Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " khi thi hành"

90 kết quả được tìm thấy
507/2022/HS-PT - 1 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B, Tòa án nhân...
33/2022/HS-ST - 1 năm trước Quận 6 - Hồ Chí Minh ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án...
61/2021/HS-ST - 2 năm trước Bắc Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 61/2021/HS-ST NGÀY 10/11/2021 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI...
16/2021/HS-ST - 2 năm trước Ninh Bình ..., QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh...
53/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Giao Thủy - Nam Định ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
225/2021/HS-PT - 3 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa...
45/2021/HS-PT - 3 năm trước Tiền Giang ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Trong các ngày 20 và 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân...
15/2021/HS-ST - 3 năm trước Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ...
31/2021/HS-PT - 3 năm trước ... VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
07/2021/HS-PT - 3 năm trước Thái Nguyên ... KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử...
18/2020/HS-ST - 3 năm trước Nam Định ... THI HÀNH CÔNG VỤ ...
90/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ứng Hòa - Hà Nội ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 18/12/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
71/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
100/2020/HS-PT - 3 năm trước Hải Phòng ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân...
96/2020/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang ... CHẾT NGƯỜI TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...