Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " lợi dụng chức vụ"

146 kết quả được tìm thấy
37/2023/HS-PT - 6 tháng trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 37/2023/HS-PT NGÀY 21/03/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
15/2023/HS-PT - 6 tháng trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 15/2023/HS-PT NGÀY 16/03/2023 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
87/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 87/2022/HS-ST NGÀY 29/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
73/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hà Trung - Thanh Hoá ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường...
46/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Mỹ - Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẢN ÁN 46/2022/HS-ST NGÀY 07/09/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
12/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Quang Bình - Hà Giang ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa...
115/2022/HS-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 115/2022/HS-PT NGÀY 13/07/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
19/2022/HS-ST - 1 năm trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 19/2022/HS-ST NGÀY 20/06/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...