Bản Tin Văn Bản Mới 01/04/2024 07:34 AM

Bản tin văn bản pháp luật cấp Trung ương tháng 03/2024

01/04/2024 07:34 AM

Sau đây là danh sách văn bản pháp quy cấp Trung Ương được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/03 - 31/03/2024:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/03/2024) Quyết định 201/QĐ-BXD Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng
2. (25/03/2024) Quyết định 706/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2024 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (06/03/2024) Quyết định 228/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (20/02/2024) Quyết định 184/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/12/2023) Nghị quyết 220/NQ-CP năm 2023 kế hoạch tổ chức thực hiện Thông báo 23-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do Chính phủ ban hành
Đầu tư
1. (18/03/2024) Quyết định 321/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (11/03/2024) Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/03/2024) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (06/03/2024) Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định về mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (06/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (05/03/2024) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh, Thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (05/03/2024) Quyết định 261/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8. (02/03/2024) Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2024 phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết 106/2023/QH15 thí điểm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (01/03/2024) Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2024 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (27/02/2024) Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
11. (27/02/2024) Nghị định 23/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
Thương mại
1. (28/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (14/03/2024) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2024 thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Chính phủ ban hành
3. (12/03/2024) Quyết định 232/QĐ-BGTVT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (05/03/2024) Quyết định 469/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
5. (29/02/2024) Quyết định 209/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (28/02/2024) Quyết định 669/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7. (28/02/2024) Quyết định 668/QĐ-BGDĐT năm 2024 bổ sung Khoản 6 vào Mục III Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8. (20/02/2024) Quyết định 86/QĐ-UBDT năm 2024 phê duyệt đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (02/02/2024) Quyết định 123/QĐ-BGTVT Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
10. (23/01/2024) Quyết định 82/QĐ-TCT Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
11. (19/01/2024) Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (19/01/2024) Quyết định 74/QĐ-TCT Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
13. (16/01/2024) Quyết định 89/QĐ-BTC Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (31/12/2023) Thông tư 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (28/01/2022) Quyết định 148/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (25/03/2024) Thông tư 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (18/01/2021) Quyết định 166/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bản hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (07/02/2024) Quyết định 218/QĐ-NHNN năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/03/2024) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua do Chính phủ ban hành
2. (15/03/2024) Quyết định 449/QĐ-BTC năm 2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (08/03/2024) Quyết định 269/QĐ-TCT năm 2024 về chế độ Báo cáo thu nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
4. (27/02/2024) Quyết định 238/QĐ-TCT Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2024 của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (14/06/2023) Quyết định 1275/QĐ-BTC năm 2023 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (22/03/2024) Quyết định 316/QĐ-BHXH năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (20/03/2024) Quyết định 310/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (23/02/2024) Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Kế toán - Kiểm toán
1. (26/03/2024) Thông tư 22/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (06/03/2024) Thông tư 15/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (04/03/2024) Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Công nghệ thông tin
1. (25/03/2024) Quyết định 458/QĐ-BKHCN năm 2024 đính chính Thông tư 20/2023/TT-BKHCN quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (19/03/2024) Quyết định 400/QĐ-BKHCN năm 2024 về Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ
3. (18/03/2024) Quyết định 665/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
4. (16/03/2024) Quyết định 142/QĐ-VPCP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/03/2024) Quyết định 648/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (15/03/2024) Quyết định 179/QĐ-BNV năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
7. (12/03/2024) Quyết định 790/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (11/03/2024) Quyết định 582/QĐ-BTNMT Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
9. (29/02/2024) Quyết định 218/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
10. (28/02/2024) Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (27/02/2024) Quyết định 335/QĐ-BTC năm 2024 Kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
12. (31/01/2024) Quyết định 447/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (31/01/2024) Quyết định 97/QĐ-BGTVT năm 2024 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung phục vụ triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Giao thông Vận tải
14. (16/01/2024) Quyết định 84/QĐ-BCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
15. (31/12/2023) Thông tư 22/2023/TT-BTTTT quy định về cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16. (31/12/2023) Thông tư 21/2023/TT-BTTTT quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17. (29/12/2023) Quyết định 2110/QĐ-BKHĐT năm 2023 phê duyệt đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (29/12/2023) Quyết định 3298/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (07/11/2022) Quyết định 4290/QĐ-BNN-VP năm 2022 danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (28/01/2022) Quyết định 123/QĐ-BHXH năm 2022 về Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
21. (31/12/2021) Quyết định 5275/QĐ-BNN-VP năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
Bất động sản
