Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tiền phép năm"

35 kết quả được tìm thấy
620/2017/LĐ-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ...; - Trả tiền phép năm của 12 ngày là 1.728.000 đồng; - Trả tiền phụ cấp trách nhiệm: 600.000 đồng x...
11/2017/LĐ-PT - 3 năm trước Bình Dương ... thu đóng vào cơ quan bảo hiểm); - Tiền phép năm từ ngày 18/10/2008 đến 01/9/2009 và từ ngày 01...
64/2017/LĐ-ST - 3 năm trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh
291/2019/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... gia Bảo hiểm cho ông V. - Tiền phép năm chưa nghỉ từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016 là: 05 ngày...