Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "quyết định hành chính gây ra"

18 kết quả được tìm thấy
232/2018/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GÂY RA Ngày 28 tháng 6 năm 2018...
384/2018/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GÂY RA Trong ngày...
01/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội
186/2019/HC-PT - 2 năm trước .... Ông Nguyễn Văn A có yêu cầu Tòa án buộc người bị kiện bồi thường thiệt hại do Quyết định hành chính...
15/2017/HC-PT - 4 năm trước Đăk Lăk ... hành chính, quyết định hành chính gây ra. Từ những nhận định trên, căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật Tố...