Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "vi phạm các quy định sử dụng đất"

11 kết quả được tìm thấy
32/2018/HSST - 4 năm trước Huyện Cần Đước - Long An ... QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ...
72/2018/HSPT - 4 năm trước Long An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BẢN ÁN 72/2018/HSPT NGÀY 03/10/2018 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ...
11/2018/HSST - 4 năm trước Huyện Đắk Glong - Đăk Nông ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
02/2020/HSST - 2 năm trước Huyện Bình Tân - Vĩnh Long ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
76/2020/HSPT - 2 năm trước Vĩnh Long ... TÒA ÁN NHAN DÂN TỈNH VĨNH LONG BẢN ÁN 76/2020/HSPT NGÀY 16/09/2020 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY...
52/2018/HS-PT - 4 năm trước Đăk Nông ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 52/2018/HS-PT NGÀY 17/07/2018 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY...
63/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện An Phú - An Giang ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
57/2019/HS-PT - 3 năm trước An Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BẢN ÁN 57/2019/HS-PT NGÀY 26/03/2019 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY...
13/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tuy Phong - Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH B BẢN ÁN 13/2020/HS-ST NGÀY 10/03/2020 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY...
37/2021/HS-PT - 1 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 37/2021/HS-PT NGÀY 05/04/2021 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ...
44/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Ba - Phú Thọ ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh...