Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " thu hồi quyền sử dụng đất"

41 kết quả được tìm thấy
02/2018/HC-PT - 2 năm trước Tiền Giang ... tháng 11 năm 2017 về việc khiếu kiện “Yêu cầu hủy Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất”. Do bản án...
201/2017/DS-PT - 2 năm trước Đồng Tháp ... giao như nêu trên. Đề nghị UBND huyện B thu hồi quyền sử dụng đất trồng lúa diện tích 2.000m2...
65/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
64/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
223/2019/DS-PT - Đồng Tháp ... khi thi hành án xong. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp thu hồi quyền sử dụng đất...
399/2019/DS-PT - 8 tháng trước Đồng Tháp ... dụng. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Tháp thu hồi quyền sử dụng đất diện tích 203,7m2...