điện 2036/CĐ-BCT năm 2024 thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương điện
5. (28/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (15/03/2024) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
7. (15/03/2024) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
8. (14/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
9. (11/03/2024) Kế hoạch 78/KH-UBND hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2024
10. (06/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
11. (25/01/2024) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (19/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13. (10/01/2024) Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Kết luận 497-KL/TU, Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐND và 06-NQ/BCSĐ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành
14. (02/01/2024) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (11/09/2023) Công văn 4698/TCHQ-GSQL năm 2023 hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (27/03/2024) Công văn 1229/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/03/2024) Quyết định 257/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/04/2024) Công văn 1325/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
2. (01/04/2024) Công văn 1324/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/04/2024) Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (01/04/2024) Công văn 1326/TCT-CS năm 2024 hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
5. (01/04/2024) Công văn 1322/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (01/04/2024) Công văn 1321/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (28/03/2024) Công văn 1253/TCT-KK thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
8. (28/03/2024) Công văn 1287/TCT-DNNCN tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
9. (27/03/2024) Công văn 1225/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (27/03/2024) Công văn 1216/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
11. (27/03/2024) Công văn 1286/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (27/03/2024) Công văn 1217/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
13. (27/03/2024) Công văn 1238/TCT-KK năm 2024 kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
14. (25/03/2024) Thông báo 218/TB-TCT năm 2024 giải thể trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và phân công các đơn vị tiếp nhận các nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (20/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
16. (10/03/2024) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thuế; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
Chứng khoán
1. (29/02/2024) Quyết định 245/QĐ-UBCK năm 2024 về Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Bảo hiểm
1. (26/03/2024) Công văn 836/BHXH-CNTT năm 2024 triển khai xác thực OTP kiểm soát đăng nhập hệ thống quản lý truy cập tập trung (SSO) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (25/03/2024) Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2024 về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (15/03/2024) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2024 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
3. (15/03/2024) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2024 phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 do tỉnh Bình Định ban hành
4. (15/03/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
5. (14/03/2024) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
6. (14/03/2024) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
7. (12/03/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành
8. (11/03/2024) Kế hoạch 543/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 189-KH/TU thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Gia Lai ban hành
9. (08/03/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (07/03/2024) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
11. (06/03/2024) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
12. (06/03/2024) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của sở tài chính tỉnh Quảng Trị
13. (01/03/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
14. (29/02/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024
15. (28/02/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
16. (26/02/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng đáp ứng yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Đồng Tháp ban hành
17. (05/02/2024) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
18. (01/02/2024) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
19. (15/01/2024) Quyết định 20/QĐ-SXD năm 2024 công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20. (12/01/2024) Quyết định 66/QĐ-SXD năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (11/01/2024) Quyết định 09/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22. (04/01/2024) Quyết định 1/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
23. (02/01/2024) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
24. (29/12/2023) Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
25. (29/12/2023) Quyết định 3324/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Tư pháp, tỉnh Quảng Trị
26. (25/12/2023) Quyết định 258/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27. (11/12/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin
1. (29/03/2024) Kế hoạch 95/KH-UBND triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2024
2. (29/03/2024) Công văn 944/QLD-ĐK năm 2024 cập nhật các thông tin của hồ sơ thay đổi bổ sung đã nộp bản giấy trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (28/03/2024) Công văn 1288/TCT-DNNCN năm 2024 triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
4. (28/03/2024) Công văn 937/QLD-CL năm 2024 triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt sản xuất (GMP) của cơ sở sản xuất tại nước ngoài (TT-48) do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (15/03/2024) Quyết định 561/QĐ-CHK năm 2024 về Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (11/03/2024) Công văn 819/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (11/03/2024) Công văn 820/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (11/03/2024) Công văn 815/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (11/03/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (11/03/2024) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
11. (11/03/2024) Công văn 805/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (11/03/2024) Công văn 809/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (11/03/2024) Công văn 810/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (11/03/2024) Công văn 811/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (08/03/2024) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các cơ quan báo chí Nghệ An
16. (05/03/2024) Kế hoạch 141/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (21/02/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2024
18. (31/01/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
19. (30/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Họp không giấy phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
20. (10/01/2024) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2024 về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến do tỉnh Đồng Nai ban hành
21. (29/12/2023) Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai
Bất động sản
1. (27/03/2024) Thông báo 123/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/03/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
3. (27/02/2024) Công văn 813/BXD-KTXD năm 2024 xác định thể tích đất đã lu nèn quy đổi sang thể tích đất rời trên phương tiện và việc áp dụng hệ số nở rời của đất, hệ số lu nèn đạt K do Bộ Xây dựng ban hành
4. (22/02/2024) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
5. (02/02/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
6. (02/02/2024) Quyết định 221/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
7. (30/01/2024) Quyết định 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
8. (08/01/2024) Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
9. (02/01/2024) Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024
10. (30/12/2023) Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2023 quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc do tỉnh Quảng Trị ban hành
11. (29/12/2023) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
12. (29/12/2023) Quyết định 3520/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
13. (28/12/2023) Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (07/12/2023) Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2023 về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (07/12/2023) Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác do tỉnh Quảng Trị ban hành
16. (27/11/2023) Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2023 cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (27/11/2023) Quyết định 3388/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (17/11/2023) Quyết định 3090/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19. (14/03/2023) Quyết định 462/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (27/02/2024) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (21/02/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (08/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (02/04/2024) Quyết định 371/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi Điều 3 Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (01/04/2024) Quyết định 858/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024
3. (01/04/2024) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (01/04/2024) Công văn 947/QLD-ĐK năm 2024 đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (29/03/2024) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
6. (29/03/2024) Quyết định 208/QĐ-BXD năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng
7. (29/03/2024) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
8. (29/03/2024) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
9. (29/03/2024) Quyết định 220/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024
10. (29/03/2024) Quyết định 743/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quyết định 159/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới, bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh
11. (29/03/2024) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng
12. (29/03/2024) Quyết định 543/QĐ-BKHCN Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
13. (28/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh
14. (28/03/2024) Thông báo 127/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Đề nghị xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (28/03/2024) Kế hoạch 1138/KH-UBND thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (28/03/2024) Quyết định 775/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. (28/03/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
18. (28/03/2024) Kế hoạch 236/KH-UBND kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
19. (28/03/2024) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực chính quyền địa phương; lĩnh vực thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
20. (28/03/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang
21. (27/03/2024) Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
22. (27/03/2024) Công văn 3231/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
23. (27/03/2024) Công văn 3274/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
24. (27/03/2024) Công văn 3216/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
25. (27/03/2024) Công văn 3217/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri Tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
26. (27/03/2024) Công văn 3232/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
27. (27/03/2024) Công văn 3257/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
28. (27/03/2024) Công văn 3220/BGTVT-VT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
29. (27/03/2024) Công văn 3230/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
30. (27/03/2024) Công văn 3261/BTC-QLCS năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài chính ban hành
31. (27/03/2024) Công văn 3260/BTC-QLCS năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài chính ban hành
32. (27/03/2024) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
33. (27/03/2024) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Y, dược cổ truyền; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
34. (26/03/2024) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành
35. (26/03/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch 201-KH/TU thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do Thành phố Hà Nội ban hành
36. (26/03/2024) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
37. (26/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
38. (26/03/2024) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
39. (26/03/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
40. (25/03/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
41. (25/03/2024) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
42. (23/03/2024) Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
43. (22/03/2024) Quyết định 290/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
44. (22/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên
45. (22/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
46. (22/03/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
47. (22/03/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
48. (21/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban dân nhân tỉnh Phú Yên
49. (21/03/2024) Quyết định 216/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50. (20/03/2024) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2024 công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định
51. (20/03/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
52. (20/03/2024) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
53. (18/03/2024) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) tại địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
54. (18/03/2024) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ
55. (18/03/2024) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
56. (18/03/2024) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
57. (18/03/2024) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
58. (17/03/2024) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
59. (15/03/2024) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
60. (15/03/2024) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
61. (15/03/2024) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2024 về kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
62. (15/03/2024) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
63. (15/03/2024) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
64. (15/03/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
65. (15/03/2024) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
66. (15/03/2024) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
67. (14/03/2024) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hóa danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
68. (14/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 37/2020/QĐ-UBND
69. (14/03/2024) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh
70. (14/03/2024) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
71. (14/03/2024) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
72. (14/03/2024) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
73. (14/03/2024) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
74. (14/03/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
75. (13/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
76. (12/03/2024) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
77. (11/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND hoạt động đối ngoại năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
78. (11/03/2024) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
79. (11/03/2024) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
80. (11/03/2024) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
81. (11/03/2024) ​Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai
82. (11/03/2024) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
83. (11/03/2024) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
84. (11/03/2024) Công văn 804/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
85. (11/03/2024) Công văn 807/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
86. (11/03/2024) Công văn 814/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
87. (11/03/2024) Công văn 816/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
88. (11/03/2024) Công văn 818/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
89. (11/03/2024) Công văn 823/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
90. (11/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
91. (11/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
92. (11/03/2024) Công văn 812/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
93. (11/03/2024) Công văn 808/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
94. (10/03/2024) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
95. (08/03/2024) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
96. (08/03/2024) Quyết định 188/QĐ-UBND-HC năm 2024 về Biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Tháp
97. (08/03/2024) Quyết định 229/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
98. (08/03/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2024
99. (07/03/2024) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
100. (07/03/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
101. (06/03/2024) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2024 xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
102. (06/03/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
103. (06/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
104. (05/03/2024) Quyết định 225/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hoá 2019-2023
105. (05/03/2024) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
106. (04/03/2024) Quyết định 258/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
107. (29/02/2024) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2019-2023
108. (28/02/2024) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
109. (28/02/2024) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
110. (28/02/2024) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long
111. (27/02/2024) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
112. (26/02/2024) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của khối chính quyền địa phương huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
113. (26/02/2024) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
114. (26/02/2024) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long
115. (26/02/2024) Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
116. (26/02/2024) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật 2019-2023 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
117. (23/02/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị
118. (23/02/2024) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
119. (23/02/2024) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kỳ 2019-2023
120. (22/02/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
121. (21/02/2024) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh Hòa Bình ban hành
122. (20/02/2024) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
123. (20/02/2024) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
124. (20/02/2024) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
125. (19/02/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
126. (07/02/2024) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2965/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành
127. (06/02/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
128. (06/02/2024) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
129. (06/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công chức - viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
130. (06/02/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
131. (05/02/2024) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
132. (01/02/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
133. (30/01/2024) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
134. (26/01/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
135. (26/01/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở nội vụ tỉnh Vĩnh Long
136. (24/01/2024) Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
137. (24/01/2024) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
138. (16/01/2024) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
139. (15/01/2024) Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
140. (12/01/2024) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
141. (11/01/2024) Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của thanh tra tỉnh Quảng Trị
142. (11/01/2024) Quyết định 41/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
143. (11/01/2024) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
144. (09/01/2024) Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
145. (09/01/2024) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
146. (09/01/2024) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2023
147. (08/01/2024) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung nội dung tại Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 kèm theo quyết định 2048/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành
148. (02/01/2024) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
149. (30/12/2023) Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
150. (29/12/2023) Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
151. (08/12/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
152. (08/12/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
153. (07/12/2023) Nghị quyết 121/NQ-HĐND năm 2023 giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành
154. (07/12/2023) Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2023 bãi bỏ các Nghị quyết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
155. (06/12/2023) Quyết định 3789/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
156. (09/02/2023) Công văn 1227/BTC-TCCB năm 2023 xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành
Vi phạm hành chính
1. (15/03/2024) Kế hoạch 131/KH-BCA tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân năm 2024 do Bộ Công an ban hành
2. (22/01/2024) Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Trách nhiệm hình sự
1. (15/03/2024) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2024-2025”
2. (11/03/2024) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2024 thực hiện Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (02/02/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (07/12/2023) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2024 thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Thủ tục Tố tụng
1. (26/03/2024) Công văn 1083/VKSTC-V9 năm 2024 giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/03/2024) Quyết định 260/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2024-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND phê duyệt áp dụng hệ số K làm cơ sở để tính toán mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (15/03/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 số lượng xe ô tô bán tải và xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung do tỉnh Bình Định ban hành
4. (14/03/2024) Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (13/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về khung giá các dịch vụ tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (08/03/2024) Quyết định 545/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (27/02/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (27/02/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2024
9. (26/02/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 50/2023/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (07/02/2024) Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2024 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (05/02/2024) Quyết định 119/QĐ-UBND-HC về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Tháp năm 2024
12. (02/02/2024) Quyết định 113/QĐ-UBND-HC năm 2024 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp
13. (29/01/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của tỉnh Quảng Trị
14. (09/01/2024) Quyết định 30/QĐ-UBND công bố giá thành sản xuất thóc dự tính các vụ sản xuất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (30/12/2023) Quyết định 3414/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Quảng Trị
16. (30/12/2023) Quyết định 3415/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Quảng Trị
17. (07/12/2023) Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành
18. (07/12/2023) Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Quảng Trị ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (31/03/2024) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2024) Công văn 2021/VPCP-CN năm 2024 về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (22/03/2024) Công văn 2101/SXD-KTXD năm 2024 thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội ban hành
5. (29/12/2023) Quyết định 270/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (29/12/2023) Quyết định 139/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (28/12/2023) Quyết định 3275/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đến năm 2040, định hướng đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (31/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (28/03/2024) Quyết định 320/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (29/01/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Giáo dục
1. (29/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (29/03/2024) Công điện 28/CĐ-TTg năm 2024 chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (25/03/2024) Quyết định 311/QĐ-TCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Phong trào "Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
4. (21/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (18/03/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2024 về Tổ chức thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Trà Vinh ban hành
6. (13/03/2024) Công văn 1081/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2024 tổ chức, triển khai bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (13/03/2024) Quyết định 791/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục quốc tế Nguyễn Siêu và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (05/03/2024) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
9. (27/02/2024) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
10. (16/02/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2024 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
11. (15/02/2024) Quyết định 137/QĐ-UBND-HC năm 2024 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/04/2024) Quyết định 262/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2024) Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2024 tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/03/2024) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2024 kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030
4. (11/03/2024) Kế hoạch 545/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do tỉnh Gia Lai ban hành
5. (07/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng mùa cạn năm 2024
6. (04/03/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (04/03/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2024 công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình năm 2023
8. (29/02/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
9. (27/02/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2024 phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (27/02/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (25/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (29/03/2024) Quyết định 748/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (29/03/2024) Quyết định 210/QĐ-QLD năm 2024 Danh mục 193 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 195 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (26/03/2024) Công văn 397/VSDTTƯ-BTN năm 2024 tăng cường công tác giám sát bệnh sởi do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
4. (20/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (12/03/2024) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2024-2030
6. (11/03/2024) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
7. (07/03/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2024
8. (21/02/2024) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2024-2025
Quyền dân sự
1. (27/03/2024) Thông báo 124/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/03/2024) Quyết định 190/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (01/03/2024) Quyết định 191/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
4. (01/03/2024) Quyết định 192/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Hoàng Bảo Sơn do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/03/2024) Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
2. (29/03/2024) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hướng tới mục tiêu đưa địa bàn Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy
3. (15/03/2024) ​Quyết định 171/QĐ-UBND về Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2024-2025”
4. (11/03/2024) Kế hoạch 1665/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
5. (07/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (05/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2024
7. (16/02/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
8. (23/01/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024
Lĩnh vực khác
1. (26/03/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (21/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (08/03/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (05/03/2024) Kế hoạch 748/KH-UBND triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (05/03/2024) Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 2024
6. (28/02/2024) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2024 quy định về xây dựng, thẩm định và định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (15/12/2023) Quyết định 3908/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn