Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " khởi kiện quyết định"

329 kết quả được tìm thấy
768/2019/HC-PT - 11 tháng trước ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. [3] Quyết định bị khởi kiện...
363/2016/HCPT - 2 năm trước .... Hội đồng xét xử nhận thấy: [1] Về Đối tượng khởi kiện: Quyết định số 6017/QĐ-CT ngày 17...
08/2017/HC-ST - 3 năm trước Lào Cai ...: Bà Nguyễn Thị T khởi kiện quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND thành phố Y về việc thu...
04/2018/HC-PT - 2 năm trước Nghệ An ... tục tố tụng: 1.1 Về đối tượng khởi kiện: Quyết định số 563/QĐ-UBND-KT ngày 04/03/2013 của Chủ...
08/2018/HC-ST - 2 năm trước Điện Biên ... Lường Văn H trình bày: Ông  Lường  Văn  H  khởi  kiện  Quyết  định  số:  554/QĐ-UBND  ngày 19...
XX/2019/HC-ST - 1 năm trước An Giang ... dân tỉnh A.G. [2] Về nội dung: Mặc dù bà L.T.M khởi kiện Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 13...
15/2018/HC-ST - 2 năm trước An Giang ... 32 của Luật Tố tụng hành chính. [5].Thời hiệu khởi kiện: Quyết định số 190/QĐ-STP của Giám đốc...
05/2017/HC-ST - 3 năm trước Kon Tum ... có đơn khởi kiện quyết định hành chính và đã được Tòa án thụ lý giải quyết. Tại phiên tòa, ông...
18/2017/HC-ST - 3 năm trước An Giang ... theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng hành chính. [4]. Về thời hiệu khởi kiện: Quyết...