Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hành chính nhà nước"

6 kết quả được tìm thấy
01/2019/HC-PT - 1 năm trước Trà Vinh ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Càng Long - Trà Vinh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ...
193/2020/DS-PT - 9 tháng trước ... YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GÂY RA Ngày 24 tháng 6 năm...
22/2020/DS-PT - 4 tháng trước ... THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUẾ GÂY RA Vào ngày 17 tháng...