Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "quyết định phê duyệt"

809 kết quả được tìm thấy
540/2023/HC-PT - 4 tháng trước ... quyết khiếu nại: Sau khi UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án số: 2771/QĐ - UBND ngày...
562/2023/HC-PT - 4 tháng trước ...6/2018. Ngày 28/6/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư công bố quyết định phê duyệt phương án, quyết...
41/2023/DS-PT - 4 tháng trước Thái Nguyên .... Cách 2: UBND huyện điều chỉnh, hủy bỏ một phần quyết định thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án...