1. (19/03/2024) Quyết định 678/QĐ-BTNMT năm 2024 kế hoạch thực hiện Quyết định 222/QĐ-TTg về triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (12/03/2024) Quyết định 227/QĐ-TTg năm 2024 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg
3. (05/03/2024) Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (27/12/2023) Quyết định 549/QĐ-TANDTC năm 2023 ủy quyền chủ trì thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Bộ máy hành chính
1. (28/03/2024) Quyết định 775/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (27/03/2024) Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
3. (26/03/2024) Quyết định 248/QĐ-TTg năm 2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/03/2024) Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
5. (23/03/2024) Quyết định 702/QĐ-BYT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
6. (22/03/2024) Quyết định 290/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
7. (21/03/2024) Quyết định 643/QĐ-BNG năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao kỳ 2019-2023
8. (19/03/2024) Quyết định 405/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
9. (19/03/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
10. (19/03/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-KTNN bãi bỏ các Quyết định về Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
11. (19/03/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
12. (19/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 06/2007/QĐ-KTNN về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
13. (18/03/2024) Thông tư 13/2024/TT-BQP sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
14. (18/03/2024) Quyết định 184/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2024
15. (18/03/2024) Quyết định 232/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (18/03/2024) Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
17. (18/03/2024) Quyết định 295/QĐ-BHXH năm 2024 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2023 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
18. (16/03/2024) Quyết định 642/QĐ-BYT năm 2024 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (15/03/2024) Thông tư 01/2024/TT-UBDT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
20. (13/03/2024) Quyết định 629/QĐ-BTNMT năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
21. (12/03/2024) Quyết định 168/QĐ-BNV năm 2024 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
22. (12/03/2024) Quyết định 233/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
23. (12/03/2024) Quyết định 609/QĐ-BTNMT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
24. (12/03/2024) Quyết định 717/QĐ-BNN-KL năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25. (11/03/2024) Quyết định 570/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26. (11/03/2024) Quyết định 161/QĐ-BXD Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024
27. (11/03/2024) Quyết định 586/QÐ-BVHTTDL năm 2024 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28. (11/03/2024) Thông tư 16/2024/TT-BTC bãi bỏ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính
29. (08/03/2024) Quyết định 157/QĐ-BXD năm 2024 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
30. (08/03/2024) Quyết định 561/QĐ-BTNMT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
31. (08/03/2024) Quyết định 229/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
32. (06/03/2024) Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
33. (05/03/2024) Quyết định 271/QĐ-BHXH Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
34. (05/03/2024) Quyết định 289/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
35. (05/03/2024) Quyết định 225/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hoá 2019-2023
36. (05/03/2024) Quyết định 311/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
37. (05/03/2024) Nghị quyết 28/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024
38. (04/03/2024) Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
39. (01/03/2024) Nghị định 26/2024/NĐ-CP quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
40. (01/03/2024) Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
41. (01/03/2024) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Chính phủ ban hành
42. (01/03/2024) Thông tư 14/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
43. (29/02/2024) Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
44. (29/02/2024) Nghị quyết 26/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2024 do Chính phủ ban hành
45. (29/02/2024) Quyết định 194/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
46. (29/02/2024) Quyết định 244/QĐ-BTP Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
47. (27/02/2024) Nghị định 22/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam
48. (27/02/2024) Quyết định 337/QĐ-BTC năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
49. (27/02/2024) Quyết định 225/QĐ-BHXH bãi bỏ quy định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
50. (26/02/2024) Quyết định 655/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
51. (23/02/2024) Quyết định 432/QĐ-BTNMT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
52. (22/02/2024) Quyết định 156/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
53. (19/02/2024) Quyết định 162a/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
54. (16/02/2024) Quyết định 177/QĐ-BTTTT năm 2024 phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
55. (05/02/2024) Quyết định 311/QĐ-CHK năm 2024 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam
56. (02/02/2024) Quyết định 231/QĐ-BCT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương kỳ 2019-2023
57. (01/02/2024) Quyết định 68/QĐ-BNV điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ
58. (01/02/2024) Quyết định 105/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ thời kỳ 2019-2023
59. (31/01/2024) Quyết định 245/QĐ-BNG năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022
60. (31/01/2024) Quyết định 449/QĐ-BGDĐT năm 2024 phân công nhiệm vụ tạm thời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
61. (31/01/2024) Quyết định 61/QĐ-BNV Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ
62. (30/01/2024) Quyết định 268/QĐ-BVHTTDL năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
63. (29/01/2024) Quyết định 121/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
64. (15/01/2024) Quyết định 34/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
65. (10/01/2024) Quyết định 21/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
66. (02/01/2024) Quyết định 01/QĐ-BNN-TCCB năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
67. (29/12/2023) Thông tư 16/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
68. (29/12/2023) Thông tư 11/2023/TT-BTP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
69. (05/10/2023) Thông tư 04/2023/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
70. (07/07/2023) Quyết định 2989/QĐ-BQP năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
71. (12/12/2022) Nghị quyết 29/2022/UBTVQH15 về Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
72. (31/01/2022) Quyết định 70/QĐ-BNV về Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ
73. (25/01/2022) Quyết định 185/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực y, dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
74. (29/07/2021) Quyết định 3416/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Vi phạm hành chính
1. (13/03/2024) Quyết định 613/QĐ-BTNMT Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Trách nhiệm hình sự
1. (06/02/2024) Quyết định 299/QĐ-BYT năm 2024 về Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế
2. (06/02/2024) Quyết định 298/QĐ-BYT năm 2024 về Quy trình định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế
Thủ tục Tố tụng
1. (29/12/2023) Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH về Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2024) Thông tư 21/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (22/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-TTg quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/03/2024) Thông tư 18/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (22/03/2024) Thông tư 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (14/03/2024) Thông tư 17/2024/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (14/03/2024) Quyết định 809/QĐ-BGDĐT công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (13/03/2024) Quyết định 439/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính
9. (11/03/2024) Quyết định 777/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. (08/03/2024) Quyết định 545/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (07/03/2024) Quyết định 154/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng
12. (07/03/2024) Quyết định 224/QĐ-BGTVT năm 2024 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (01/03/2024) Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (23/02/2024) Thông tư 13/2024/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
15. (08/01/2024) Quyết định 186/QĐ-BNN-LN năm 2024 công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (22/02/2022) Quyết định 157/QĐ-BKHCN năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025
Xây dựng - Đô thị
1. (19/03/2024) Quyết định 236/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/03/2024) Quyết định 234/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa
3. (13/03/2024) Quyết định 167/QĐ-BXD năm 2024 công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (07/03/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-TTg sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (05/03/2024) Quyết định 148/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (04/03/2024) Quyết định 218/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (01/03/2024) Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (28/02/2024) Quyết định 205/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (27/02/2024) Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (07/03/2024) Nghị định 30/2024/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
2. (22/01/2024) Quyết định 64/QĐ-BGTVT năm 2024 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (19/10/2023) Quyết định 2365/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện giao thông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giáo dục
1. (25/03/2024) Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành
2. (25/03/2024) Quyết định 311/QĐ-TCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Phong trào "Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/03/2024) Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Chính phủ ban hành
4. (13/03/2024) Quyết định 791/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục quốc tế Nguyễn Siêu và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (08/03/2024) Quyết định 764/QĐ-BGDĐT năm 2024 quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (07/03/2024) Quyết định 761/QĐ-BGDĐT năm 2024 Kế hoạch triển khai Quyết định 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (07/03/2024) Quyết định 760/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật J.TEST giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Công ty Gobun Kenkyusya Co., Ltd (Nhật Bản) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (07/03/2024) Quyết định 759/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (06/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và 06/2023/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (06/03/2024) Quyết định 742/QĐ-BGDĐT năm 2024 điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (29/02/2024) Quyết định 245/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
12. (30/01/2024) Quyết định 434/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (29/01/2024) Quyết định 421/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (26/01/2024) Quyết định 390/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (05/01/2024) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (18/12/2023) Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/03/2024) Quyết định 543/QĐ-BCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (08/03/2024) Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Chính phủ ban hành
3. (07/03/2024) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/03/2024) Quyết định 552/QĐ-BTNMT năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (07/03/2024) Quyết định 538/QĐ-BTNMT Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ “Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) và tham gia các diễn đàn quốc tế về rác thải nhựa năm 2024” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (06/03/2024) Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
7. (01/03/2024) Quyết định 215/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (29/02/2024) Quyết định 208/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (28/02/2024) Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (26/02/2024) Quyết định 425/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Bộ Y tế
Thể thao - Y tế
1. (29/03/2024) Quyết định 748/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (26/03/2024) Quyết định 199/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 12) do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
3. (26/03/2024) Quyết định 198/QĐ-QLD năm 2024 sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
4. (21/03/2024) Quyết định 181/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 881 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 193 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (21/03/2024) Quyết định 182/QĐ-QLD năm 2024 về danh mục 179 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 194 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (15/03/2024) Quyết định 627/QĐ-BYT năm 2024 về Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (15/03/2024) Nghị định 31/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CP và Nghị định 36/2019/NĐ-CP
8. (14/03/2024) Quyết định 612/QĐ-BYT Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (14/03/2024) Quyết định 610/QĐ-BYT năm 2024 Biểu mẫu nộp tiền dịch vụ Khám, chữa bệnh trên Cổng dịch vụ Công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (12/03/2024) Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (12/03/2024) Quyết định 166/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 11) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
12. (12/03/2024) Quyết định 579/QĐ-BYT năm 2024 tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm lao trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (12/03/2024) Quyết định 168/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
14. (04/03/2024) Quyết định 140/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 2 - Năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
15. (29/02/2024) Quyết định 137/QĐ-QLD năm 2024 sửa đổi thông tin thuốc trong Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học kèm theo các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học của Cục Quản lý Dược
16. (29/02/2024) Quyết định 472/QĐ-BYT năm 2024 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
17. (29/02/2024) Quyết định 465/QĐ-BYT năm 2024 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Mpox (Đậu mùa khỉ) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (29/02/2024) Quyết định 136/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 193 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 118 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
19. (28/02/2024) Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (27/02/2024) Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
Quyền dân sự
1. (05/02/2024) Quyết định 127/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch nước ban hành
2. (05/02/2024) Quyết định 126/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc do Chủ tịch nước ban hành
3. (31/01/2024) Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam - Mông Cổ do Chính phủ ban hành
4. (31/01/2024) Quyết định 92/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Tiến Đạt do Chủ tịch nước ban hành
5. (31/01/2024) Quyết định 90/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 24 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
6. (31/01/2024) Quyết định 93/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Sung Thanh Tùng do Chủ tịch nước ban hành
7. (31/01/2024) Quyết định 94/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Chang, Ten-An do Chủ tịch nước ban hành
8. (31/01/2024) Quyết định 86/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
9. (31/01/2024) Quyết định 88/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (31/01/2024) Quyết định 82/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih Chin - Lien do Chủ tịch nước ban hành
11. (31/01/2024) Quyết định 87/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành
12. (31/01/2024) Quyết định 91/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
13. (31/01/2024) Quyết định 83/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huang, Chiu-An do Chủ tịch nước ban hành
14. (31/01/2024) Quyết định 84/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Feng, Yi-Ting do Chủ tịch nước ban hành
15. (31/01/2024) Quyết định 85/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Kao, Tsai - Leng do Chủ tịch nước ban hành
16. (31/01/2024) Quyết định 89/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nam Khánh Minh do Chủ tịch nước ban hành
17. (12/01/2024) Quyết định 13/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 406 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/03/2024) Quyết định 324/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Quyết định 1591/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030
2. (20/03/2024) Quyết định 813/QĐ-BNN-TCCB năm 2024 Kế hoạch triển khai Phong trào "Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (13/03/2024) Quyết định 615/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (06/03/2024) Nghị định 28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang’’ và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
5. (16/02/2024) Quyết định 344/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (06/04/2022) Quyết định 288/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nôi vụ ban hành
7. (12/01/2022) Quyết định 75/QĐ-BVHTTDL năm 2022 công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (25/03/2024) Quyết định 455/QĐ-BKHCN năm 2024 phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (20/03/2024) Quyết định 811/QĐ-BNN-TT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược phát triển Trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3. (13/03/2024) Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (13/03/2024) Quyết định 370/QĐ-BKHCN năm 2024 điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (12/03/2024) Quyết định 367/QĐ-BKHCN năm 2024 sửa đổi nhóm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quyết định 2711/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (31/01/2024) Quyết định 100/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Khí thiên nhiên hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (31/01/2024) Quyết định 467/QĐ-BNN-TT Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (26/01/2024) Quyết định 431/QĐ-BNN-TT năm 2024 phê duyệt “Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” (Gồm các cây: cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, dừa) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (21/12/2023) Quyết định 3148/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hỗn hợp nhựa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (21/12/2023) Quyết định 3145/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hỗn hợp nhựa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (15/12/2023) Quyết định 3023/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện giao thông đường sắt và ứng dụng đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (11/12/2023) Quyết định 2948/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống đường ống biển và bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên phương tiện thăm dò, khai thác và xử lý dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (29/11/2023) Quyết định 2783/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bitum do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (28/11/2023) Quyết định 2776/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Bitum do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn