Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "thay đổi nuôi con"

671 kết quả được tìm thấy
Bản án về tranh chấp ly hôn số 977/2022/HNGĐ-ST 30/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
977/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ... đổi nuôi con hoặc đóng góp mức cấp dưỡng nuôi con sau này. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm...
1119/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... xử không xem xét giải quyết. Vì lợi ích của con khi cần thiết hai bên có quyền xin thay đổi nuôi...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 964/2022/HNGĐ-ST 29/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
964/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ... đổi nuôi con hoặc đóng góp mức cấp dưỡng nuôi con sau này. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm...
383/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng ... thay đổi nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung. 3. Về tài sản chung: Không có. 4. Về...
376/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng ... làm đơn xin thay đổi nuôi con hoặc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con. 3. Về tài sản chung: Bà Trần...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 899/2022/HNGĐ-ST 15/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
899/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ... thể xin thay đổi nuôi con hoặc đóng góp mức cấp dưỡng nuôi con sau này. Cha, mẹ không trực tiếp...
Bản án về ly hôn số 61/2022/HNGĐ-ST 12/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
61/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng
1027/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... thay đổi nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. Hai bên có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc...
1028/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... thiết hai bên có quyền xin thay đổi nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. Hai bên có quyền và nghĩa...
1026/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... án giải quyết. Vì lợi ích của con khi cần thiết hai bên có quyền xin thay đổi nuôi con hoặc mức...
47/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thái Nguyên ... con, thăm nom con và thay đổi nuôi con chung: - Về quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con: Giao cho...