Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "lợi dụng chức vụ"

156 kết quả được tìm thấy
61/2023/HS-ST - 8 tháng trước Lai Châu ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU BẢN ÁN 61/2023/HS-ST NGÀY 22/08/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
111/2023/HS-ST - 8 tháng trước Cao Bằng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BẢN ÁN 111/2023/HS-ST NGÀY 16/08/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
51/2023/HS-PT - 11 tháng trước Tây Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 51/2023/HS-PT NGÀY 22/05/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
37/2023/HS-PT - 1 năm trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 37/2023/HS-PT NGÀY 21/03/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
114/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở...
87/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 87/2022/HS-ST NGÀY 29/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
73/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hà Trung - Thanh Hoá ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường...
131/2022/HS-ST - 1 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  BẢN ÁN 131/2022/HS-ST NGÀY 14/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
46/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Mỹ - Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 46/2022/HS-ST NGÀY 07/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
12/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Quang Bình - Hà Giang ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa...