Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 40/2021/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 40/2021/HS-ST NGÀY 23/04/2021 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Trong ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 22/2021/HSST ngày 17/03/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29 /2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2021/QĐHPT ngày 16/4/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phan Văn V - sinh năm: 2000 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ; Nơi cư trú: Thôn C, xã VT, huyện BV, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; Con ông: Phan Văn X, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1968; Vợ, con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: 02, ngày 28/5/2019 bị Công an huyện Ba Vì xử phạt hành chính về hành vi lôi kéo người khác đánh nhau, ngày 22/10/2019 bị Công an huyện Ba Vì xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/02/2021, tạm giam từ ngày 21/02/2021. Hiện đang tạm giam tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

2. Họ và tên: Ngô Tiến L sinh năm: 2000 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; Con ông: Ngô Ngọc C, sinh năm 1973 và bà Chu Thị Đ, sinh năm 1976; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 27/02/2019 bị Công an huyện Ba Vì xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/10/2020, hiện đang tạm giam tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

3. Họ và tên: PH1 Văn N, sinh năm: 2000 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn V, thị trấn TĐ, huyện BV, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: PH1 Văn Th, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1973; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 01/8/2018, Công an huyện Ba Vì ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nam về hành vi Cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố nên đã đình chỉ xét xử vụ án.

Bị can bị bắt tạm giam kể từ ngày 08/10/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

4. Họ và tên: Đinh Văn Tr, sinh năm: 1999 tại Bắc Ninh; Nơi cư trú: xã TX, huyện LT, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; con ông: Đinh Văn T, sinh năm 1972 và bà Đào Thị D, sinh năm 1971; Vợ, con: chưa có; Tiền án: 01 Bản án số 26 ngày 25/6/2019, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giang – H2 Dương xử phạt Đinh Văn Tr 06 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tr chấp hành xong hình phạt và ra trại ngày 26/7/2019. Tiền sự: Ngày 08/01/2020, Công an huyện Cẩm Giàng – H2 Dương xử phạt hành chính Tr về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2020, tạm giam từ ngày 23/12/2020, hiện đang tạm giam tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

5. Họ và tên: Chu Văn L, sinh năm: 1996 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn T, xã TH, huyện BV, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; con ông: Chu Văn T, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1968; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Họ và tên: Phan Thành N, sinh năm: 2000 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn V, xã BT, huyện BV, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: Phan Xuân Tr, sinh năm 1974 và bà Trần Thị Nh, sinh năm 1981; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

7. Họ và tên: Nguyễn Văn M, sinh năm: 2002 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn N, xã PS, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; Con ông: Nguyễn Văn S, sinh năm 1976 và bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1977; Vợ, con: chưa có; Tiền án: không; Tiền sự: Ngày 28/5/2019 bị Công an huyện xử phat hành chính về hành vi lôi kéo người khác đánh nhau. Ngày 22/10/2019 bị Công an huyện xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2020, tạm giam từ ngày 20/12/2020, hiện đang tạm giam tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

8. Họ và tên: PH1 Văn Kh, sinh năm: 1992 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: PH1 Văn H, sinh năm 1973 và bà PH1 Thị H, sinh năm 1978; Vợ: Nguyễn Thị H; Con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

9. Họ và tên: PH1 Chí Ngh, sinh năm: 1999 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: PH1 Văn Ng, sinh năm 1966 và bà PH1 Thị H, sinh năm 1968; Vợ: Nguyễn Thị L; Con: 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

10. Họ và tên: Chu Đức Ng, sinh năm: 1999 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: Chu Văn L, sinh năm 1977 và bà PH1 Thị Th, sinh năm 1977; Vợ: PH1 Thị Thu L; con: 01 con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 11. Họ và tên: Chu Minh H1, sinh năm: 1997 tại huyện BV, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: Chu Trọng Ph, sinh năm 1972 và bà PH1 Thị B, sinh năm 1974; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 12. Họ và tên: Chu Minh H2, sinh năm: 1999 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: Chu Trọng Ph, sinh năm 1972 và bà PH1 Thị B, sinh năm 1974; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 13. Họ và tên: Chu Quang M, sinh năm: 2001 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: Chu Văn L, sinh năm 1973 và bà Đinh Thị Th, sinh năm 1979; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

14. Họ và tên: PH1 Phú L, sinh năm: 1993 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông: PH1 Ngọc B, sinh năm 1963 và bà Chu Thị T, sinh năm 1966; Vợ: Vũ Thị Minh H; Con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Chu Duy H3, sinh năm 2005  Người giám hộ: Ông Chu Duy Tr (Bố đẻ)

- Chu Đức H4, sinh năm 2004  Người giám hộ: Ông Chu Duy B (Bố đẻ)

- Chu Tuấn A, sinh năm 2003 Người giám hộ: Ông Chu Văn Nh (Bố đẻ)

- PH1 V H5, sinh năm 2002 - PH1 Quang Tr, sinh năm 1997

Cùng địa chỉ: Thôn P, xã PĐ, huyện BV, TP. Hà Nội (Cháu H3, cháu H4, cháu Tuấn A, ông Tr, ông B, ông Nh, anh Tr có mặt tại phiên tòa; Anh H5 vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tối ngày 14/4/2020, Ngô Tiến L PH1 Văn Kh, Chu Đức Ng, PH1 V H5, Chu Tuấn A, Chu Đức B, Chu Duy H3 và Chu Quang M ngồi chơi tại nhà văn hóa xóm Đông Duy, xã Phú Đông. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì có Phan Văn V cùng với Chu Văn L đi xe máy ngang qua. L nhận ra V là người đã từng có mâu thuẫn với mình trước đây nên đã cùng với các đối tượng đuổi theo để đánh V và L. Khi nhóm của L đuổi đến khu vực cánh đồng thôn Đông Lâu, xã Phú Đông thì đuổi kịp V và L. Tại đây, L, N, H1, H3, Tuấn A dùng chân tay không đánh V.

Do bị nhóm của L đánh nên V và L đã có ý định tìm nhóm của L để đánh trả thù. Tối ngày 15/4/2020, V đã chuẩn bị một số hung khí gồm: 01 thanh kiếm, 01 con dao bấm, 01 chiếc gậy nhị khúc, 01 gậy rút 03 khúc, 01 gậy bóng chày và 02 tuýp sắt. Sau đó V rủ L, Nguyễn Văn M, PH1 Văn N, Phan Thành N và Đinh Văn Tr đến phòng trọ của V ở ngã tư Chợ Mơ, xã Vạn Thắng. Tại đây, V kể lại sự việc bị nhóm của L đánh tối ngày 14/4/2020 và rủ cả nhóm đi tìm nhóm của L để đánh, tất cả đều đồng ý, V đưa cho Phan Thành N 01 gậy bóng chày, Mạnh và Phùng Văn N mỗi người 01 tuýp sắt, Tr 01 gậy rút ba khúc, L 01 chiếc gậy nhị khúc, còn V cầm theo 01 thanh kiếm và 01 con dao bấm. Sau đó, V bảo L đi vào khu vực xóm Đông Duy, thôn Phú Nghĩa để thám thính trước. L đi vào khu vực nhà văn hóa xóm Đông Duy thì thấy có một số thanh niên đang ngồi chơi tại đó, về báo lại cho V. V điều khiển xe máy Yamaha Exciter BKS 29V1-647.xx chở Phùng Văn N và Đinh Văn Tr, còn L điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng (không có BKS) chở theo Phan Thành N và Nguyễn Văn M cầm theo hung khí đi đến khu vực nhà văn hóa xóm Đông Duy, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông để tìm đánh nhóm của L.

Về phía nhóm của L, buổi chiều ngày 15/4/2020 tại đình làng thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông có L, Ngọc, H1 và H3 đã nói chuyện về việc nếu nhóm của V đến đánh thì sẽ đánh lại. Đến buổi tối ngày 15/4/2020 L và các thanh niên xóm Đông Duy gồm: PH1 Chí Ngh, Chu Duy H3, Chu Đức H4, Chu Quang M, PH1 Văn Kh, Chu Đức Ng, Chu Minh H2, Chu Tuấn A, Chu Minh H1, PH1 Chí Ngh, Chu Quang Th, Chu Minh H, Phú L, H5, Chu Đức B và Chu Hồng HH ra khu vực nhà văn hóa chơi. Tại đây, L bảo Chu Duy H3 và Chu Đức H4 đi nhặt gạch ở xung quanh nhà văn hóa tập Tr lại trong sân nhà văn hóa để làm hung khí ném lại nhóm V. H3 và H2 đi nhặt gạch xếp thành 02 đống tại sân nhà văn hóa. Sau đó, L cùng với các thanh niên xóm ngồi nói chuyện, uống nước. L có kể cho mọi người nghe về sự việc tối ngày 14/4/2020 và dự định của L.

Đến khoảng 21 giờ ngày 15/4/2020, khi L và thanh niên xóm đang ngồi chơi thì thấy nhóm của V đi trên 02 xe máy đến. Thấy vậy, L, Thắng và H2 đã hô lên “bọn nó đến đấy”. Tất cả nhóm thanh niên xóm Đông Duy chạy tản ra các hướng khác nhau. L, Minh, Chu Minh H2 và H3 chạy đến đống gạch chuẩn bị từ trước nhặt gạch ném lại nhóm của V. Chu Đức Ng và Chu Minh H1 chạy đến khu tường bao giáp với nhà văn hóa để nhặt gạch ném về phía nhóm của V. PH1 V H5 thì bị một thanh niên trong nhóm của V vụt một phát trúng vào bên vai phải, H5 bỏ chạy định nhặt gạch ném lại nhưng do thanh niên này đuổi sát nên không nhặt được. H5 bỏ chạy xuống khu vực rãnh của nhà văn hóa định nhổ cọc tre để đánh lại nhưng không nhổ được nên tiếp tục bỏ chạy.

Về phía nhóm của V thì khi đến nơi, V dừng xe lại thì Tr nhảy qua bờ tường bao nhà văn hóa, rút gậy ba khúc vụt một phát về phía nhóm thanh niên xóm Đông Duy bỏ chạy thì trúng vào đầu PH1 Quang Tr. Thấy Tr ngồi xuống thì Đinh Văn Tr không đánh nữa mà quay sang đuổi đánh các thanh niên khác. Trong lúc đuổi đánh Tr có vụt trúng một thanh niên nữa nhưng không rõ là ai. Bị nhóm của L ném gạch nhiều nên Tr đã bỏ chạy ra phía cánh đồng xã Phú Đông. Xe của L, khi vừa đến nơi đã bị nhóm thanh niên làng ném đá nhiều nên L hoảng sợ dắt xe bỏ chạy thì bị PH1 Chí Nghĩa chạy đến dùng xẻng vụt một phát trùng vào vùng lưng. L bỏ xe lại cùng với Phan Thành N và Nguyễn Văn M bỏ chạy ra hướng UBND xã Phú Đông. Lúc này, PH1 Phú L chạy đuổi theo nhóm của Chu Văn L và nhặt 02 nửa viên gạch ném vế phía nhóm của Chu Văn L nhưng không trúng ai. Quá trình bỏ chạy, Đinh Văn Tr gặp nhóm của Chu Văn L tại khu vực cánh đồng, Tr đưa cho L gậy ba khúc rồi gọi người đến đón về. Một lúc sau, L, Phan Thành N và Mạnh định quay lại khu vực nhà văn hóa để lấy xe máy thì bị Nghĩa và một số thanh niên xóm Đông Duy phát hiện và đuổi đánh, Nghĩa có nhặt nửa viên gạch ném về nhóm của L nhưng không trúng. Nhóm của L bỏ chạy vào khu vực trường mầm non xã Phú Đông để trốn. Đối với PH1 Văn N, khi bị thanh niêm xóm Đông Duy ném gạch nên đã cầm theo tuýp sắt bỏ chạy về hướng đi xóm Quýt, xã Phú Đông. Trên đường bỏ chạy, Nam đã vứt chiếc tuýp sắt xuống ruộng lúa ở thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng. Còn Phan Văn V, sau khi xuống xe, V cầm kiếm lao vào đuổi đánh nhóm thanh niên xóm nhưng do bị ném đá nhiều nên V đã bỏ chạy vào nhà anh Chu Văn Lực để trốn. Thấy vậy, PH1 Văn Kh, Chu Minh H và Ngô Tiến L đuổi theo. V chạy vào trong nhà vệ sinh của nhà anh Lực, trên tay V cầm theo 01 con dao bấm. V đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bị Khởi đạp cửa ra. Khởi dung đèn pin đánh một cái vào vùng mặt của V. Sau đó, Khởi, L và Hoan dùng chân tay không đánh V. Thấy vậy, anh Lực đến can ngăn, V vùng ra chạy được vào trong phòng ngủ của anh Lực trốn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Phú Đông đã đến đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở giải quyết.

Hậu quả: Tr bị thương tích ở vùng đầu phải đi bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì cấp cứu. Chu Minh H2 bị thương tích nhẹ ở vùng mặt và lưng, PH1 V H5 bị thương tích nhẹ ở vai, Phan Văn V bị thương tích ở bên trán trái và bàn tay trái, Phan Thành N bị thương tích ngoài da ở bàn chân, Đinh Văn Tr bị thương tích nhẹ ở bàn tay, Chu Văn L bị thương tích nhẹ tại vùng trán.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như trên.

Tại bản Kết luận giám định thương tích số 2486 ngày 08/5/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Tr là 01%. Đến ngày 09/6/2020, Tr có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố với lý do Tr chỉ bị thương tích nhẹ, gia đình các đối tượng đã đến gặp, xin lỗi và bồi thường tiền viện phí cho Tr.

Đối với thương tích của Chu Minh H1, H5, Phan Văn V, Phan Thành N, Đinh Văn Tr và Chu Văn L đều bị thương tích nhẹ, không phải đi bệnh viện điều trị nên đều không có đề nghị gì về thương tích của mình và có đơn từ chối giám định thương tích.

Vật chứng và đồ vật thu giữ gồm:

- 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu sơn đen BKS 29V1-647.xx. Quá trình điều tra đã xác định chủ sở hữu là anh Trần Văn L (SN 1992, trú tại BT – Ba Vì). Ngày 15/4/2020, Phan Thành N đã mượn chiếc xe máy trên của anh Lĩnh để đi chơi. Anh L không biết việc Nam mượn xe máy để đi đánh nhau. Do vậy, Cơ quan CSĐT đã trả lại chiếc xe máy trên cho anh Lĩnh.

- 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không có BKS. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là Chu Văn L. Ngày 26/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã trả lại cho L.

- 01 chiếc xẻng dài 1,52m, phần cán bằng tre có chiều dài 1,12m, phần lưỡi xẻng bản rộng nhất 23cm; 01 con dao bấm bằng kim loại có chiều dài 25,25cm, 01 kiếm tự chế bằng kim loại dài 86cm, phần lưỡi nhọn dài 66cm, phần chuôi cầm dài 20cm, kiếm có vỏ bao bằng gỗ dài 70cm; 01 gậy bóng chày dài 70cm, bằng kim loại màu đen, đường kính phần đầu to 4,5cm, phần tay cầm có đường kính 2,5cm; 01 tuýp sắt dạng hình trụ, có một đầu nhọn, chiều dài 01m, đường kính 2,5cm; 01 gậy ba khúc bằng kim loại dài 62cm và 01 côn nhị khúc bằng kim loại dài 54cm, đường kính 2 cm; 01 đèn pin đội đầu màu nâu, có dây đeo bằng chun, có đường kính mặt đèn là 7cm; các mẩu gạch vỡ thu tại hiện trường.

Về dân sự: Các bị cáo Phan Văn V, Văn N, Phan Thành N, Chu Văn L, Đinh Văn Tr và Nguyễn Văn M đã bồi thường cho Quang Tr số tiền 8.000.000đ. Quang Tr không có yêu cầu đề nghị gì về mặt dân sự.

Tại bản cáo trạng trạng số: 24/CT-VKS ngày 15/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì truy tố các bị cáo Chu Minh H2, PH1 Văn Kh, PH1 Chí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Quang M, Nguyễn Văn M, Chu Văn L, PH1 Phú L, Chu Minh H1, Đinh Văn Tr, PH1 Văn N, Ngô Tiến L Phan Thành N và Phan Văn V về tội: "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS xử phạt bị cáo:

- Phan Văn V, Đinh Văn Tr, Ngô Tiến L từ 36 đến 42 tháng tù - Nguyễn Văn M, Phùng Văn N từ 30 đến 36 tháng tù - PH1 Văn Kh, PH1 hí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Quang M, Chu Văn L, Phú L, Chu Minh H1, Phan Thành N từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì, Điều tra viên. Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại CQĐT, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đầy đủ cơ sở để xác định: Chỉ vì mâu thuẫn trước, V đã chuẩn bị một số hung khí rủ Chu Văn L, Nguyễn Văn M, PH1 Văn N, Phan Thành N và Đinh Văn Tr đến khu vực nhà văn hóa xóm Đông Duy đánh nhóm của L gồm: Ngô Tiến L, Chí Ngh, Chu Quang M, Phùng Văn Kh, Chu Đức Ng, Chu Minh H2, Chu Minh H1, Phùng Phú L và một số đối tượng khác. Các bị cáo tập Tr đông người ở nơi công cộng sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau, hò hét gây náo động làm mất trật tự công cộng, đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS.

Đối với Chu Duy H3 và Chu Đức H4 có hành vi bàn bạc cùng với L về việc chuẩn bị gạch và xếp tại sân nhà văn hóa để chờ nhóm của V đến thì ném lại. Khi nhóm của V đến, H3 có nhặt gạch ném lại, còn H2 thì bỏ chạy. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án thì cả H3 và H2 đều chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định.

Đối với Chu Đức B, Chu Tuấn A, Phùng V H5, Chu Quang Th, Chu Hồng HH, Phùng Như Ý và Phùng Quang Tr có mặt tại nhà văn hóa xóm Đông Duy; nhưng không tham gia bàn bạc, chuẩn bị gạch đá, không tham gia đánh nhau. Do vậy không có hành vi phạm tội.

Đối với Chu Minh Hoan cùng với L và Khởi đánh V trong nhà anh Lực Hoan không tham gia bàn bạc chuẩn bị gạch. Do vậy, hành vi của Hoan không đồng phạm với các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì Quyết định xử phạt hành chính đối với Hoan về hành vi đánh V là đúng quy định.

Đối với hành vi của Đinh Văn Tr đánh gây thương tích cho Phùng Quang Tr với tỷ lệ thương tích 1%. Do Phùng Quang Tr đã có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố nên không xử lý Tr về hành vi gây thương tích nên không xử lý Tr về hành vi này.

Hành vi phạm tội của là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, đến các quy tắc sinh hoạt, đi lại ở nơi công cộng, gây mất trật tự trị an, an ninh xã hội, do vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi của các bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đinh Văn Tr có 01 tiền án lại tiếp tục phạm tội nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS. Các bị cáo Phùng Văn Kh, Phùng Chí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Quang M, Chu Văn L, Phùng Phú L, Chu Minh H1, Phan Thành N phạm tội lần đầu, bị cáo M có ông bà là người có công với nhà nước nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS Vai trò, nhân thân, hình phạt đối với các bị cáo: Trong vụ án này có đồng phạm nhưng chỉ ở mức độ giản đơn, có nhiều bị cáo tham gia, nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Do vậy, đánh giá vai trò của từng bị cáo phù hợp với tinh chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Đối với nhóm của V chủ động chuẩn bị hung khí đi phạm tội. V có vai trò chính chuẩn bị hung khí tập hợp các bị cáo để đi đánh nhau gây mất trật tự công cộng. L cùng V bàn bạc trước và đi tìm địa điểm nhóm của L để cùng các bị cáo phạm tội nên L có vai trò thứ hai. Các bị cáo M, N, và Tr cùng thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò sau bị cáo L.

Đối với nhóm của L: L có vai trò chính đã tập hợp các bị cáo khác chuẩn bị gach để phạm tội. Các bị cáo khác chuẩn bị gạch để phạm tội có vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội Bị cáo Đinh Văn Tr có tiền án; các bị cáo Phan Văn V, Ngô Tiến L, Phùng Văn N, Nguyễn Tiến Mạnh có nhân thân xấu nên cần thiết phải cách ly ra khỏi xã khội một thời gian mới đủ giáo dục.

Các bị cáo Chu Văn L, Phan Thành N, Phùng Van Kh, Phùng Chí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Minh H1, Chu Minh H2, Phùng Phú L phạm tội lần đầu vai trò thứ yếu có nơi cư trú rõ ràng áp dụng điều 65 BLHS cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục.

Về dân sự : Các bị cáo Phan Văn V, PH1 Văn N, Phan Thành N, Chu Văn L, Đinh Văn Tr và Nguyễn Văn M đã bồi thường cho PH1 Quang Tr số tiền 8.000.000đ; Phùng Quang Tr không có yêu cầu đề nghị gì về mặt dân sự; nên không xem xét.

Về vật chứng vụ án:

- 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu sơn đen BKS 29V1-647.xx. Quá trình điều tra đã xác định chủ sở hữu là anh Trần Văn L (SN 1992, trú tại Ba Trại – Ba Vì). Ngày 15/4/2020, Phan Thành N đã mượn chiếc xe máy trên của anh Lĩnh để đi chơi. Anh Lĩnh không biết việc Nam mượn xe máy để đi đánh nhau. Do vậy, Cơ quan CSĐT đã trả lại chiếc xe máy trên cho anh Lĩnh là đúng quy định.

- 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không có BKS. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là Chu Văn L. Ngày 26/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã trả lại cho L. Chiếc xe không phải là phương tiện trực tiếp phạm tội nên trả lại là đúng quy định.

- 01 chiếc xẻng dài 1,52m, phần cán bằng tre có chiều dài 1,12m, phần lưỡi xẻng bản rộng nhất 23cm; 01 con dao bấm bằng kim loại có chiều dài 25,25cm, 01 kiếm tự chế bằng kim loại dài 86cm, phần lưỡi nhọn dài 66cm, phần chuôi cầm dài 20cm, kiếm có vỏ bao bằng gỗ dài 70cm; 01 gậy bóng chày dài 70cm, bằng kim loại màu đen, đường kính phần đầu to 4,5cm, phần tay cầm có đường kính 2,5cm; 01 tuýp sắt dạng hình trụ, có một đầu nhọn, chiều dài 01m, đường kính 2,5cm; 01 gậy ba khúc bằng kim loại dài 62cm và 01 côn nhị khúc bằng kim loại dài 54cm, đường kính 2 cm; 01 đèn pin đội đầu màu nâu, có dây đeo bằng chun, có đường kính mặt đèn là 7cm; các mẩu gạch vỡ thu tại hiện trường. Là phương tiện phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố các bị cáo: Phan Văn V, Ngô Tiến L, Phùng Văn N, Đinh Văn Tr, Nguyễn Tiến M, Chu Văn L, Phan Thành N, Phùng Văn Khởi, Phùng Chí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Minh H1, Chu Minh H2, Phùng Phú L phạm tội: "Gây rối trật tự công cộng".

2/ Áp dụng: Điểm b, khoản 2, Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h, khoản 1, Điều 52; Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Văn Tr 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 20/12/2020.

Áp dụng: Điểm b, khoản 2, Điều 318; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38 BLHS Xử phạt:

Bị cáo Phan Văn V 33 (Ba mươi ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 18/02/2021.

Bị cáo Ngô Tiến L 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 01/10/2020 Bị cáo Nguyễn Văn M 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 17/12/2020 Bị cáo Phùng Văn N 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 08/10/2020

Áp dụng: Điểm b, khoản 2, Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS. Xử phạt :

Bị cáo Chu Văn L 27 (Hai mươi bảy) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 54 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Phan Thành N 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo PH1 Văn Kh 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo PH1 Chí Nghĩa 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Chu Đức Ng 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Chu Minh H2 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Chu Minh H1 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Chu Quang M 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Bị cáo Phùng Phú L 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo Phùng Văn Kh, Phùng Chí Ngh, Chu Đức Ng, Chu Minh H1, Chu Minh H2, Chu Quang M, PH1 Phú L cho UBND xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao Bị cáo Chu Văn L cho UBND xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao Bị cáo Phan Thành N cho UBND xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án Hình sự Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3/ Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc xẻng dài 1,52m, phần cán bằng tre có chiều dài 1,12m, phần lưỡi xẻng bản rộng nhất 23cm; 01 con dao bấm bằng kim loại có chiều dài 25,25cm, 01 kiếm tự chế bằng kim loại dài 86cm, phần lưỡi nhọn dài 66cm, phần chuôi cầm dài 20cm, kiếm có vỏ bao bằng gỗ dài 70cm; 01 gậy bóng chày dài 70cm, bằng kim loại màu đen, đường kính phần đầu to 4,5cm, phần tay cầm có đường kính 2,5cm; 01 tuýp sắt dạng hình trụ, có một đầu nhọn, chiều dài 01m, đường kính 2,5cm; 01 gậy ba khúc bằng kim loại dài 62cm và 01 côn nhị khúc bằng kim loại dài 54cm, đường kính 2 cm; 01 đèn pin đội đầu màu nâu, có dây đeo bằng chun, có đường kính mặt đèn là 7cm; các mẩu gạch vỡ thu tại hiện trường.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/4/2021 giữa Công an huyện Ba Vì và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì)

4/ Án phí: Áp dụng Điều 135 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Mỗi bị cáo phải noopk 200.000đ án phí HSST

5/ Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều Điều 231 BLTTHS.

- Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người vắng măt được tính trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.


22
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 40/2021/HS-ST

Số hiệu:40/2021/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ba Vì - Hà Nội
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:23/04/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về