Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "đòi lại quyền sử dụng đất"

196 kết quả được tìm thấy
78/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
13/2017/DS-ST - 3 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận ...-ST NGÀY 21/08/2017 VỀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Ngày 21 tháng 8 năm 2017...
17/2018/DS-ST - 2 năm trước Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu ... CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở TRÊN ĐẤT Ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
39/2018/DS-PT - 2 năm trước Bạc Liêu ... 2017 về tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất. Do bản án dân...
60/2017/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu ... CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
331/2018/DS-PT - 1 năm trước Tiền Giang ... tháng 09 năm 2018 về việc tranh chấp “Đòi lại quyền sử dụng đất và yêu cầu mở lối đi”. Do bản án...
32/2017/DS-ST - 3 năm trước Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VAD QUYỀN SỞ HỮA NHÀ Ở Ngày 22 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Tòa án...
74/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU MỞ LỐI ĐI ...
107/2017/DS–ST - 2 năm trước Huyện Giồng Trôm - Bến Tre ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
82/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
33/2019/DSPT - 1 năm trước Vĩnh Phúc ...3/2019 về việc “tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất nông nghiệp và được nhận số tiền bồi thường”. Do...
03/2018/DS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Do Bản án dân sự sơ thẩm...
10/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN ...
136/2017/DS-PT - 3 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12 tháng 9 năm 2017 và ngày 20 tháng 9 năm 2017...
155/2018/DS-PT - 1 năm trước Sóc Trăng ... “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản”. Do Bản án dân sự sơ thẩm...
129/2018/DS-PT - 1 năm trước Sóc Trăng ... 2018 về việc " Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất ". Do bản án...
35/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
19/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
134/2018/DS-PT - 1 năm trước Sóc Trăng ... năm 2018, về việc: “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất”. Do Bản án...