Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " lợi dụng chức vụ"

86 kết quả được tìm thấy
08/2019/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Phú Quốc - Kiên Giang ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
85/2019/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Hòa Bình - Hoà Bình ... DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
22/2020/HS-ST - 1 năm trước Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 22/2020/HS-ST NGÀY 06/05/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
78/2020/HS-ST - 1 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 78/2020/HS-ST NGÀY 03/03/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
46/2019/HS-PT - 1 năm trước Hoà Bình ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH BẢN ÁN 46/2019/HS-PT NGÀY 27/12/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
42/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Lào Cai - Lào Cai ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
07/2020/HS-ST - 1 năm trước Phú Thọ ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ T BẢN ÁN 07/2020/HS-ST NGÀY 13/03/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
78/2019/HS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BẢN ÁN 78/2019/HS-PT NGÀY 16/05/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
04/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Nậm Bồ - Điện Biên ... về hành vi: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản cáo trạng số: 03/CT...
28/2020/HS-PT - 1 năm trước Lào Cai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 28/2020/HS-PT NGÀY 14/09/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
243/2013/HSPT - 8 năm trước Đồng Tháp ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
36/2013/HSST - 8 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ... VIỆC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM TỘI THAM Ô TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ  ...
09/2018/HS-PT - 3 năm trước ... THAM Ô TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Vào ngày 09 tháng 01 năm 2018 tại...
27/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Phong Điền - Cần Thơ ... TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Trong ngày 16 tháng 11 năm...
27/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Phong Điền - Cần Thơ ... TÀI SẢN VÀ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ  Trong ngày 16 tháng 11 năm...
517/2020/HSPT - 11 tháng trước ... VÀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại...