Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "trong quản lý đất đai"

40 kết quả được tìm thấy
12/2016/HCST - 3 năm trước Quận 1 - Hồ Chí Minh ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ...
58/2018/HCPT - 2 năm trước ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI  Ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
03/2018/HCPT - 2 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 10-8-2018, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm công...
58/2017/HC-ST - 3 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét...
25/2017/HC-ST - 3 năm trước Đăk Lăk ... TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI  ...
19/2013/HC-ST - 6 năm trước Vĩnh Long ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ...
05/2017/HC-ST - 2 năm trước Quảng Trị ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét...
04/2017/HC-ST - 3 năm trước Bắc Giang ... GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân...
13/2019/HCST - 1 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
11/2017/HC-ST - 2 năm trước Bắc Giang ... ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án...
08/2017/HC-ST - 3 năm trước Bắc Giang ... ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 07 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án...
1199/2018/HC-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI THU HỒI ĐẤT Trong các ngày 19 và 26 tháng 12 năm 2018...
11/2016/HC-ST - 4 năm trước Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh ...05/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI THU HỒI ĐẤT ...
742/2017/HC-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI HÀNH VI KHÔNG CẤP GCNQSDĐ Trong các ngày 11 tháng 7...
02/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh ... KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI HÀNH VI KHÔNG CẤP GCNQSDĐ ...
1661/2018/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ   ...
730/2019/HC-PT - 9 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ngày 15...