Bản án 11/2019/HC-PT ngày 26/09/2019 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 11/2019/HC-PT NGÀY 26/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án Hành chính thụ lý số 05/2019/TLPT-HC ngày 31/01/2019 “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2019/QĐPT-HC ngày 26/4/2019 giữa các đương sự :

1. Người khởi kiện: Ông Quách Minh N1, sinh năm 1997;

Địa chỉ: Số 01/237, ấp V1, xã V2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (có mặt)

2. Người bị kiện: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu;

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt)

3. Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Quách Minh N1.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Quách Minh N1 trình bày nội dung như sau: Vào khoảng 06 giờ 30 phút ngày 17/3/2017, chị Quách Liên H kêu N1 thức dậy và nói: “bên phía nhà bà Cúc đánh ba má mình kìa”. Ông N1 chạy lại xem thì nhìn thấy bà Lý Thị S (mẹ ruột N1) đang giằng co với chị Hồng Thị Bích N2, các chị Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị Giao L và Nguyễn Thị Thùy L. Cách đó khoảng 03 mét, N1 nhìn thấy ông Quách Thành N3 (cha ruột N1) bị té ngửa, kế bên ông N3 là anh Nguyễn Quốc Đ. Thấy ông N3 té ngã nên N1 chạy lại, Đ bỏ chạy vào nhà ông Sáu T. Khi đó, N1 sợ Đ vào nhà ông Sáu T lấy hung khí để đánh ông N3 nên chạy đến để can ngăn không cho Đ chạy vào nhà ông Sáu T. Khi Đ chạy vào nhà được khoảng 03 mét thì N1 ôm được eo của Đ để kéo ra ngoài và được nhiều người can ngăn, sau khi kéo được Đ ra ngoài thì sự việc xô xát không còn nữa.

Ông N1 xác định chỉ có hành vi can ngăn không cho Đ vào nhà ông Sáu T nhưng Trưởng Công an thành phố B lại giao quyền cho Phó trưởng Công an thành phố B ra quyết định số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 xử phạt ông về hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác”. Sau khi ông N1 khiếu nại, đến ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B lại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐ-CATP với nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông và giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018.

Do đó, ông N1 khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hủy nội dung quyết định số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

Tại Tờ trình bày ý kiến ngày 07/6/2018 của người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B trình bày nội dung sau: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (giao quyền xử phạt cho Phó Trưởng Công an thành phố B) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 đối với ông N1 là đúng quy định pháp luật nên không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của ông N1.

Từ nội dung trên, bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B đã tuyên xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Quách Minh N1 về việc yêu cầu hủy Quyết định số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí hành chính sơ thẩm, quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/12/2018, người khởi kiện ông Quách Minh N1 kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét và giải quyết lại toàn bộ bản án sơ thẩm để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử phúc thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng Hành chính, các đương sự cũng đã chấp hành đúng các quy định pháp luật.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính, không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 01/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, nghe vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu trình bày quan điểm giải quyết vụ án; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người bị kiện là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 158 và khoản 4 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về đối tượng và thẩm quyền giải quyết: Ông Quách Minh N1 khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính thì quyết định hành chính mà ông N1 khởi kiện là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Do đó, việc Tòa án nhân dân thành phố B thụ lý, giải quyết vụ án này là đúng đối tượng và đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của ông Quách Minh N1 không đồng ý Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu và yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B với lý do ông không xâm hại sức khỏe người khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[4] Về hình thức ban hành quyết định xử phạt số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu: Về thẩm quyền ban hành quyết định, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Trưởng Công an cấp huyện có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 (cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 24) của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trường hợp xử phạt về trật tự, an toàn xã hội, được giao quyền cho cấp phó của mình ra quyết định xử phạt. Do đó, trường hợp của ông Quách Minh N1, Phó trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 theo quyết định giao quyền xử phạt số 01/QĐ-GQXP ngày 01/01/2018 của Trưởng công an thành phố B là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

[5] Bên cạnh đó, theo nội dung quyết định số 53/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018, xử phạt ông Quách Minh N1 với hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác”. Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình thì mức phạt đối với hành vi của ông N1 từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, nên việc Phó trưởng Công an thành phố B xử phạt ông N1 phải nộp số tiền phạt 2.500.000 đồng là đúng mức xử phạt được pháp luật quy định.

[6] Về hình thức ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B thấy rằng: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thì: “Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi C là Trưởng Công an cấp huyện) giải quyết: Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại Khoản 1 Điều này”. Do đó, khi ông N1 khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Phó trưởng Công an thành phố B thì Trưởng Công an thành phố B là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính bị khiếu nại là đúng quy định pháp luật.

[7] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại: Ngày 18/3/2018, sau khi nhận được quyết định xử phạt số 53/QĐ- XPVPHC ngày 16/3/2018 thì ngày 22/3/2018, ông N1 có đơn khiếu nại gửi đến Công an thành phố B, sau khi nhận được đơn khiếu nại Công an thành phố B đã ban hành thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, giao thông báo cho ông N1 và đến ngày 04/5/2018, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐ-CATP là đã thực hiện theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 9, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Luật khiếu nại năm 2011 và điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

[8] Xét về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 thấy rằng: Ngày 17/3/2017, tại ấp V1, xã V2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu có xảy ra vụ việc đánh nhau, trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố B đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và xác định ông N1 có tham gia đánh ông Nguyễn Quốc Đ nhưng theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 118/TgT ngày 30/5/2017 của Trung tâm pháp y Bạc Liêu kết luận tỷ lệ thương tích của ông Đ là 03% nên hành vi gây tổn hại sức khỏe cho ông Đ của ông N1 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, ngày 15/3/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã có báo cáo đề xuất về việc đề nghị Trưởng Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N1. Mặc dù ông N1 không thừa nhận đánh ông Đ nhưng căn cứ các chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, cụ thể như lời khai của ông Quách Thành N3 là cha ruột của N1 (BL 107-114) thừa nhận: “…khi tôi đánh với Đ bị té thì G và N1 nhào vô đánh Đ…”. Lời khai của ông N3 phù hợp lời khai của những người có mặt tại hiện trường xô xát như ông Ngụy Tăng Kia (BL 141-150), bà Võ Thị Tuyết Nga (BL 151-156), bà Nguyễn Thị Giao L (BL 165-172) đều xác định N1 có mặt cùng tham gia với những người khác đánh anh Nguyễn Quốc Đ. Các lời khai nhân chứng còn phù hợp các lời khai của người bị gây thương tích là anh Nguyễn Quốc Đ tại các biên bản ghi lời khai (BL 60-76) anh Đ đều xác định ngày 17/3/2017 có nhiều người đánh anh trong đó anh nhận ra Quách Minh N1 là người có tham gia đánh anh tại chân cầu V1 và nhà ông Sáu T.

[9] Như vậy, đủ cơ sở để xác định vào ngày 17/3/2017 ông Quách Minh N1 có tham gia đánh anh Nguyễn Quốc Đ với tỷ lệ thương tích được giám định là 03%, nên Trưởng Công an thành phố B (giao quyền xử phạt cho Phó Trưởng Công an thành phố B) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 đối với ông Quách Minh N1 là đúng quy định pháp luật. Vì vậy, việc ông N1 khiếu nại yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 là không có căn cứ và Trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 không chấp nhận khiếu nại của ông N1 là đúng quy định.

[10] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Quách Minh N1, có căn cứ để chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Án phí hành chính phúc thẩm ông Quách Minh N1 phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Bác kháng cáo của ông Quách Minh N1, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

Áp dụng các Điều 204, Điều 206, Điều 220, Điều 222, Điều 225 và Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/ Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Quách Minh N1 về việc yêu cầu hủy Quyết định số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 41/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

2/ Về án phí:

- Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Quách Minh N1 phải chịu 300.000 đồng. Ông N1 đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0008206 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí hành chính sơ thẩm.

- Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Quách Minh N1 phải chịu 300.000 đồng. Ông N1 đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0000148 ngày 07/12/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí hành chính phúc thẩm.

Án xử phúc thẩm công khai có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


85
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về