160/2013/TT-BTC

  • Quy định mới về dán tem đối với rượu 10:35 | 09/12/2013
  • Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 160/2013/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn