Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "dùng nhục hình"

2 kết quả được tìm thấy
280/2019/HSPT - 2 năm trước ... TỘI DÙNG NHỤC HÌNH Ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tòa án...
14/2018/HSST - 3 năm trước Ninh Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BẢN ÁN 14/2018/HSST NGÀY 13/09/2018 VỀ TỘI DÙNG NHỤC HÌNH ...