Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Quyết định hành chính"

2616 kết quả được tìm thấy
268/2016/HC-ST - 6 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
12/2020/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 12 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại...
727/2020/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
19/2018/HC-ST - 3 năm trước Lạng Sơn ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN BẢN ÁN 19/2018/HC-ST NGÀY 08/11/2018 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
39/2017/HC-ST - 4 năm trước Quảng Ngãi ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI BẢN ÁN 39/2017/HC-ST NGÀY 25/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
22/2018/HC-ST - 4 năm trước Long An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BẢN ÁN 22/2018/HC-ST NGÀY 23/01/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
01/2016/HC-ST - 6 năm trước Hà Nội ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 01/2016/HC-ST NGÀY 20/01/2016 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
700/2020/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 04 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
11/2017/HC-PT - 4 năm trước Hải Phòng ... 2017 về việc "khiếu kiện quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC...
92/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
03/2012/HC-ST - 9 năm trước Sơn La ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH S BẢN ÁN 03/2012/HC-ST NGÀY 09/07/2012 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
213/2019/HC-PT - 2 năm trước ... “Khiếu kiện quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 19/2018/HC-ST ngày 27...
159/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
1548/2020/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  ...
210/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét...
158/2021/HC-PT - 11 tháng trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
03/2020/HC-ST - 1 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 03/2020/HC-ST NGÀY 03/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...