Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " xử phạt vi phạm hành chính"

16715 kết quả được tìm thấy
02/2021/HC-PT - 10 tháng trước Tuyên Quang ... ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên...
01/2021/HC-ST - 1 năm trước Huyện Nà Hang - Tuyên Quang ... QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH   ...
02/2019/HC-PT - 2 năm trước Bạc Liêu ... ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu...
697/2020/HCPT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG Trong ngày18 tháng 11năm...
11/2018/HC-PT - 3 năm trước Phú Yên ... ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên...
282/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
13/2019/HC-ST - 3 năm trước Thanh Hoá ... HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
22/2009/HSST - 13 năm trước Quảng Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH BẢN ÁN 22/2009/HSST NGÀY 16/01/2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH...
241/2009/HSPT - 13 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 241/2009/HSPT NGÀY 28/04/2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM...
262/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở...
1079/2018/HC-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
15/2009/HCST - 13 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  ...
27/2010/HCPT - 11 năm trước ...08/2010 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  ...
01/2016/HC-ST - 5 năm trước Huyện Đắk Nông - Đăk Nông ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
09/2016/HC-PT - 5 năm trước Đăk Nông ... QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở...