Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bắt"

385 kết quả được tìm thấy
24/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé...
46/2019/HS-ST - Huyện La Gi - Bình Thuận ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 46/2019/HS-ST NGÀY 12/08/2019 VỀ TỘI BẮT...
02/2020/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T - H BẢN ÁN 02/2020/HS-ST NGÀY 08/01/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...
43/2019/HS-ST - Huyện Bù Đốp - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH P BẢN ÁN 43/2019/HS-ST NGÀY 13/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
47/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thuận An - Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ T, TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 47/2019/HS-ST NGÀY 26/04/2019 VỀ TỘI BẮT...
121/2019/HS-PT - 1 năm trước Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 121/2019/HS-PT NGÀY 17/04/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI...
147/2017/HSPT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẢN ÁN 147/2017/HSPT NGÀY 13/12/2017 VỀ TỘI BẮT CÓC...
04/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 04/2018/HS-ST NGÀY 02/03/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
25/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện M'Đrắk - Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M'ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 25/2018/HS-ST NGÀY 06/11/2018 VỀ TỘI BẮT...
401/2018/HS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 401/2018/HS-PT NGÀY 17/09/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
04/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ninh Giang - Hải Dương ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 30/01/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh...
16/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tủa Chùa - Điện Biên ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 26 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TC xét...
299/2019/HS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 299/2019/HS-PT NGÀY 09/07/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ...
35/2019/HS-ST - 1 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 35/2019/HS-ST NGÀY 04/04/2019 VỀ TỘI BẮT...
30/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 22/6/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh...
03/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
40/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ A, TỈNH B BẢN ÁN 40/2018/HS-ST NGÀY 24/08/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
178/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Cà Mau - Cà Mau ... TÒA ÁN NHA dân THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU BẢN ÁN 178/2018/HS-ST NGÀY 16/10/2018 VỀ TỘI BẮT...
04/2019/HS-ST - 1 năm trước Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ ... TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẢN ÁN 04/2019/HS-ST NGÀY 17/01/2019 VỀ TỘI BẮT...
12 - 2 năm trước Huyện Lang Chánh - Thanh Hoá ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...