Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " lợi dụng chức vụ"

86 kết quả được tìm thấy
04/2019/HSST - 2 năm trước Huyện Bát Xát - Lào Cai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 04/2019/HSST NGÀY 11/04/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
42/2017/HSST - 4 năm trước Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH QUẢNG NGÃI BẢN ÁN 42/2017/HSST NGÀY 17/08/2017 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
61/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Yên Châu - Sơn La ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YC, TỈNH SƠN LA  BẢN ÁN 61/2018/HSST NGÀY 02/10/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
41/2020/HSST - 1 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...03/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ...
85/2018/HS-PT - 2 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 85/2018/HS-PT NGÀY 19/11/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
23/2020/HS-PT - 1 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN BẢN ÁN 23/2020/HS-PT NGÀY 14/01/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
66/2019/HS-ST - 2 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H BẢN ÁN 66/2019/HS-ST NGÀY 18/07/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
61/2019/HS-PT - 1 năm trước Bắc Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH BẢN ÁN 61/2019/HS-PT NGÀY 15/10/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
22/2018/HS-ST - 3 năm trước Quận Kiến An - Hải Phòng ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
33/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tiên Du - Bắc Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH BẮC NINH BẢN ÁN 33/2019/HS-ST NGÀY 11/07/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
539/2019/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở...
106/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Chương Mỹ - Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, THÀNH PHỐ HN BẢN ÁN 106/2019/HS-ST NGÀY 25/10/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
369/2018/HS-PT - 3 năm trước ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 13 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở...
01/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phù Yên - Sơn La ... thực hiện đều hợp pháp. [2] Các bị cáo đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ra thông báo...
12/2019/HS-PT - 2 năm trước Hà Nội ...: Tuyên bố bị cáo Vương Danh Q phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” Áp dụng...
08/2017/HS-PT - 3 năm trước Quảng Ngãi ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI BẢN ÁN 08/2017/HS-PT NGÀY 23/11/2017 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...