Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "trong thi hành công vụ "

11 kết quả được tìm thấy
317/2020/HSPT - 6 tháng trước Hồ Chí Minh ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án Nhân dân...
41/2020/HSST - 10 tháng trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...03/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ...
243/2013/HSPT - 7 năm trước Đồng Tháp ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
36/2013/HSST - 7 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ... VIỆC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM TỘI THAM Ô TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
61/2019/HS-PT - 1 năm trước An Giang