Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "yêu cầu hủy quyết định hành chính"

141 kết quả được tìm thấy
164/2019/HC-PT - 1 năm trước ... cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân huyện T. Quyết...
03/2020/HC-PT - 1 tháng trước Đồng Nai ... thực hiện đầy đủ. Theo đơn khởi kiện của ông Đoàn Ngọc H, ngoài việc yêu cầu hủy quyết định hành...
132/2019/HC-PT - 1 năm trước ...: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn T về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính trong...
03/2018/HC-PT - 2 năm trước ... có đơn khởi kiện đến Tòa án, yêu cầu: + Hủy quyết định hành chính Quyết định giải quyết khiếu...