Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Điều 244 Bộ luật hình sự"

7 kết quả được tìm thấy
51/2021/HS-PT - 9 tháng trước Ninh Thuận ... Điều 244 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. [6] Xét đơn kháng cáo của Nguyễn Công N xin...
104/2022/HS-ST - 4 tháng trước Huyện Điện Biên - Điện Biên ...” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Khoản 1 Điều 244...