14/11/2023 17:51

Sử dụng bao nhiêu lao động nữ thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp?

Sử dụng bao nhiêu lao động nữ thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp?

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu lao động nữ thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm như thế nào? Hà Ân - Biên Hòa

Xin chào chị, Ban tư vấn xin giải đáp như sau:

1. Sử dụng bao nhiêu lao động nữ thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì giảm thuế với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được quy định như sau:

1.Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ, gồm:

a) Chi đào tạo lại nghề;

b) Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý;

c) Chi khám sức khỏe thêm trong năm;

d) Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con. Căn cứ quy định của pháp luật về lao động, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể mức chi bồi dưỡng quy định tại Khoản này;

đ) Lương, phụ cấp trả cho thời gian lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú theo chế độ nhưng vẫn làm việc.

Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp thì sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp = (Thu nhập tính thuế theo kỳ) X (Thuế suất).

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu + Cá khoản thu nhập khác) – (Chi phí sản xuất, kinh doanh + Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Trong trường hợp này các khoản chi được trừ của doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải có sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Điều kiện để khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Chiếu theo quy định trên thì số chi thêm lao động nữ chỉ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

Thứ nhất, Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp

Thứ hai, Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ ba, Không thuộc trường hợp khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định pháp luật.

Vậy, để có thể hợp pháp hóa các khoản chi đối với lao động nữ thì cần đáp ứng đủ 3 điều kiện theo quy định tại hoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013.

Nguyễn Ngọc Diện
737

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn