Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "bị thu hồi"

1722 kết quả được tìm thấy
378/2020/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG ĐẤT BỊ THU HỒI Ngày 13 tháng 8 năm 2020...
383/2020/DS-PT - 1 năm trước Long An ... ĐỀN BÙ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ THU HỒI Ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân...
12/2020/DS-PT - 2 năm trước Đồng Nai ... HỮU TIỀN BỒI THƯỜNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN KHI ĐẤT BỊ THU HỒI  Ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
36/2019/HC-ST - 2 năm trước Đăk Lăk ..., hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi. Không đồng ý với Quyết định số: 3369/QĐ-UBND của...
205/2017/HC-PT - 4 năm trước ... giá bồi thường đất bị thu hồi. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo...