Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "xác định con cho cha"

30 kết quả được tìm thấy
Bản án về xác định con cho cha số 57/2021/HNGĐ-ST 31/08/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
57/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện An Lão - Hải Phòng ... XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 31 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện An Lão, thành phố...
Bản án 03/2018/HNGĐ-ST ngày 11/01/2018 về xác định con cho cha 11/01/2018
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
Tiếng anh
03/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước Đà Nẵng ... cầu của ông Huỳnh Bá S về việc “Xác định con cho cha”đối với bà Huỳnh Thị Kim T. Xác định cháu...
09/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Giao Thủy - Nam Định
03/2022/HNGĐ-ST - 10 tháng trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ... TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 28 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố...
184/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ...09/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
39/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Quận Hải An - Hải Phòng ... XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố...
41/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ...08/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA  Ngày 25 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân quận...
30/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện An Lão - Hải Phòng ... XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện An Lão, thành phố...
Bản án 180/2019/HNGĐ-ST ngày 25/10/2019 về xác định con cho cha 25/10/2019
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
Tiếng anh
180/2019/HNGĐ-ST - 3 năm trước Hải Phòng
1135/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh ...08/2018 VỀ XÁC ĐỊNH CON CHO CHA, MẸ Ngày 24 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận G, xét xử...
16/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Hồng Bàng - Hải Phòng ...08/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA  Ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận...
783/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... ĐỊNH CON CHO CHA  Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Q xét xử sơ thẩm...
34/2019/HNGĐ-ST - 3 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ...08/2019 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 22 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô...
61/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ... TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô...
74/2019/HNGĐ-ST - 3 năm trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 17/10/2019, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện Tân Phú...
89/2017/HNGĐ-ST - 5 năm trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện Tân...
10/2017/HNGĐ-ST - 5 năm trước Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình ... TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố...
19/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ...06/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô...
12/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ...04/2021 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô...
264/2019/HNGĐ-ST - 3 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ...11/2019 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CON CHO CHA Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện...