Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "phê duyệt kinh phí "

94 kết quả được tìm thấy
178/2018/HC-PT - 3 năm trước ...-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Cái Thị Thu L. Không đồng ý với Quyết...
01/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Bàu Bàng - Bình Dương ... QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ, VĂN BẢN PHÚC ĐÁP VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...