Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "13/2019/HC-ST"

17 kết quả được tìm thấy
258/2020/HC-PT - 3 năm trước ... xác định bồi thường là đất ở. Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2019/HC-ST ngày 11 tháng 6 năm...
112/2020/HC-PT - 3 năm trước ... Phạm Tiến H tại thửa 68, tờ bản đồ 38. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 13/2019/HC - ST ngày 09...
923/2019/HC-PT - 3 năm trước ... sơ thẩm số 13/2019/HC-ST ngày 16/07/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. Theo...
13/2019/HC-ST - 3 năm trước Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 29/11/2019 VỀ...
13/2019/HC-ST - 3 năm trước Cao Bằng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 27/11/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
13/2019/HC-ST - 3 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 25/11/2019 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI...
13/2019/HC-ST - 3 năm trước Đăk Nông ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 09/10/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
13/2019/HC-ST - 4 năm trước Quảng Ngãi ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 27/08/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT...
13/2019/HC-ST - 4 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 16/07/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
13/2019/HC-ST - 4 năm trước Quảng Bình ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH Q BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 11/06/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI...
13/2019/HC-ST - 4 năm trước Thanh Hoá ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 04/04/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH...