Bản án về tội đánh bạc số 16/2023/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LS, TỈNH HÒA BÌNH

BẢN ÁN 16/2023/HS-ST NGÀY 31/03/2023 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2023/TLST- HS ngày 02 tháng 03 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 03 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Giang Th1; sinh ngày 19 tháng 5 năm 1987, tại LS, Hòa Bình; nơi cư trú: Thôn TQ, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình; chỗ ở hiện tại: Thôn ĐB, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị M, dinh năm 1957; có chồng: Nguyễn Văn D, sinh năm 1985 và 02 con (lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2017); gia đình bị cáo có 04 anh chị em bị cáo là con thứ ba trong gia đình;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/12/2022 cho đến nay - Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Q; sinh ngày 08 tháng 12 năm 1962 tại LS, Hòa Bình; nơi cư trú: Thôn Đ, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do;

trình độ văn hóa 7/10; dân tộc: Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P(đã chết) và bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1945; có chồng: Nguyễn Quang T, sinh năm 1963 và 04 con, (lớn sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1993); gia đình bị cáo có 04 chị em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/12/2022 cho đến nay - Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Bà: Bùi Thị Th; sinh năm 1975; trú tại: Thôn ĐB, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình - Vắng mặt.

2. Bà: Trần Thị B; sinh năm 1972; trú tại: Thôn ĐB, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình - Vắng mặt.

3. Chị: Nguyễn Mai L; sinh năm 1991; trú tại: Thôn D, xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình - Có mặt.

4. Bà: Nguyễn Thị H; sinh năm 1979, trú tại: Thôn Vệ An, xã TC, huyện LS, tỉnh Hòa Bình - Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ 45 phút ngày 27/11/2022, Công an huyện LS, tỉnh Hòa Bình thi hành Quyết định khám người theo thủ tục hành chính đối với Nguyễn Thị Giang Th1, qua kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Giang Th1 dùng điện thoại di động Samsung Galaxy A20S, màu đỏ, số IMEI: 352233111990116 lắp sim số 0975651523 và Zalo bằng số điện thoại 0975651523, với tài khoản Zalo là “Th1 Nguyễn” thực hiện hành vi bán số lô, số đề không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Thị Giang Th1 căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc để bán và trả thưởng cho những người mua số lô, số đề. Nếu đánh trúng số đề 2 số sẽ được 70 (bảy mươi) lần số tiền đã đánh; Nếu đánh trúng đề 3 số sẽ được 400 (bốn trăm) lần số tiền đã đánh; Nếu trúng số lô thì 01 (một) điểm lô 80.000 đ (tám mươi nghìn đồng); Nếu đánh trúng lô xiên 2 thì được 10 (mười) lần số tiền đã đánh; nếu đánh trúng lô xiên 3 thì được 40 lần số tiền đã đánh.

Trong ngày 27/11/2022, Nguyễn Thị Giang Th1 đã thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với 05 người là Nguyễn Thị Q, Bùi Thị Th, Trần Thị B, Nguyễn Mai L, Nguyễn Thị H, cụ thể:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/11/2022, Nguyễn Thị Q, sử dụng điện thoại di động Redmi V7 màu đen truy cập vào ứng dụng Zalo có tài khoản “Nguyen Thu Quy” nhắn tin đến tài khoản Zalo của Th1 là “Th1 Nguyễn” mua 37 số lô gồm các số: 80, 77, 68, 86, 99, 93, 16, 15, 17, 20, 63, 78, 09, 28, 01, 10, 22, 60, 88, 05, 50, 04, 40, 89, 57, 42, 27, 43, 34, 38, 12, 55, 23, 32, 69, 59, 98 là 5 điểm/01 số, 23.000 đồng/1 điểm; tổng số tiền mua 185 điểm lô là 4.255.000 đ (Bốn triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng, Q trúng thưởng các số lô 80; 86; 20; 28; 01; 57; 42x2; 55; 32 (tức trúng 50 điểm lô) tương đương số tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc giữa Q và Th1 là 8.255.000₫ (Tám triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Số tiền mua Q chưa trả cho Th1 và Th1 chưa trả tiền trúng thưởng cho Q.

