Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai"

60 kết quả được tìm thấy
02/2021/HC-PT - 2 năm trước An Giang ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Trong các ngày, từ ngày 09/ 7/2021 đến ngày 16...
78/2020/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020...
61/2020/HC-PT - 3 năm trước ... VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án...
719/2020/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng...
01/2020/DS-HC - 3 năm trước Thị xã Đông Hòa - Phú Yên ... KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở...
549/2020/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở...
521/2020/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 11 tháng...
03/2020/HC-ST - 3 năm trước Huyện Châu Thành - An Giang ... HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI ...
18/2020/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Vào ngày 02 tháng 7 năm 2020...
60/2020/HC-PT - 4 năm trước ... ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 19 tháng 5 năm...