Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " bồi thường thu hồi đất"

53 kết quả được tìm thấy
06/2015/HCST - 6 năm trước Lào Cai ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 06/2015/HCST NGÀY 28/09/2015 VỀ BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT ...
51/2017/HC-PT - 4 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 51/2017/HC-PT NGÀY 10/03/2017 VỀ BỒI THƯỜNG THU HỒI...
10/2018/HC-PT - 4 năm trước ... THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử...
170/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
169/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 24/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
20/2020/DS-PT - 1 năm trước ... DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 16 tháng 11 năm 2020...
31/2018/HNGĐ-PT - 3 năm trước Thanh Hoá ... nhận 10.123.000đ tiền bồi thường thu hồi đất làm đường Bắc Nam 3. Tổng cộng bà Đ. được hưởng là...
47/2020/DS-PT - 1 năm trước Bắc Ninh
118/2021/HC-PT - 9 tháng trước ... nghiêm trọng đến việc bồi thường thu hồi đất của người khởi kiện. Bà N và bà X không đồng ý với...