Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "quyền hạn"

267 kết quả được tìm thấy
94/2024/HS-PT - 4 tháng trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Trong các ngày 24 và 31 tháng 01 năm 2024, tại trụ...
67/2024/HS-PT - 5 tháng trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 25 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân...
37/2023/HS-PT - 1 năm trước Bình Định ..., QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình...
15/2023/HS-PT - 1 năm trước Bình Phước ... QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình...
27/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Yên - Sơn La ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 02 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân...
02/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Vân Canh - Bình Định ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân...
125/2022/HS-PT - 1 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BẢN ÁN 125/2022/HS-PT VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN...
114/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở...