Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại số 526/2020/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 526/2020/HC-PT NGÀY 11/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, công khai xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số: 708/2019/HCPT ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Do có kháng cáo của ông Bùi Đức B đối với bản án hành chính sơ thẩm số 17/2019/HCST ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 3450/QĐPT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữa:

Người khởi kiện: Ông Bùi Đức B– Có mặt.

Địa chỉ: Tổ dân phố 09, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Người đại diện theo ủy quyền của ông B là ông Đặng Quốc A – Có mặt. Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Đăng Á - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Nô – có đơn xin xét xử vắng mắt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị V – Vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Vinh là ông Bùi Đức B– Có mặt Cùng địa chỉ: Tổ dân phố 09, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện:

Ông Nguyễn Chung H - Quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Nô, địa chỉ: Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Ông Nguyễn Văn R – Chủ tịch UBND xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: UBND xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Ông Nguyễn Thế Kh- Chuyên viên Ban quản lý dự án và PTQĐ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông- vắng mặt.

Người làm chứng:

Ông Nguyễn Văn Nh, địa chỉ: Buôn 09, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông –vắng mặt.

Ông Phạm Bá Đ, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - vắng mặt.

Ông Nguyễn Văn H, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - vắng mặt.

Bà Hoàng Thị Th, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - vắng mặt.

Ông Nguyễn Ngọc Đ, địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - có mặt.

Anh Trần Văn M, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt.

Ông Nguyễn Duy Đ, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông –vắng mặt

Ông Nguyễn Văn Ch, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt.

Người kháng cáo: ông Bùi Đức B.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày đề ngày 11-9-2018 và đơn khởi kiện đề ngày 20- 01-2019, quá trình giải quyết vụ án, ông Bùi Đức B trình bày:

Năm 1992, ông Bùi Đức B được ông Trần Bá S (hiện nay ông B không biết ông S đang cư trú tại đâu) cho 01 thửa đất, tọa lạc tại Buôn K62, xã Đắk DRô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Lúc nhận đất của ông S thì đất chưa canh tác, đang bỏ hoang là đất rừng. Sau khi nhận năm 1993, ông B khai hoang và bắt đầu trồng đậu, mỳ, bắp…Sau đó năm 1994, ông B bỏ đất 01 năm không trồng cây trên đất. Đến năm 1995, ông B tiếp tục quay lại phát rẫy và trồng cây điều, cây cà phê. Năm 1997, ông trồng thêm cây xoan. Tổng diện tích ông B khai hoang là khoảng 30.000m2, được chia làm 02 phần ngăn cách nhau bởi 01 con suối. Phần phía bên kia suối diện tích khoảng hơn 20.000m2, năm 2009 đã được nhà nước thu hồi hơn 10.000m2 và đã được bồi thường, phần còn lại do không có lối đi nên ông cũng không sử dụng và bỏ hoang 03 năm nay, còn phần diện tích đất hơn 5.000 m2 nằm ở phía bên này suối chưa được bồi thường, đến năm 2009 khi công trình đập thủy điện Đắk Drô được thực hiện thì phần diện tích hơn 5.000m2 này đã bị ngập nước, xoan nảy chồi trên gốc xoan đã cắt trước đó bị chết, diện tích đất này không còn canh tác được nữa. Sau khi xem xét, UBND huyện Krông Nô quyết định không bồi thường mà chỉ hỗ trợ bồi thường đất và cây trồng trên đất, vì cho rằng diện tích 5421m2 của ông B nằm trong phần diện tích đất mà UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty Đông Bắc thuê từ năm 1999. UBND huyện Krông Nô đã ban hành quyết định số: 1410/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 và quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22-6-2017, nội dung là thu hồi của ông Bùi Đức Bdiện tích 5421m2, hỗ trợ bồi thường 50% đất= 32.526.000đ, bồi thường 684 cây xoan= 59.850.000đ, tổng cộng 92.376.000đ. Ông B không đồng ý với việc hỗ trợ bồi thường 50% đối với diện tích đất 5421m2, vì ông cho rằng ông khai hoang đất từ năm 1992 trước khi UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất cho Công ty Đông Bắc thuê vào năm 1999. Do đó, ngày 03-8- 2019 ông Bùi Đức Bcó đơn gửi tới Chủ tịch UBND huyện Krông Nô khiếu nại một phần quyết định số: 1410/QĐ-UBND ngày 22-6-2017, nội dung yêu cầu UBND huyện Krông Nô xem xét đền bù diện tích đất đã thu hồi của ông theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 22-11-2017, UBND huyện Krông Nô ban hành quyết định số 2748/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông B không chấp nhận nội dung khiếu nại. Ngày 18-01-2018, ông B có đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, sau nhiều lần bổ sung đơn khởi kiện, nội dung cụ thể ông yêu cầu Tòa án giải quyết là: Hủy quyết định giải quyết khiếu nại số: 2748/QĐ-UBND ngày 22- 11-2017 của Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, yêu cầu UBND huyện Krông Nô phải bồi thường 162.630.000đ đối với việc thu hồi 5421m2 đất của ông.

Qúa trình giải quyết vụ án ngày 28-12-2018, UBND huyện Krông Nô ban hành quyết định số: 3510/QĐ-UBND về việc hủy quyết định số: 1408/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 của UBND huyện Krông Nô về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình thủy lợi Đắk Drô, hạng mục lòng hồ bổ sung, lý do hủy ông B không có đất bị ảnh hưởng khi công trình thủy lợi đi vào vận hành. Ông B khẳng định, ông đã canh tác và sử dụng diện tích đất này từ năm 1992, khi công trình thủy lợi được thi công đất bị ngập nước đã làm chết hết xoan ông trồng. Do đó, ngày 18-03-2019, ông B tiếp tục khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số: 3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 của UBND huyện Krông Nô bằng một vụ án khác.

Ông Trần Đăng Á trình bày:

* Về căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ công trình hồ thủy lợi Đăk Drô:

Diện tích các hộ bị ảnh hưởng bổ sung thuộc công trình thủy lợi Đăk Drô được kiểm kê vào các năm 2011 (15 hộ trong đó có hộ ông Bùi Đức B) và năm 2014 (04 hộ). Đối với diện tích bị ảnh hưởng bổ sung của các hộ nêu trên không nằm trong thiết kế ban đầu đã được đo đạc, thu hồi bồi thường để thực hiện dự án nêu trên mà bị ảnh hưởng sau khi công trình đã ngăn nước đi vào sử dụng, theo đó:

Ngày 18-5-2015, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Công văn số 2106/UBND-NN về việc bổ sung thêm các hạng mục công trình hồ thủy lợi Đăk Drô trong đó, đồng ý giao cho UBND huyện Krông Nô điều tra, xác minh và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng theo quy định.

Ngày 30-5-2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2758/UBND-KTKH về việc đồng ý cho UBND huyện Krông Nô lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 19 họ dân có đất bị ngập trong khu vực lòng hồ thủy lợi Đăk Drô, trong đó có hộ ông Bùi Đức B.

Quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ công trình thủy lợi Đăk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung:

Trong năm 2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư các công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông, UBND xã Đăk Drô và các hộ dân tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh thực địa theo nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh, Trung tâm phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ dân.

Sau khi lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, Trung tâm phát triển quỹ đất niêm yết công khai và ý kiến tổng hợp ý kiến các hộ dân theo quy định. Căn cứ kết quả niêm yết công khai và ý kiến tổng hợp sau niêm yết, trung tâm đã tổ chức phúc tra đất đai, cây trồng vật kiến trúc trên đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi công trình nêu trên. Về diện tích, cây trồng bị ảnh hưởng của các hộ dân được kiểm kê tại thời điểm năm 2011 (15 hộ) và năm 2014 (04 hộ), tại thời điểm phúc tra hiện trạng đã ngập nước không còn hiện trạng nên không kiểm kê được, trên cơ sở đó lập phương án bồi thường hỗ trợ theo các biên bản kiểm kê năm 2011 và 2014. Trên cơ sở phúc tra Trung tâm phát triển quỹ đất có tờ trình số 67/TTr-TT ngày 14/6/2017 về việc thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ Công trình Thủy lợi Đăk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung.

Sau khi ban hành quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành niêm yết công khai. Trong quá trình niêm yết có nhận được một số ý kiến của người dân về một số hộ dân không có đất bị ảnh hưởng nhưng vẫn có tên trong phương án bồi thường. Theo đó, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Công văn số 1267/UBND-VP ngày 09/8/2017 về việc tạm ngừng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ Công trình thủy lợi Đăk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung, để chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ trước khi chi trả cho các hộ dân.

Ngày 05-9-2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc thành lập tổ xác minh nguồn gốc đối với Công trình thủy lợi Đăk Drô, Hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung.

Trên cơ sở quyết định thành lập của UBND huyện, Tổ xác minh đã xác minh và có Báo các số 368/BC-TXM ngày 01/11/2017 về kết quả phúc tra xác minh diện tích, nguồn gốc sử dụng đất đối với Công trình thủy lợi Đăk Drô, trong đó có 19 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, Tổ xác minh đề xuất đưa ra khỏi phương án đối với 03 trường hợp do không có đất bị ảnh hưởng, các trường hợp còn lại (có hộ ông Bùi Đức B) tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời để giảm bớt khó khăn cho các hộ dân (do các hộ dân liên tục kiến nghị chi trả theo phương án được phê duyệt) tạm ứng 50% số tiền theo kết quả điều chỉnh của tổ xác minh.

UBND huyện có văn bản số: 1869/UBND-TNMT ngày 08-11-2017 về việc triển khai thực hiện nội dung theo kết quả xác minh công trình thủy lợi Đăk Drô, trong đó chỉ đạo UBND xã Đăk Drô hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thiện bản đồ đo đạc diện tích đất bị ảnh hưởng của các hộ dân để lập phương án điều chỉnh và tạm ứng 50% số tiền được bồi thường.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành chi tạm ứng 50% số tiền được bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong đó có hộ ông Bùi Đức B.

*Quá trình hủy quyết định thu hồi đất:

Trong quá trình xác minh của Tổ xác minh do mực nước lòng hồ cao nên không thể tiến hành đo đạc, sau khi mặt nước hạ căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất đã hợp đồng với đơn vị đo đạc tiến hành đo đạc lại toàn bộ diện tích đất bị ảnh hưởng của các hộ dân để bàn giao cho UBND xã tiến hành xác minh nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất trước khi phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Trên cơ sở số liệu đo đạc thực tế, UBND xã tiến hành họp xét xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ theo quy định, qua họp xét UBND xã có công văn số 94/CV-UBND ngày 21-11-2018 về việc cung cấp thông tin, xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ Công trình Thủy lợi Đăk Drô; hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung, trong đó UBND xã xác nhận hộ ông Bùi Đức Bkhông có diện tích đất bị ảnh hưởng bởi công trình.

Trên cơ sở xác minh trên, Trung tâm phát triển quỹ đất có Công văn số 236/TTPTQĐ-BTHT ngày 17-12-2018 về việc đề nghị tham mưu hủy các quyết định thu hồi đất sau khi xác minh Công trình Thủy lợi Đăk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung, trong đó, UBND xã Đăk Drô xác nhận hộ ông Bùi Đức B không có diện tích đất bị ảnh hưởng bởi công trình, trong đó hộ ông Bùi Đức Bhủy tại Quyết định số: 3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018.

Sau khi có quyết định hủy quyết định thu hồi đất của UBND huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất đã ra thông báo đề nghị ông Bùi Đức Bvà các hộ nộp lại số tiền chi tạm ứng.

* Nhận định đối với yêu cầu khởi kiện của ông B:

Việc UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất số: 1408/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 đối với hộ ông Bùi Đức Bvà Quyết định số: 1410/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình thủy lợi Đăk Drô, hạng mục Lòng hồ chính bổ sung căn cứ trên kết quả kiểm kê năm 2011 và 2014, tại thời điểm ban hành quyết định phúc tra, tuy nhiên có sai sót do yếu tố khách quan là các diện tích trên đã ngập nước nên không có cơ sở xác định.

Tuy nhiên sau khi ban hành các quyết định tiếp nhận các ý kiến phản Á của người dân, UBND huyện đã tạm dừng việc chi trả để tiến hành xác minh làm rõ để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, đúng người bị thiệt hại.

Đồng thời theo quy định tại mục b khoản 9 Điều 1 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo quyết định số: 07/2017/QĐ-UBND ngày 29-01-2015 của UBND tỉnh Đăk Nông quy định trình tự, thủ tục, nội dung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, UBND xã Đắk Drô đã tiến hành xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của hộ ông Bùi Đức Btheo đúng quy định, UBND huyện Krông Nô căn cứ kết quả xác nhận của UBND xã để ban hành Quyết định số: 3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 về việc hủy Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 về việc thu hồi đất của hộ ông Bùi Đức Bthuộc công trình thủy lợi Đăk Drô, hạng mục Lòng hồ chính bổ sung là có cơ sở.

Diện tích hộ gia đình nhận bị ảnh hưởng bởi công trình qua xác minh là diện tích đất được giao cho Công ty cổ phần Đông Bắc, tuy nhiên diện tích trên dốc không sử dụng được và hộ gia đình không sử dụng diện tích đất này, ông B nhận có sử dụng đất này là có mục đích trục lợi bất chính.

Đồng thời sau khi UBND huyện Krông Nô ban hành các quyết định hủy quyết định thu hồi đất, Trung tâm phát triển quỹ đất ban hành thông báo yêu cầu hộ dân nộp lại số tiền đã được tạm ứng là đảm bảo theo quy định do hộ không có diện tích đất bị ảnh hưởng.

Do đó, đối với yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 2748/QĐ- UBND ngày 22-11-2017 của Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, yêu cầu UBND huyện Krông Nô bồi thường 162.300.000đ và yêu cầu hủy Quyết định số:

3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 của UBND huyện Krông Nô của ông B, UBND huyện Krông Nô nhận thấy, diện tích đất của ông B có nguồn gốc lấn chiếm của Xí Nghiệp khai thác chế biến lâm sản Krông Nô, sau này là của công ty Đông Bắc nên không thuộc trường hợp được bồi thường khi thu hồi đất theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, hộ ông B chỉ được hỗ trợ, do đó Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên là đảm bảo theo quy định của pháp luật, UBND huyện Krông Nô chỉ hỗ trợ bồi thường, tuy nhiên sau khi xác minh lại, thì ông B không sử dụng diện tích đất 5421m2 này, do đó UBND huyện Krông Nô ban hành Quyết định số:

3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 hủy quyết định thu hồi đất của ông B và yêu cầu ông B trả lại tiền tạm ứng hỗ trợ bồi thường là đúng quy định pháp luật. UBND huyện Krông Nô không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông B.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 17/2019/HCST ngày 25-10-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định:

Căn cứ khoản 4 Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 116, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 348, Điều 357, Điều 358 của Luật Tố tụng hành chính; Điều 62, 69 Luật đất đai năm 2013; Khoản 1, khoản 6 Điều 32 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Bác tòan bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Đức Bvề việc yêu cầu: Hủy quyết định giải quyết khiếu nại số: 2748/QĐ-UBND ngày 22-11-2017 của Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, yêu cầu buộc UBND huyện Krông Nô phải bồi thường 162.630.000đ đối với việc thu hồi diện tích 5421m2 đất cho ông Bùi Đức Bvà yêu cầu hủy quyết định số: 3510/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 hủy quyết định số:

1408/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 của UBND huyện Krông Nô về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình thủy lợi Đắk Drô, hạng mục lòng hồ bổ sung của UBND huyện Krông Nô.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07-11-2019, người khởi kiện là ông Bùi Đức Bcó đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án hành chính sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện và đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án hành chính, hủy toàn bộ các quyết định hành chính của UBND huyện Krông nô.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện vẫn giữ nguyên quan điểm ở tòa án cấp sơ thẩm.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện và giữ nguyên bản án số 17/2019/HC-ST ngày 25/10/2019 về việc “khiếu kiện Quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại” của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ ý kiến của Viện kiểm sát, của người khởi kiện, người bị kiện.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Về hình thức đơn kháng cáo của người khởi kiện trong hạn luật định nên chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

Ngày 07/11/2019 người khởi kiện ông Bùi Đức Bkháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm số 17/2019/HC-ST ngày 25/10/2019 về việc khiếu kiện Quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Đối chiếu với bản án sơ thẩm đã xét xử thì thấy:

[1] Về đối tượng khởi kiện: cấp sơ thẩm xác định đối tượng khởi kiện là quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc hủy quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô về việc thu hồi đất để thực hiện công trình thủy lợi Đắk Drô, hạng mục lòng hồ bổ sung là phù hợp theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Ngoài ra cấp sơ thẩm còn xác quan hệ tranh chấp là bồi thường thiệt hại là không đúng cần phải điều chỉnh lại phần này.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Căn cứ Điều 116 Luật tố tụng hành chính cấp sơ thẩm xác định quyết định số 3510 còn thời hiệu là phù hợp.

[3] Xét tính hợp pháp và tính có căn cứ của quyết định số 3510 là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì thấy đúng thẩm quyền ban hành văn bản.

[4] Về nội dung: Theo lời khai của ông Bùi Đức B khoảng năm 1992 – 1993, ông B được ông Nguyễn Bá S cho 01 thửa đất tại Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông), diện tích tổng cộng khoảng 30.000m2 được chia làm 02 phần cách nhau một con suối nhỏ. Phần thửa đất bên kia suối diện tích hơn 20.000m2 , vào năm 2009, ông đã được nhà nước thu hồi hơn 10.000m2 và ông đã nhận tiền bồi thường, phần đất còn lại không có lối đi nên ông bỏ hoang 03 năm nay. Còn phần đất phía bên này suối khoảng hơn 5.000m2 ông vẫn canh tác sử dụng từ khi khai hoang, đến năm 2009 thì phần diện tích này đã bị ngập nước. Nay ông yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô hủy quyết định hành chính số 3510 và yêu cầu bồi thường 162.000.000 đồng đối với phần diện tích đất hơn 5.000m2 bị thu hồi (theo đo đạc là 5.421m2).

Theo lời khai của người bị kiện thì: sau khi ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, các văn bản này đã được niêm yết công khai. Trong quá trình niêm yết có nhận được một số ý kiến của người dân về một số hộ dân không có đất bị ảnh hưởng ngập trong khu vực lòng hồ thủy lợi Đắk Drô nhưng vẫn có tên trong phương án bồi thường. Do đó cần xác minh lại theo quy định của pháp luật. Quá trình xác minh lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trên cơ sở số liệu đo đạc thực tế, Ủy ban nhân dân xã xác nhận hộ ông Bùi Đức Bkhông có diện tích bị ảnh hưởng bởi công trình lòng hồ thủy lợi Đắk Drô. Căn cứ kết quả này, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc hủy quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô về việc thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với ông Bùi Đức B.

Ông B cho rằng diện tích 5421m2 này là do ông khai hoang, và có xác nhận của UBND xã Đắk Drô cho ông vào năm 2009 (BL 28), ông có khoảng 30.500m2 đất trồng xoan, điều, cà phê tại Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thực tế, ông B có đất khai hoang tại Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và năm 2009 đã bị thu hồi 13.936m2 và đã được bồi thường còn lại một phần diện tích không có lối đi ông đã bỏ hoang 03 năm nay (BL 156), nhưng diện tích tổng thể bao nhiêu thì không rõ. Căn cứ theo giấy xác nhận đất canh tác UBND xã Đắk Drô (BL 28) có ghi rõ tứ cận đất của ông B “ đối với đất trồng xoan, đông giáp ông B, tây giáp ông Tuấn, nam giáp ông B, bắc giáp ông An”, so sÁ với biên bản xem xét thẩm định ngày 03-9-2019 (BL 307) xác định vị trí thửa đất của ông B “ phía bắc và phía đông ngập nước không xác định được, phía Nam và phía tây giáp rừng le”, như vậy vị trí thửa đất diện tích 5421m2 không nằm trong diện tích đất trồng xoan của ông B được UBND Đắk Drô xác nhận năm 2009.

Quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm đã xác minh những người sống lâu năm và có đất canh tác gần với diện tích 5.421m2 tọa lạc tại Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông gồm ông Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Nh và ông Phạm Bá Đ đều khẳng định ông B chỉ có đất phía bên kia suối đối diện và cách đất ông H khai hoang 01 con suối nhỏ, phía bên này suối ông B không có đất. Từ những căn cứ trên xét thấy ông B không có đất bị ảnh hưởng bởi công trình thủy lợi Đắk Drô, hạng mục lòng hồ chính bổ sung, do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc hủy quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, về việc thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với hộ ông Bùi Đức Blà hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

[5] Nhận định của Tòa án: xét thấy, cấp sơ thẩm xét xử phù hợp theo quy định của pháp luật và tại phiên tòa hôm nay phía người khởi kiện cũng không đưa ra được những chứng cứ khác nên không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo của ông Bùi Đức B. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, cấp sơ thẩm có sự nhầm lẫn trong cách tính án phí sơ thẩm của ông B. Theo đó, cấp sơ thẩm cho rằng ông B yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 162.300.000 đồng nên buộc ông B phải chịu 8.431.500 đồng là sai bởi vì ông B khởi kiện yêu cầu hủy quyết định 3510 vì quyết định 3510 có nội dung hủy quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, về việc thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với hộ ông Bùi Đức Bvà yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện phải bồi thường cho ông số tiền 162.300.000 đồng do thu hồi 5.421m2 của ông. Do đó, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông B thì trong trường hợp này án phí hành chính sơ thẩm mà ông B phải chịu là 300.000 đồng vì đây trường hợp bồi thường do đất bị thu hồi chứ không phải bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra. Do đó, cấp phúc thẩm sửa lại phần án phí hành chính mà cấp sơ thẩm đã tuyên xử.

Tại phiên tòa ngày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Do kháng cáo của người khởi kiện không được chấp nhận nên phải chịu tiền án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 củ Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Bùi Đức B, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 17/2019/HCST ngày 25-10-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Đức Bvề việc yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 2748/QĐ-UBND n gày 22/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, yêu cầu buộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô phải bồi thường 162.630.000 đồng đối với việc thu hồi 5421m2 đất cho ông Bùi Đức Bvà hủy quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc hủy quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, về việc thu hồi đất để thực hiện công trình thủy lợi Đắk Drô hạng mục lòng hồ bổ sung của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô.

2. Về án phí hành chính phúc thẩm:

- Ông Bùi Đức Bphải chịu 300.000 đồng tiền án phí hành chính phúc thẩm nhưng được khấu trừ theo biên lai thu số 0000043 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án


46
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại số 526/2020/HC-PT

Số hiệu:526/2020/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:11/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về