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 27/11/2022, Bùi Thị Th, sử dụng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng Zalo có tài khoản “Mèo Mẹ” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Th1 Nguyễn” của Th1 mua 80 điểm lô, mỗi điểm lô mua với giá 23.000 đồng, cụ thể: Mua số lô 00 là 55 điểm với số tiền là 1.265.000đ (Một triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); số lô 25 là 05 điểm với số tiền là 115.000đ (Một trăm mười lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thì Th không trúng thưởng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc giữa Th và Th1 là 1.380.000đ (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền mua số lô Th chưa trả cho Th1.

Vào khoảng 17 giờ 00 ngày 27/11/2022, Trần Thị B, sử dụng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng Zalo có tài khoản “Trần B” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Th1 Nguyễn” của Th1 mua các số lô 67 là 10 điểm với số tiền là 230.000₫ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng); ba số 67, 76, 96 (xiên 3) với số tiền là 30.000₫ (Ba mươi nghìn đồng)/03 số. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thì B không trúng thưởng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc giữa B và Th1 là 260.000₫ (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền mua số lô B chưa trả cho Th1.

Vào khoảng 17 giờ 56 phút ngày 27/11/2022, Nguyễn Mai L, sử dụng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng Zalo có tài khoản “Mai L” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Th1 Nguyễn” của Th1 mua các số 17, 71, 02, 42, 52, 33, 69, 96, 10, 49, 22 là 3 điểm/01 số (tức mua 33 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng) với số tiền là 759.000₫ (Bảy trăm năm mươi chín nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, L trúng thưởng các số lô 71, 02, 42x2, 96 (tức trúng 15 điểm lô) tương đương số tiền trúng thưởng là 1.200.000₫ (Một triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền giao dịch đánh bạc giữa L và Th1 là 1.959.000 đ (Một triệu chín trăm năm mươi chín nghìn đồng). Số tiền mua số lô L chưa trả cho Th1 và Th1 chưa trả tiền trúng thưởng cho L.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27/11/2022, Nguyễn Thị H sử dụng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng Zalo có tài khoản “Nguyenhang” nhắn tin đến tài khoản Zalo của Th1 mua 20 điểm lô, 22.500 đồng/1 điểm, cụ thể: số lô 07 là 10 điểm với số tiền là 225.000đ (Hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng); số lô 17, 13 là 5 điểm/01 số với số tiền là 225.000đ (Hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng); mua số đề 58, 85 với số tiền 100.000₫/01 số tương đương số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng); số đề 658; 685 với số tiền là 50.000đ/01 số tương đương số tiền 100.000₫ (Một trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thì B không trúng thưởng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc giữa H và Th1 là 750.000₫ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền mua số lô, số đề H chưa trả cho Th1.

Quá trình điều tra, thu giữ:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A20S màu đỏ, số IMEI:

352233111990116 thu giữ của Nguyễn Thị Giang Th1.

- 01 (một) điện thoại di động Redmi V7 màu đen, số IMEI:

868679041732621, số IMEI2: 868679041732639 thu giữ của Nguyễn Thị Q.

Cáo trạng số 20/CT-VKS, ngày 01/03/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa B truy tố Nguyễn Thị Giang Th1, Nguyễn Thị Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố Nguyễn Thị Giang Th1 và Nguyễn Thị Q phạm tội “đánh bạc”. Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Thị Giang Th1 từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án; Nguyễn Thị Q từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, kể từ ngày tuyên án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Tịch thu, nộp ngân sách Nhà Nước 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A20S màu đỏ, của Nguyễn Thị Giang Th1 và 01 (một) điện thoại di động Redmi V7 màu đen, của Nguyễn Thị Q. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 5.200.000đ của Nguyễn Thị Giang Th1, 4.255.000 đồng của Nguyễn Thị Q, 1.380.000 đồng của Bùi Thị Th, 260.000 đồng của Trần Thị B, 750.000 đồng của Nguyễn Thị H, 759.000 đồng của Nguyễn Mai L. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện LS, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu khác đã được thu thập tại hồ sơ vụ án. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Các bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật, song do hám lợi ngày 27/11/2022, bị cáo Nguyễn Thị Giang Th1, Nguyễn Thị Q có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức, mua bán số lô, số đề không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong đó Nguyễn Thị Giang Th1 đánh bạc với số tiền 12.604.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm linh bốn nghìn đồng), Nguyễn Thị Q đánh bạc với số tiền 8.255.000 đồng (Tám triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình truy tố các bị cáo tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]. Hình phạt: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa tại địa phương và là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, bị cáo Th1 tham gia đánh bạc với số tiền lớn hơn nên cần có hình phạt phù hợp với hành vi của các bị cáo.

Tuy nhiên, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng sau khi phạm tội đã thực sự ăn năn hối cải, có khả năng tự cải tạo do vậy áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, đối với các bị cáo.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo có thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[6]. Xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A20S màu đỏ, số IMEI:

352233111990116 thu giữ của Nguyễn Thị Giang Th1 và 01 (một) điện thoại di động Redmi V7 màu đen, số IMEI: 868679041732621, số IMEI2:

868679041732639 thu giữ của Nguyễn Thị Q, đây là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội do vậy cần tịch thu, phát mại sung Ngân sách Nhà Nước.

Quá trình chuẩn bị xét xử Nguyễn Thị Giang Th1 nộp 5.2000.000 đ (tiền trúng thưởng của những người mua số lô, số đề); Nguyễn Thị Q nộp số tiền 4.255.000; Bùi Thị Th nộp 1.380.000 đ; Trần Thị B nộp 260.000 đồng; Nguyễn Thị H nộp 750.000đ; Nguyễn Thị Q nộp 759.000 đồng đây là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc do vậy tịch thu, sung ngân sách Nhà Nước.

[7]. Về các vấn đề khác: Hành vi đánh bạc của Bùi Thị Th, Trần Thị B, Nguyễn Mai L, Nguyễn Thị H chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện LS xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

[8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[9]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Nguyễn Thị Giang Th1, Nguyễn Thị Q phạm tội “đánh bạc”

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Thị Giang Th1 14 (mười bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 (hai mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Xử phạt: Nguyễn Thị Q 10 (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án.

Giao Nguyễn Thị Giang Th1 và Nguyễn Thị Q cho Ủy ban nhân dân xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Giang Th1 và bị cáo Nguyễn Thị Q có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã CD, huyện LS, tỉnh Hòa Bình trong việc giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, nếu Nguyễn Thị Giang Th1, Nguyễn Thị Q cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc phải chấp hành hình phạt của bản án này, tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà Nước 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A20S màu đỏ, số IMEI: 352233111990116 của Nguyễn Thị Giang Th1 và 01 (một) điện thoại di động Redmi V7 màu đen, số IMEI: 868679041732621, số IMEI2: 868679041732639 của Nguyễn Thị Q, các tang vật được mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/03/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện LS và Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn đồng) của Nguyễn Thị Giang Th1 đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002334 ngày 28/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 4.255.000 (Bốn triệu hai trăm năm mươi năm nghìn) đồng của Nguyễn Thị Q đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002339, ngày 29/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước của 1.380.000 (một triệu, ba trăm tám mươi nghìn) đồng Bùi Thị Th đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002335, ngày 28/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước của 260.000 (hai trăm sáu mươi nghìn) đồng của Trần Thị B đã nộp, theo biên lai thu tiền số 0002336 ngày 28/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 750.000đ (Bẩy trăm năm mươi nghìn đồng) của Nguyễn Thị H đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002337 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 759.000đ (bảy trăm năm mươi chín nghìn đồng) của Nguyễn Mai L đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002340, ngày 29/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LS

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về thu nộp án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Giang Th1 và bị cáo Nguyễn Thị Q, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

63
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tội đánh bạc số 16/2023/HS-ST

Số hiệu:16/2023/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lương Sơn - Hoà Bình
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 31/03/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về