Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "điều động"

4 kết quả được tìm thấy
01/2019/LĐ-ST - 3 năm trước Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên ... ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, KỶ LUẬT, KHIỂN TRÁCH ...
02/2019/LĐ-PT - 3 năm trước Phú Yên ... “Hủy quyết định điều động; kỷ luật; khiển trách”. Do bản án lao động sơ thẩm số: 01/2019/LĐ...