Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giữ người"

260 kết quả được tìm thấy
35/2019/HS-ST - 2 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT   ...
04/2019/HS-ST - 2 năm trước Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
01/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Đắk Mil - Đăk Nông ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 06 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil...
37/2019/HS-PT - 2 năm trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 37/2019/HS-PT NGÀY 27/05/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
22/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Chơn Thành - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CT, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 22/2019/HS-ST NGÀY 07/3/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
19/2017/HS-ST - 4 năm trước Huyện An Minh - Kiên Giang ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh...
125/2019/HS-PT - 2 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 125/2019/HS-PT NGÀY 09/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
65/2020/HS-ST - Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
03/2021/HS-PT - 8 tháng trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 03/2021/HS-PT NGÀY 18/01/2021 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI...
91/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
61/2021/HS-PT - 3 tháng trước Bắc Giang ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 61/2021/HS-PT NGÀY 17/06/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP...
14/2021/HS-PT - 5 tháng trước Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 14/2021/HS-PT NGÀY 31/03/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
02/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Chơn Thành - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 02/2021/HS-ST NGÀY 04/01/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
11/2021/HS-PT - 8 tháng trước Tiền Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG BẢN ÁN 11/2021/HS-PT NGÀY 20/01/2021 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
48/2021/HS-ST - 4 tháng trước Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
108/2020/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ... TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Trong ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại phòng xử án Tòa án nhân dân...
14/2021/HS-ST - 7 tháng trước Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ...
22/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi ...05/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT  Ngày 14 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
53/2020/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Văn Yên - Yên Bái ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Văn Yên...
41/2021/HS-ST - 3 tháng trước Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc...