Bản án 75/2020/HNGĐ-ST ngày 23/09/2020 về tranh chấp ly hôn giữa chị Bùi Thúy H và anh Đỗ Văn Th

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH

BẢN ÁN 75/2020/HNGĐ-ST NGÀY 23/09/2020 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN GIỮA CHỊ BÙI THÚY H VÀ ANH ĐỖ VĂN TH

Ngày 23 tháng 9 năm 20 20, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 152/2020/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 6 năm 2020 về tranh chấp ly hôn, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số69/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 27 tháng 8 năm 2020 và quyết định hoãn phiên tòa số 48/2020/QĐST-HNGĐ ngày 15 tháng 9 năm 2020, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Bùi Thúy H, sinh năm 1993; nơi cư tru: Sô nha 66, tô 19, khu G, phương Y, thành phố B, tỉnh Quảng Ninh

2. Bị đơn: Anh Đỗ Văn Th, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn N, xã Q, huyện P, tỉnh Thái Bình

(Tại phiên tòa có mặt chị Bùi Thúy H, vắng mặt anh Đỗ Văn Th)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 22/6/2020, trong bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn là chị Bùi Thúy H trình bày: Chị và anh Đỗ Văn Th tự nguyện tìm hiểu, đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Q, huyện P, tỉnh Thái Bình ngày 28/02/2019. Do tinh tinh không hơp, không tim đươc tiêng noi chungdân đên vơ chông thương xuyên mâu thuân, tháng 5/2019 mâu thuân trâm trong, anh chi đasông riêng tưđo cho đên nay, không ai quan tâm đên ai. Nay chị thấy vợ chồng không còn tình cảm, mục đích hôn nhân không đạt được, chị xin được ly hôn anh Th.

Chị H khai, vợ chồng không co con ch ung, không co tai san chung nên  không yêu câu Toa an giai quyêt.

Đối với bị đơn là anh Đỗ Văn Th: Tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng anh Th vắng mặt không có lý do, Tòa án đã giao Thông báo về việc thụ lý vụ án; Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho gia đình anh Th, nhưng anh Th vẫn không có mặt tại Tòa án để tham gia tố tụng.

Kết quả xác minh với gia đình anh Th được cung cấp: Gia đinh đa nhiêu lân nhân đươc giây triêu tâp cua Toa an va cac văn ban tô tung vê viêc chi Hxin ly hôn anh Th do Tòa án giao. Do hiên tai anh Th đi lam ăn tư do không co ơ nh à, gia đinh đa điên thoai thông bao cho anh Thnôi dung giây triêu tâp va cac văn ban tô tung cua Toa,aannh Th có nói, anh đa biêt viêc chi Hxin ly hôn anh nhưng do anh đang lam xa nha va công viêc bân mải, anh không thê vê Tòa án để tham gia tố tụngđươc, đề nghị Tòa án giải quyết vụ án văng măt anh theo quy đinh cua phap luât. Anh Th và chị H không co con chung, vê tai sản chung của anh chị có hay không gia đình không. rõ Kết quả xác minh tại địa phương thôn N, xã Q, huyện P, tỉnh Thái Bình cho thấy: Chị H và anh Th kêt hôn vơi nhau vao đâu năm2019, sau khi kêt hôn anh chiđi lam ăn ơ tỉnh Quảng Ninh, ít về nhà nên đia phương không năm đươc thơi gian va nguyên nhân mâu thuân vơ chông. Hiên tai anh Th vân đăng ky hô khâu thương tru tai đia phương nhưng thương xuyên đi lam tư d,othi thoang co vê nha bô me đe ơ đia phương. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn đều tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; tại phiên tòa bị đơn vắng mặt, do đó Viện kiểm sát không đưa ra quan điểm chấp hành pháp luật của bị đơn tại phiên tòa.

Về nội dung: Đề nghị Hôi đông xet xư căn cứ vào các điều 51, 56 của Luật Hôn nhân và gia đình xử cho chị Bùi Thúy H được ly hôn anh Đỗ Văn Th ; chị H và anh Th không co con chung nên không phải giải quyết ; chị H khai vợ chồng không có tài sản chung, anh Th vắng mặt nên không giải quyết về phân chia tài sản trong vu an nay; chị H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định

[1] Về tố tụng: Chị Bùi Thúy H khởi kiện xin ly hôn anh Đỗ Văn Th có nơi cư trú tại xã Q, huyện P, tỉnh Thái Bình, căn cứ các điều 28, 35 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; bị đơn là anh Đỗ Văn Th đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, căn cứ khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điêu 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung vụ án:

Về hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị Bùi Thúy H và anh Đỗ Văn Th  xây dựng trên cơ sở tự nguyện, được Ủy ban nhân dân xã Q, huyện P, tỉnh Thái Bình cấp giấy chứng nhận kết hôn số 18 ngày 28/02/2019 là hôn nhân hợp pháp. Theo trình bày của chị H và kết quả xác minh cho thấy, do tính tình không hòa hợp, không tim đươc tiêng noi chung nên đơi sông vơ chông giưa chi H  và anh Th thưc tê chỉ tồn tại được ba thang ; tư tang  5/2019 anh chi đa sông riêng   cho đên nay , không quan tâm đên nhau. Nay chi H xin ly hôn, măc du anh Th đa đươc gia đinh thông bao các văn bản tố tụng của Tòa án  vê viêc giải quyết tranh chấp ly hôn theo đơn khởi kiện của chị H nhưng anh không đên Toa an tham gia tô tụng, thông qua gia đinh anh tư chôi tham gia phiên hoa giai va đê nghi Toa an giai quyêt vu an theo quy đinh cua phap luât . Điêu đo cho thây  quan hê hôn nhân giữa anh chị    thưc sư đa tan vơ , mục đích hôn nhân không đạt được, vì vậy cần xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị H, xử cho chị H được ly hôn anh Th là phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình.

Về nuôi con chung: Chị Bùi Thúy Hvà anh Đỗ Văn Th không có con chung nên không phai giải quyết.

Về chia tài sản chung: Chị Bùi Thúy H khai vơ chông không co tai san chung, không yêu cầu giải quyết về phân chia tài sản; quá trình giải quyết vụ án anh Đỗ Văn Th vắng mặt, Tòa án không lấy được lời khai của anh Th nên Hội đồng xét xử không đăt ra giai quyêt.

[3] Về án phí: Chị Chị Bùi Thúy H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định  tại  Điều  147  của  Bộ  luật  Tố  tụng  dân  sự  và  Điều  27  Nghị  quyết  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[4] Về quyền kháng cáo: Chị Bùi Thúy H và anh Đỗ Văn Th  có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐINH

Căn cứ vào Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình, khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điêu  228;  Điều  147  Bộ luật tố tụng  dân  sự  và  Điều  27  Nghị  quyết  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về hôn nhân: Xử cho chị Bùi Thúy Hđược ly hôn anh Đỗ Văn Th.

2. Về nuôi con chung: Chị Bùi Thúy Hvà anh Đỗ Văn Thkhông co con chụng.

3. Về chia tài sản: Không giải quyết trong vu an nay.

4. Về án phí: Chị Bùi Thúy H phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm. Chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) chị H đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0004434 ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thành tiền án phí ly hôn sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Chị Bùi Thúy H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; anh Đỗ Văn Th có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

210
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 75/2020/HNGĐ-ST ngày 23/09/2020 về tranh chấp ly hôn giữa chị Bùi Thúy H và anh Đỗ Văn Th

Số hiệu:75/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 23/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về