Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 08/2021/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

BẢN ÁN 08/2021/HC-ST NGÀY 18/08/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Trong ngày 18 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 26/2021/TLST-HC ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc Khiếu kiện Hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2021/QĐXXST-HC ngày 30 tháng 7 năm 2021 giữa các đương sự:

* Người khởi kiện: Ông Đào Văn L, sinh năm 1973 Địa chỉ: Thôn Q, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. (Vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt).

* Người bị kiện: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ: Thị trấn E, huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Đức C – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Văn O – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang. (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, Biên bản lấy lời khai người khởi kiện ông Đào Văn L trình bày:

Do không đồng ý với việc Điện lực huyện H lắp điện cao thế phía sau nhà sát nhà tôi gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi, dựng cột điện trên đất và chặt cây keo của gia đình tôi mà không bồi thường cho gia đình tôi, nên ngày 18/12/2020 tôi có nhờ người làm đơn đề nghị gửi UBND huyện H. Sau đó tôi đã nhận được văn bản trả lời của Điện lực huyện H nhưng tôi không nhớ nội dung văn bản trả lời. Sau khi gửi đơn tôi không nhận được ý kiến trả lời của UBND huyện H. Ngày 29/01/2021 tôi tiếp tục làm đơn khiếu nại lần đầu gửi đến Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Tuyên Quang để giải quyết theo thẩm quyền với nội dung: “V/v Điện lực huyện H, tỉnh Tuyên Quang dựng cột điện cao thế trên đất của hộ tôi đang ở, sinh hoạt hàng ngày và chặt cây cối không hỏi hộ tôi dẫn đến thiệt hại về tài sản và đe dọa đến tính mạng của 06 người dưới lưới điện cao thế bất cứ lúc nào”. Tôi có được UBND huyện H mời lên làm việc (không nhớ ngày) nhưng do tôi có việc bận nên không lên làm việc được. Sau đó tôi có được Điện lực huyện H gửi giấy mời lên UBND xã Y để làm việc nhưng tôi không lên. Việc Điện lực huyện H dựng cột điện cao thế không báo trước cho gia đình tôi, khi lấy đất dựng cột điện bên Điện lực hứa sẽ bồi thường về đất và hoa màu trên đất là cây keo cho gia đình tôi nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Về việc Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang không giải quyết đơn đề nghị của tôi nên tôi đã làm đơn khiếu nại ngày 29/01/2021 và đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện H vẫn chưa giải quyết đơn khiếu nại của tôi nên ngày 19/4/2021 tôi đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tôi đề nghị Tòa án giải quyết buộc Chủ tịch UBND huyện H giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của tôi ngày 29/01/2021 theo thẩm quyền quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại và các quy định khác do pháp luật quy định.

* Quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện Chủ tịch UBND huyện H trình bày:

Sau khi nhận được đơn của ông Đào Văn L, trú tại thôn Q, xã Y (đơn ghi ngày 29/01/2021), ngày 02 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện có Văn bản số 200/UBND - TCD giao cho Điện lực huyện H chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Ngày 24/02/2021, Điện lực Hàm Yên phối hợp với UBND xã Y kiểm tra thực địa và xác định tình trạng vận hành và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 35kV (HLBVATLĐCA) khu vực thôn Q, xã Y. Ngày 04/3/2021 Điện lực Hàm Yên có Báo cáo số 08/BC-ĐLHY báo cáo UBND huyện về kết quả thẩm tra, xác minh và giải quyết đơn như sau: “Công trình đường dây, trạm biến áp cấp điện cho xã Y, huyện H được xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành tháng 12/2020. Công trình thuộc Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020” do Sở Công thương làm chủ đầu tư theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang (chưa bàn giao tài sản sang ngành điện quản lý). Đây là công trình cung cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và khu dân cư chưa có điện lưới quốc gia, dự án được xây dựng tại những khu vực đặc biệt khó khăn. Do vậy không có chi phí giải phóng mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện theo Văn bản số 775/SCT- QLNL ngày 19/12/2019 của Sở Công thương.

Hộ gia đình ông Đào Văn L có công trình nhà ở và đất nằm tiếp giáp, liền kề với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 35kV tại vị trí khoảng cột 28 ÷ 29 nhánh rẽ Cọ Cỏm. Nhà ở và các công trình phụ trợ của hộ gia đình ông L có khoảng cách > 06 mét đến điểm gần nhất của công trình điện.

Kết cấu lưới điện các vị trí 26, 27, 28, 29 sử dụng cột đỡ bê tông ly tâm LT 14m; móng đúc bê tông MT3, MT4; dây dẫn AC 50; cách điện sứ 35kV đảm bảo đúng quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CPNghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Như vậy, lưới điện cao áp 35kV nhánh rẽ Cọ Cỏm đủ điều kiện vận hành và đảm bảo an toàn cho gia đình ông L.

Trong 02 ngày 25/02/2021 và 03/03/2021, UBND xã Y đã gửi Giấy mời ông Đào Văn L đến trụ sở UBND xã làm việc với Điện lực Hàm Yên để được giải quyết và trả lời đơn thư theo quy định. Tuy nhiên, trong 02 ngày nêu trên, ông Đào Văn L không có mặt tại buổi làm việc mà không rõ lý do vắng mặt.

Ngày 09/4/2021, ông Đào Văn L tiếp tục có đơn gửi UBND huyện H, khiếu nại việc UBND huyện H không giải quyết, trả lời đơn đề nghị của ông. Sau khi tiếp nhận đơn UBND huyện H ban hành văn bản số 676/UBND-TCD ngày 13/4/2021 giao Thanh tra huyện tham mưu giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Ngày 15/4/2021, Thanh tra huyện đã có văn bản số 05/TTr-GQĐT mời ông Đào Văn L đến để làm rõ một số nội dung trong đơn khiếu nại ghi ngày 09/4/2021 gửi UBND huyện H nhưng ông L không đến làm việc và không có lý do. Ngày 19/4/2021, Thanh tra huyện có Báo cáo số 09/BC-TTr báo cáo đề xuất giải quyết đơn của ông Đào Văn L, cùng trú tại thôn Q, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi xem xét báo cáo đề xuất của Thanh tra huyện và căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Tuyên Quang đã căn cứ vào điểm g, khoản 1; điểm a, b, khoản 2 điều 12 Luật Khiếu nại; điểm a, b, khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT - TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, ban hành Thông báo không xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại đối với ông Đào Văn L.

Tòa án đã tiến hành tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, nhưng các bên đương sự đối thoại không thành. Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hành chính để Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Tại phiên tòa người khởi kiện ông Đào Văn L có đơn xin xử vắng mặt và đề nghị vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết buộc Chủ tịch UBND huyện H giải quyết khiếu nại lần đầu của ông.

Người bị kiện - Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện H không nhất trí với yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L, do ông Đào Văn L đề nghị yêu cầu được bồi thường do bị thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng do đường điện cao thế của Sở Công thương làm chủ đầu tư dựng trên đất của ông L, nhưng đơn đề nghị của ông L lại gửi đến Chủ tịch UBND huyện H yêu cầu giải quyết là không đúng thẩm quyền giải quyết, đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính. Người khởi kiện, người bị kiện đã chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng.

Về nội dung vụ án: Đơn khởi kiện của ông Đào Văn L là đúng thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Tố tụng hành chính nên được coi là hợp lệ. Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, qua quá trình xét hỏi, tranh luận của các bên đương sự tại phiên tòa, xét thấy Công trình đường điện mà ông Đào Văn L cho rằng gây thiệt hại, đề nghị được bồi thường được UBND tỉnh giao Sở Công thương làm chủ đầu tư, giao cho Điện lực huyện H vận hành, chưa bàn giao cho ngành điện quản lý, UBND huyện H không có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường nêu trong đơn nên cũng không có thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị và đơn khiếu nại về yêu cầu bồi thường của ông L. Việc ông L gửi đơn yêu cầu, đơn khiếu nại liên quan đến việc lắp đặt lưới điện thuộc trường hợp khiếu nại đến người không có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Luật khiếu nại. Quá trình UBND huyện H giao các đơn vị làm rõ nội dung đơn để xử lý đơn của ông L thì ông L không hợp tác để thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật khiếu nại về nghĩa vụ của người khiếu nại. Do đó, việc UBND huyện H ra Thông báo số 51/TB-UBND ngày 20/4/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đào Văn L là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều 18, Điều 27 Luật khiếu nại. Đơn khởi kiện của ông L đối với chủ tịch UBND huyện H về hành vi: Không giải quyết khiếu nại là trong hạn luật định nhưng sai đối tượng, không có căn cứ chấp nhận, đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L nêu trên.

Về án phí: Ông Đào Văn L phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các đương sự và những người tham gia tố tụng; Hội đồng xét xử sơ thẩm hành chính thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết: Ngày 18/12/2020 ông Đào Văn L nộp đơn đề nghị gửi UBND huyện H yêu cầu giải quyết bồi thường do thi công đường dây điện nhưng không được giải quyết, ngày 29/01/2021 ông Đào Văn L khiếu nại việc không giải quyết đơn đề nghị nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, ngày 19/4/2021, ông Đào Văn L khởi kiện hành chính về hành vi không giải quyết khiếu nại khiếu nại lần đầu. Như vậy, hành vi không giải quyết khiếu nại lần đầu là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính và do Chủ tịch UBND huyện H thực hiện nên khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Điều 32 Luật Tố tụng hành chính.

[1.2] Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 18/12/2020 ông Đào Văn L nộp đơn đề nghị gửi UBND huyện H yêu cầu giải quyết nhưng không nhận được ý kiến trả lời. Ngày 29/01/2021 ông L có đơn khiếu nại lần đầu gửi đến Chủ tịch UBND huyện H về việc không giải quyết đơn đề nghị của ông, hết thời hạn giải quyết ông Đào Văn L không nhận được kết quả giải quyết khiếu nại nên ngày 19/4/2021 ông đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính,việc nộp đơn khởi kiện của ông Đào Văn L còn trong thời hiệu khởi kiện.

[1.3] Về quan hệ pháp luật: Ông Đào Văn L khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Chủ tịch UBND huyện H giải quyết khiếu nại lần đầu của ông nên Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác định quan hệ pháp luật là “Khiếu kiện hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện”.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] Xét tính hợp pháp và có căn cứ về nội dung việc thực hiện hành vi không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, HĐXX xét thấy:

Đối với đơn có nội dung khiếu nại đề ngày 29/01/2021: Ngày 30/01/2021 UBND huyện H đã nhận được đơn có nội dung khiếu nại đề ngày 29/01/2021 của ông Đào Văn L về việc khiếu nại Chủ tịch UBND nhân dân huyện H không giải quyết đơn đề nghị ngày 18/12/2020 của ông. Đơn đề nghị có nội dung “Điện lực huyện H dựng cột điện cao thế trên đất hộ ông đang sinh sống hàng ngày, chặt cây cối trên đất khi chưa có sự đồng ý của ông, đe dọa tính mạng gia đình ông dưới lưới điện cao thế, ông đề nghị UBND huyện H buộc UBND xã Y phối hợp với Phòng điện lực huyện H lập tờ trình gửi UBND huyện để kiểm tra, xem xét giải quyết việc đền bù tài sản theo quy định”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện đã giao cho Điện lực huyện H phối hợp với UBND xã Y kiểm tra, giải quyết. Quá trình giải quyết Điện lực huyện H và UBND xã Y đã báo gọi ông L đến Trụ sở UBND xã để cùng đi kiểm tra, xác minh tại thực địa liên quan đến nội dung ông đề nghị, mặc dù ông đã nhận được giấy mời nhưng ông không đến. Do vậy, Điện lực huyện H đã lập biên bản về việc vắng mặt ông L là đúng quy định. Tuy ông Đào Văn L không tham gia giải quyết, nhưng Điện lực Hàm Yên vẫn tiến hành kiểm tra trên thực địa và Điện lực Hàm Yên có Báo cáo số 08/BC-ĐLHY ngày 04/3/2021 báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn của ông L cho UBND huyện H.

Đối với đơn có nội dung khiếu nại của ông Đào Văn L đề ngày 09/4/2021: Sau khi nhận được đơn thấy đơn có nội dung và hình thức giống với đơn ông Đào Văn L nộp ngày 29/01/2021, UBND huyện H đã giao cho Thanh tra huyện tham mưu giải quyết. Do nội dung khiếu nại của ông Đào Văn L chưa cụ thể, rõ ràng nên Thanh tra huyện đã mời ông Đào Văn L đến Ban tiếp công dân huyện H để làm rõ một số nội dung ông yêu cầu giải quyết nhưng ông L không đến. Tại biên bản lấy lời khai của Tòa án bút lục số 35, 36 ông Đào Văn L xác định đã nhận được các giấy mời của Điện Lực huyện H và Thanh tra huyện H nhưng ông không đến.

Như vậy, có căn cứ xác định bản thân ông Đào Văn L là người đề nghị, khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện H yêu cầu giải quyết khiếu nại của mình nhưng khi được mời đến để làm việc, trình bày rõ nội dung, mặc dù ông L đã nhận được giấy mời nhưng không đến, không hợp tác giải quyết là không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật khiếu nại về nghĩa vụ của người khiếu nại. Do vậy, không có căn cứ để xác định Chủ tịch UBND huyện H có hành vi không giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Đào Văn L.

[2.2] Xét về thẩm quyền, trình tự, thủ tục việc thực hiện hành vi không giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

* Về thẩm quyền: Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Tuyên Quang nhận được đơn khiếu nại lần đầu đối với mình, đã tiếp nhận, giao cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra nhằm xác định thẩm quyền, nội dung khiếu nại để giải quyết là thể hiện trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đơn.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điện lực huyện H không phải cơ quan hành chính Nhà nước cấp dưới của UBND huyện H; Điện lực huyện H là chi nhánh thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang là Công ty Nhà nước đóng tại địa phương, được giao vận hành Lưới điện cao áp 35kV nhánh rẽ Cọ Cỏm, tại vị trí khoảng cột 26 ÷ 27 nhánh rẽ Cọ Cỏm gần nhà ở của ông L, Công trình thuộc Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020” do Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang (chưa bàn giao tài sản sang ngành điện quản lý). Đây là công trình cung cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và khu dân cư chưa có điện lưới quốc gia, dự án được xây dựng tại những khu vực đặc biệt khó khăn. Do vậy, không có chi phí giải phóng mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện theo Văn bản số 775/SCT-QLNL ngày 19/12/2019 của Sở Công thương.

Do vậy, UBND huyện H không phải là chủ đầu tư công trình, không có trách nhiệm giải quyết nội dung yêu cầu bồi thường, UBND huyện H là cơ quan tiếp nhận đơn không có thẩm quyền giải quyết, nhưng UBND huyện H đã xem xét đơn và có Văn bản số 200/UBND - TCD ngày 02 tháng 02 năm 2021, giao cho Điện lực huyện H là đơn vị vận hành chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y kiểm tra, làm rõ nội dung và trả lời công dân theo quy định là thể hiện trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đơn là đúng với tính chất vụ việc, UBND huyện H không có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường như đơn đề nghị của ông L.

* Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại:

Ngày 30/01/2021 UBND huyện H nhận được đơn có nội dung khiếu nại của ông Đào Văn L ghi ngày 29/01/2021, ngày 02/02/2021 UBND huyện có Văn bản số 200/UBND-TCD giao cho Điện lực huyện H phối hợp với UBND xã Y giải quyết báo cáo với UBND huyện trước ngày 07/02/2021.

Ngày 24/02/2021 UBND xã Y đã mời ông L đến trụ sở UBND xã Y vào ngày 25/02/2021 để cùng Điện lực huyện H giải quyết nội dung ông đề nghị nhưng ông L không đến, Điện lực huyện H đã lập biên bản về việc ông L vắng mặt. Ngày 01/3/2021 UBND xã Y ra giấy mời lần hai mời ông L đến trụ sở UBND xã Y vào ngày 03/3/2021 để cùng Điện lực huyện H giải quyết việc liên quan đến đường điện cao thế, ông L đã nhận được giấy mời nhưng không đến, cùng ngày Điện lực huyện H đã lập biên bản thẩm tra, xác minh đơn thư kiến nghị và lập biên bản về việc vắng mặt ông L. Ngày 04/3/2021 Điện lực huyện H có Báo cáo số 8/BC-ĐLHY về việc giải quyết đơn của ông Đào Văn L gửi UBND huyện H.

Ngày 09/4/2021 ông L tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện H về việc không giải quyết khiếu nại lần đầu của ông ghi ngày 29/01/2021. Sau khi nhận đơn, ngày 13/4/2021 UBND huyện H đã ra văn bản số 676/UBND-TCD giao cho Thanh tra huyện tham mưu, giải quyết trả lời công dân theo quy định. Ngày 15/4/2021 Thanh tra huyện đã gửi giấy mời số 05/TTR-GQĐT mời ông L và Điện lực huyện H ngày 19/4/2021 đến Ban tiếp công dân UBND huyện H để cùng làm việc, tuy nhiên đến ngày 19/4/2021 chỉ có Điện lực huyện H có mặt còn ông L vắng mặt không có lý do. Cùng ngày 19/4/2021 Thanh tra huyện đã lập biên bản làm việc về sự vắng mặt của ông L để làm cơ sở giải quyết đơn thư theo quy định và có Báo cáo số 09/BC-TTr gửi UBND huyện H và ông Đào Văn L.

Xét thấy UBND huyện H không phải chủ đầu tư Công trình, không là cơ quan quản lý hành chính cấp trên trực tiếp của Điện lực huyện H (đơn vị vận hành công trình), nên đã có Văn bản số 200/UBND-TCD ngày 02/02/2021 giao cho Điện lực huyện H phối hợp với UBND xã Y xem xét làm rõ để giải quyết là thực hiện đúng trách nhiệm xử lý đơn, UBND huyện H không phải là chủ đầu tư nên không có thẩm quyền giải quyết về quyền và nghĩa vụ liên quan nội dung đơn của ông L.

Chủ tịch UBND huyện H đã căn cứ vào Báo cáo kết quả xác minh của Điện lực huyện H ngày 04/3/2021 và Báo cáo đề xuất giải quyết đơn của Thanh tra huyện H ngày 19/4/2021 để ban hành Thông báo số 51/TB-UBND ngày 20/4/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đào Văn L là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý đơn khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

Tại biên bản lấy lời khai của Tòa án (bút lục số 35, 36) ông L xác định đã nhận được các giấy mời của UBND xã Y, của Điện Lực huyện H và Thanh tra huyện H nhưng ông không đến, thể hiện ông L đã từ chối quyền của người khiếu nại, quyền được giải quyết của mình như quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy: UBND huyện H không có thẩm quyền giải quyết đến quyền lợi của ông L liên quan đến đường điện cao thế gần nhà ông L nhưng đã giao UBND xã Y cùng Điện lực huyện H xem xét đơn, làm rõ nội dung nhưng ông L không tham gia, nên UBND huyện H đã ra Thông báo số 51/TB-UBND ngày 20/4/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại là đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại.

Ủy ban nhân dân huyện H khi nhận đơn không xác định thẩm quyền để trả lại đơn ngay, mà giao Điện lực huyện H, UBND xã Y, Thanh tra huyện kiểm tra rồi mới ra Thông báo số 51/TB-UBND ngày 20/4/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại làm kéo dài thời hạn xử lý đơn; việc giao thông báo cho ông L không lập biên bản giao nhận nhưng không làm mất quyền khiếu nại của ông L đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Chủ đầu tư công trình; theo kết quả kiểm tra thực tế tại Báo cáo số 8/BC-ĐLHY ngày 04/3/2021 Điện lực huyện H cũng xác định công trình điện có khoảng cách > 6m là không ảnh hưởng đến đời sống của gia đình ông L; ông L vẫn có quyền làm đơn khiếu nại đến chủ đầu tư công trình khi có căn cứ, nên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L về việc khiếu kiện hành vi hành chính không giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

Xét ý kiến, quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại phiên tòa là phù hợp với nội dung vụ án nên cần chấp nhận.

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L không được chấp nhận nên ông L phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 29; Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 193; điểm a khoản 2 Điều 116; Điều 194 của Luật tố tụng hành chính; Khoản 2 Điều 11, Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12, Điều 25, Điều 27 Luật khiếu nại.

Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn L về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính không giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện” đối với người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang.

2. Về án phí: Ông Đào Văn L phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tại biên lai thu số 0004727 ngày 17/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Ông L đã nộp đủ tiền án phí.

3. Về quyền kháng cáo: Người bị kiện có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người khởi kiện vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1866
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 08/2021/HC-ST

Số hiệu:08/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tuyên Quang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:18/08/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về