Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "lợi dụng"

177 kết quả được tìm thấy
465/2023/HS-PT - 8 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 465/2023/HS-PT NGÀY 20/06/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC...
51/2023/HS-PT - 9 tháng trước Tây Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 51/2023/HS-PT NGÀY 22/05/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
37/2023/HS-PT - 11 tháng trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 37/2023/HS-PT NGÀY 21/03/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
15/2023/HS-PT - 11 tháng trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 15/2023/HS-PT NGÀY 16/03/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
114/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở...
87/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 87/2022/HS-ST NGÀY 29/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
73/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hà Trung - Thanh Hoá ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường...
131/2022/HS-ST - 1 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  BẢN ÁN 131/2022/HS-ST NGÀY 14/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
46/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Mỹ - Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 46/2022/HS-ST NGÀY 07/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
88/2022/HS-PT - 1 năm trước Đà Nẵng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 88/2022/HS-PT NGÀY 05/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC...