Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tài sản của Nhà nước"

5 kết quả được tìm thấy
96/2017/HSST - 3 năm trước Lạng Sơn ... tài sản của Nhà nước” quy định tại khoản 2 Điều 144 của Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều...
550/2017/HSPT - 3 năm trước ... THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THAM Ô TÀI SẢN Ngày 12...