Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " quyền hạn"

127 kết quả được tìm thấy
665/2017/HSPT - 2 năm trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ THAM Ô TÀI SẢN Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại...
13/2016/HSST - 3 năm trước Tiền Giang ..., QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ THAM Ô TÀI SẢN ...
36/2013/HSST - 7 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ... VIỆC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM TỘI THAM Ô TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
39/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cầu Kè - Trà Vinh ... SẢN VÀ LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ...
09/2018/HS-PT - 2 năm trước ... THAM Ô TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Vào ngày 09 tháng 01 năm 2018 tại...
11/2019/HS-PT - 1 năm trước Trà Vinh ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Trong ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
412/2006/HSPT - 14 năm trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN ...
27/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Phong Điền - Cần Thơ ... TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Trong ngày 16 tháng 11 năm...
27/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Phong Điền - Cần Thơ ... TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ  Trong ngày 16 tháng 11 năm...
146/2019/HS-ST - 10 tháng trước Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang ...09/2019 VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN VÀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26 tháng 9 năm...
23/2007/HS-GĐT - 13 năm trước ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 07 tháng 8 năm 2007, tại...
24/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Tuy Đức - Đăk Nông ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN   ...
41/2017/HSST - 3 năm trước Hưng Yên ..., QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 6 năm 2017. Tại...
111/2013/HSPT - 7 năm trước Thái Nguyên ... CÙNG ĐỒNG PHẠM PHẠM TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
106/2017/HS-PT - 2 năm trước Đăk Nông ... QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 28 tháng 11 năm 2017...
432/2019/HS-PT - 1 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26/7/2019, tại...
34/2010/HS-GĐT - 9 năm trước ... CỦA NGUYỄN THỊ ĐÔNG TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 09...