Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Quyết định hành chính"

2616 kết quả được tìm thấy
142/2018/HC-PT - 4 năm trước ... khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai. Do bản án hành chính sơ thẩm số 20/2017/HC...
301/2021/HC-PT - ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
321/2021/HC-PT - 11 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
17/2017/HC-ST - 4 năm trước Thừa Thiên Huế ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
473/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
02/2017/HC-ST - 4 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
669/2019/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 24 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
433/2018/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
119/2018/HC-ST - 3 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N BẢN ÁN 119/2018/HC-ST NGÀY 13/11/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
243/2019/HC-PT - 2 năm trước ... kiện quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 04/2019/HC-ST ngày 26/07/2019 của Tòa...
32/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
01/2019/HC-ST - 2 năm trước Huyện Hải Hậu - Nam Định ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
421/2019/HC-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong ngày 08 tháng 5 năm 2019 và ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án...
175/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
189/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
02/2020/HC-PT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ... định hành chính. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Tòa...