Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "quyền thăm con"

703 kết quả được tìm thấy
Bản án về tranh chấp xin ly hôn số 25/2024/HNGĐ-ST 22/02/2024
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
25/2024/HNGĐ-ST - 4 tháng trước Huyện Phú Tân - Cà Mau ... quyền thăm con để gây ảnh hưởng đến việc nuôi con của ông Nguyễn Văn H. Về tài sản chung, nợ chung...
Bản án về ly hôn số 11/2022/HNGĐ-ST 30/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
11/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Cao Phong - Hoà Bình ... dưỡng nuôi con chung. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm con; không ai...
 Bản án về ly hôn số 135/2022/HNGĐ-ST 30/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
135/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định
Bản án về ly hôn số 134/2022/HNGĐ-ST 30/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
134/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định ... cho chị và được quyền thăm con chung không ai được cản trở. NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau khi...
Bản án về ly hôn số 94/2022/HNGĐ-ST 30/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
94/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Bản án về tranh chấp ly hôn số 1450/2022/HNGĐ-ST 13/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1450/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh ..., nuôi dưỡng, giáo dục con thì ông T có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của bà L. Vì...
199/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá ..., thăm non, chăm sóc, giáo dục con chung, không ai được cản trở quyền thăm con. Về cấp dưỡng: Anh...
57/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Tri Tôn - An Giang ... dục con chung thì bà V có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của ông N. Trong trường hợp...
117/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Giồng Trôm - Bến Tre ... con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của người không trực tiếp nuôi con. Vì...
46/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc ... không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị T. Anh V có quyền thăm con không ai được ngăn cản. 3...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 1117/2022/HNGĐ-ST 28/07/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1117/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh ... có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của ông T. Vì quyền lợi mọi mặt của con chung...