Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "kinh phí bồi thường"

377 kết quả được tìm thấy
21/2024/HC-PT - 4 tháng trước ... trợ 5,79 ha; kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 26,17 tỷ đồng. - Ngày 22/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh B...
178/2023/HC-ST - 6 tháng trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...: Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 1.074.628.950 đồng; trong đó: A/ Bồi thường giá trị quyền sử...